นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Zenki
Ico64
นาย พรพจน์ หนูทอง
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

อ่าน: 927
ความเห็น: 0

Ash Fusion Temperature กับปริมาณแร่ธาตุในเถ้าถ่านหิน

Ash Fusion Analyzer เครื่องวิเคราะห์การหลอมตัวของขี้เถ้าถ่าน ซึ่งเคยนำสาระน่ารู้ของเครื่องนี้มาเล่าให้ฟังกันไปบ้างแล้วนั้น โดยเจ้าเครื่องดังกล่าวนำมาใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพถ่านหิน นำผลการวิเคราะห์ที่ได้ คือ Ash Fusion Temperature (AFT) ซึ่งจะรายงานผลเป็นค่าอุณหภูมิ 4 ค่า ด้วยกัน คือ

  • IT หรือ DT (Initial Deformation Temperature)
  • ST (Spherical Temperature)
  • HT (Hemispherical Temperature)
  • FT (Fluid Temperature)

โดยค่า ST จะนำมาใช้รายงานค่า Ash fusibility ของเชื้อเพลิง ซึ่งจะใช้เป็นข้อมูลพิจารณาเลือกถ่านหินที่เหมาะสมสำหรับใช้ในเตาเผา (Furnace)

 

โดยทั่วไปแล้วถ่านหินจะประกอบด้วยแร่ธาตุต่าง ๆ มากมาย เพราะถ่านหินเหล่านี้ ก็คือ หินตะกอนที่เกิดจากเศษหินและซากพืชซากสัตว์ทับถมกันมาเป็นเวลานาน มีแร่ธาตุที่เป็นองค์ประกอบสำคัญ คือ  

  • กลุ่ม Silicates เช่น Quartz, Cristobalite, Kaolinite, Illite, K-feldspar, Chlorite  
  • กลุ่ม Oxides และ Hydroxides เช่น Hematite, Corundum, Goethite 
  • กลุ่ม Sulphates เช่น Gypsum, Anhydrite, Jarosite, Barite 
  • กลุ่ม Carbonates เช่น Calcite, Dolomite
  • กลุ่ม Sulphides เช่น Pyrite, Marcasite

แล้วปริมาณแร่ธาตุในเถ้าของถ่านหินมีความสัมพันธ์กับค่า AFT อย่างไรกัน

มีรายงานวิจัย (Vassileva and Vassilev, 2002) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง Mineral content ของเถ้าถ่านหิน (coal ash) และค่า AFT พบว่า ปริมาณแร่ธาตุ SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO และ SO3 มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการหลอมของเถ้า ทั้ง 3 จุดอุณหภูมิ (ST, HT และ FT) โดยเมื่อเปรียบเทียบปริมาณแร่ธาตุดังกล่าวในเถ้าจากถ่านหินกลุ่ม Low-melting ash (<1,300 °C), Medium-melting ash (1,300-1,450 °C) และ High-melting ash (>1,450 °C) พบว่า ปริมาณ SiO2 และ Al2O3 มีปริมาณเพิ่มขึ้น ขณะที่ปริมาณ Fe2O3, CaO และ SO3 มีปริมาณลดลง ตามลำดับทั้ง 3 จุดอุณหภูมิ

 

ดังนั้นจากความสัมพันธ์ดังกล่าว การวิเคราะห์ปริมาณแร่ธาตุจากถ่านหิน จึงอาจสามารถนำมาใช้เป็นแนวทางในการคาดการณ์ค่า AFT ของถ่านหินทั้ง 3 จุดอุณหภูมิ ได้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นก่อนตัดสินใจเลือกใช้เชื้อเพลิงจากถ่านหินให้เหมาะสม แต่อย่างไรก็ตามยังจำเป็นต้องศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติม ถึงความสัมพันธ์ดังกล่าวเปรียบเทียบกับค่า AFT ที่วัดได้จริงด้วยเครื่อง Ash Fusibility Analyzer จากแหล่งถ่านหินต่าง ๆ ที่มีอยู่ในประเทศ

หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 03 ตุลาคม 2558 13:49 แก้ไข: 03 ตุลาคม 2558 13:49 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 pompom, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.230.154.129
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ