นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Zenki
Ico64
นาย พรพจน์ หนูทอง
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

อ่าน: 3515
ความเห็น: 0

เครื่องทดสอบมุมสัมผัส

สัปดาห์ที่ผ่านมา ลูกค้าแจ้งเข้ามาว่าต้องการทดสอบค่าความมีขั้วของตัวอย่าง โดยระบุว่าเคยส่งตัวอย่างมาทดสอบไว้นานมากแล้ว เป็นตัวอย่างแป้ง จำได้เพียงว่าเคยส่งมาทดสอบที่ศูนย์เครื่องมือฯ และได้ผลการทดสอบเป็นค่าตัวเลขด้วย สอบถามเพิ่มเติมพบว่า ศูนย์เครื่องมือฯส่งตัวอย่างไปทดสอบยังหน่วยงานอื่นใน มอ. ก็คือ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ นั่นเอง เมื่อติดต่อไปยังภาควิชาฟิสิกส์ พบว่า มีเครื่องมือที่ใช้ทดสอบค่าความมีขั้วอยู่จริง โดยทดสอบด้วยเครื่อง Contact Angle Meter ซึ่งเปิดให้บริการอยู่ที่ สถานวิจัยความเป็นเลิศด้านนาโนเทคโนโลยีเพื่อการพลังงาน นั่นเอง

เครื่องมือดังกล่าวใช้ทดสอบมุมสัมผัสของของเหลวบนผิววัสดุ  สามารถวัดค่า Static Contact Angle Dynamic Contact Angle Surface tension /Interfacial Tension by Pendant Drop method Surface energy Polar/dispersive properties Adhesion Force และ Absorption ของ เซรามิก แก้ว กระดาษ ฟิล์ม ผ้า หรือผงตัวอย่าง

Polar/dispersive properties คือ การศึกษาสมบัติความเป็นขั้วของวัสดุ โดยอาศัยสมบัติความชอบน้ำและไม่ชอบน้ำของวัสดุ (Hydrophilicity and Hydrophobicity) ซึ่งใช้แสดงการยึดเกาะของหยดน้ำบนพื้นผิว อธิบายโดยอาศัยหลักการความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะพื้นผิวของวัสดุและการทำมุมของหยดน้ำ (contact angle) โดยพื้นผิวที่เป็น Hydrophilic surface จะมีมุมสัมผัสระหว่างน้ำกับพื้นผิวน้อย น้ำจึงสามารถแผ่กระจายบนพื้นผิวได้ ทำให้พื้นผิวมีความเปียก ส่วนผิวที่มีสมบัติเป็น Hydrophobic surface จะมีมุมสัมผัสระหว่างหยดน้ำกับพื้นผิวมาก ทำให้หยดน้ำมีลักษณะเป็นทรงกลม ดังรูป

ตัวอย่างผงแป้งที่นำไปทดสอบนั้น ต้องนำมาอัดให้เป็นเม็ดก่อน ด้วยเครื่องอัด Hydraulic press ไปยืมใช้เครื่องอัดของเครื่อง FT-IR เตรียมตัวอย่างส่งให้ลูกค้านำไปทดสอบต่อไป ดังนั้นข้อมูลจากการทดสอบดังกล่าว ค่า contact angle ที่ได้ ทำให้ทราบว่าตัวอย่างแป้งของลูกค้ามีสมบัติความเป็นขั้วอย่างไร สามารถละลายน้ำได้ดีเพียงใด ซึ่งใช้เป็นข้อมูลสำหรับการปรับปรุงสมบัติการละลายของตัวอย่างต่อไปนั่นเอง

หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 22 กุมภาพันธ์ 2559 14:01 แก้ไข: 22 กุมภาพันธ์ 2559 14:01 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 LUX, Ico24 คนธรรมดา, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.230.154.129
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ