นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Zenki
Ico64
นาย พรพจน์ หนูทอง
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

อ่าน: 768
ความเห็น: 0

การประเมินอากรสำหรับผลิตภัณฑ์ยาง

ด่านศุลกากรสงขลาเป็นลูกค้าที่ใช้บริการทดสอบตัวอย่างกับศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์มาต่อเนื่อง ตัวอย่างที่ส่งมาทดสอบนั้นมีหลากหลายประเภทแตกต่างกันไป เช่น กระเบื้องปูพื้น น้ำมันดีเซล น้ำมันเตา สี น้ำมันปาล์ม อาหารสัตว์ สารเคมีต่างๆ เป็นต้น ตัวอย่างทั้งหมดถูกส่งมาทดสอบเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์หาชนิด ส่วนประกอบและปริมาณซึ่งผสมรวมกันอยู่ภายในตัวอย่างแต่ละประเภท โดยชนิด ส่วนประกอบ และอัตราส่วนของแต่ละผลิตภัณฑ์นั้นมีกฎหมายควบคุมในการนำเข้าประเทศ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเรียกเก็บภาษีในอัตราที่แตกต่างกันไป ดังนั้นการแจ้งรายละเอียดของผลิตภัณฑ์จำเป็นต้องมีการตรวจสอบความถูกต้อง โดยนำตัวอย่างมาทดสอบตามมาตรฐาน

 

ยาง ตามนิยามซึ่งระบุไว้ในพิกัดอัตราศุลกร หัวข้อพิกัดอัตราขาเข้า นั้น ยาง หมายถึง ผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้ จะผ่านกรรมวิธีวัลแคไนซ์เซชันหรือทำให้แข็งหรือไม่ก็ตาม ได้แก่ ยางธรรมชาติ บาลาตา กัตตาเปอร์ชา กวายูลชิเคิล และกัมธรรมชาติที่คล้ายกัน ยางสังเคราะห์ แฟกติชที่ได้จากน้ำมัน รวมทั้งของดังกล่าวที่ปรับสภาพ (รีเคลม)และยางธรรมชาติ ทั้งหมดนั้น มีอัตราอากรสำหรับการนำเข้าที่แตกต่างกัน ซึ่งประเทศไทยมีนโยบายส่งสริมการใช้ยางธรรมชาติภายในประเทศ การนำเข้ายางธรรมชาติจึงต้องจ่ายภาษีในอัตราอากรที่สูงกว่ายางสังเคราะห์ ดังนั้น การตรวจวิเคราะห์เพื่อพิสูจน์ยางที่นำเข้ามานั้นเป็นยางประเภทใด จึงมีความสำคัญ

ซึ่งจากเอกสารตามพิกัดอัตราศุลกากร ตอนที่ 40 หมายเหตุ 4(ก) ได้ระบุถึงการทดสอบตัวอย่างยางและคุณสมบัติยางที่ต้องพิจารณาไว้ดังนี้

  1. ตัวอย่างสามารถวัลคาไนซ์กับกำมะถันหรือไม่
  2. ตัวอย่างยางคงรูป (Compound rubber) สามารถยืดได้สามเท่าของความยาวเดิมโดยไม่ขาดหรือไม่
  3. เมื่อยืดตัวอย่างยางคงรูปออกเป็นสองเท่าตัว จะสามารถหดคืนสู่ความยาวที่ไม่เกินหนึ่งเท่าครึ่งของความยาวเดิมภายในเวลา 5 นาที หรือไม่

หลักเกณฑ์ในการพิจารณา หากพบว่าตัวอย่างสามารถวัลคาไนซ์กับกำมะถันได้ให้ดำเนินการทดสอบในข้อต่อไป แต่หากพบว่าตัวอย่างไม่สามารถวัลคาไนซ์กับกำมะถันได้ ให้ถือว่าตัวอย่างนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ยางสังเคราะห์ตามพิกัดศุลกากร และสุดท้ายหากตัวอย่างให้ผลการทดสอบเป็นไปตามข้อกำหนดทั้ง 3 ข้อ ให้ถือว่าตัวอย่างนั้นเป็นยางสังเคราะห์ โดยต้องเสียอากรในอัตราร้อยละ 5 เท่านั้น

 

สำหรับการให้บริการทดสอบตัวอย่างยางว่าเป็นไปตามพิกัดอัตราศุลกากร ตอนที่ 40 หมายเหตุ 4(ก) หรือไม่นั้น มีขั้นตอนการทดสอบไม่ยุ่งยาก โดยใช้เครื่องมือทดสอบที่เรามีอยู่ได้แก่ เครื่อง Two rolls mill และเครื่อง Tensile ทำการทดสอบโดยอ้างอิงตามมาตรฐาน ASTM D412 (Die C) มีขั้นตอนอย่างไรบ้างนั้น มาติดตามต่อในบันทึกหน้าครับ

หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 12 มีนาคม 2559 22:26 แก้ไข: 12 มีนาคม 2559 22:26 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 ดำขำ, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.230.154.129
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ