นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Zenki
Ico64
นาย พรพจน์ หนูทอง
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

อ่าน: 737
ความเห็น: 0

BET ทดสอบถ่านปลุกฤทธิ์

ได้รับโทรศัพท์จากลูกค้าท่านหนึ่ง แจ้งความต้องการให้ทราบว่า ต้องการทดสอบสมบัติของถ่านปลุกฤทธิ์ ทาง Lab มีให้บริการวิเคราะห์หรือเปล่า หลังจากรับฟังก็งง ๆ กับเจ้าถ่านปลุกฤทธิ์นะครับ เป็นถ่านอะไรกัน ไม่คุ้นนะครับ จะเป็นถ่านหรือมีสารออกฤทธิ์ที่กระตุ้นพลังความเป็นชาย คล้ายๆ ปลาไหลเผือก ที่ลูกค้าส่งมาทดสอบในตอนนี้รึเปล่า ลองค้นดูก็พบว่า เจ้าถ่านดังกล่าวก็คือ ถ่านกัมมันต์ หรือถ่านกรอง (Activated Carbon) นี่เอง ซึ่งชื่อเรียกแปลก ๆ นี้มีที่มาครับ โดย activate เป็นศัพท์ที่บัญญัติไว้ในราชบัณฑิตยสถาน สาขาแพทยศาสตร์ แปลว่า ปลุกฤทธิ์ แต่ที่สำคัญกว่า Lab ให้บริการได้หรือไม่ พบว่าสามารถให้บริการได้บางรายการครับ ได้แก่ รายการที่ 1, 7 และ 9

การตรวจวิเคราะห์คุณภาพถ่านกัมมันต์ ต้องตรวจอะไรบ้างมีดังนี้

1.Iodine Number: ค่าดังกล่าวแสดงถึงประสิทธิภาพในการดูดซับ

2.Molass Number: เป็นค่าที่บอกปริมาณของ macropore ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 2 นาโนเมตร

3.Tannin: แสดงความสามารถในการดูดซับสารโมเลกุลขนาดกลางและใหญ่

4.Methylene Blue: แสดงความสามารถในการดูดซับสารโมเลกุลขนาดกลาง

 

มีต่อ..

5.Apparent Density: ตัวอย่างยิ่งมีความหนาแน่นมาก ยิ่งมีคุณภาพครับ

6.Hardness/ Abrasion Number: แสดงความต้านทานการสึกกร่อน ทนต่อการเสียดสี

7.Ash Content: ปริมาณเถ้า

8.Carbon Tetrachloride Activity: เป็นค่าความพรุนที่ได้จากการวัดปริมาณ Carbon Tetrachloride ที่ดูดซับเข้าไป

9.Particle Size Distribution: ขนาดอนุภาคของผงถ่าน ยิ่งเล็กยิ่งมีปริมาณพื้นที่ผิวสูง

จากรายการทดสอบข้างต้นนั้น สมบัติทางกายภาพหลักของผงถ่านที่ใช้ในการกำหนดคุณภาพ ก็คือ พื้นที่ผิวจำเพาะ และปริมาตรรูพรุน ยิ่งวัสดุมีค่าดังกล่าวสูง ความสามารถการเป็นตัวดูดซับยิ่งเพิ่มมากขึ้นตาม ซึ่งวิธีในการวัดวิเคราะห์มีอยู่หลายวิธี หนึ่งในวิธีการวิเคราะห์ที่ได้มาตรฐาน ก็คือ เครื่องวิเคราะห์ขนาดพื้นที่ผิวจำเพาะและปริมาตรรูพรุน (BET) นั่นเอง เครื่องมือดังกล่าวเป็นอีกรายการ ที่ลูกค้าทั้งเอกชนและงานวิจัยแสดงความต้องการใช้บริการและมีแนวโน้มความต้องการเพิ่มขึ้นในอนาคต รวมทั้งยังไม่มีเครื่องมือดังกล่าว (ที่ยังใช้งานได้ หรือหากมี แต่เข้าใช้บริการยาก/ไม่ให้บริการทั่วไป) ให้บริการใน PSU และภาคใต้เลย จึงเป็นโอกาสของ SEC ในการจัดเตรียมความพร้อมในการให้บริการทั้งลูกค้าภาครัฐ งานวิจัยและเอกชน

 

ตัวอย่างสารเคมี เป็นกลุ่มตัวอย่างจากภาคเอกชนที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดย SEC ให้บริการทดสอบคุณภาพของสารเคมีสำหรับใช้ในการผลิตของโรงงาน ได้แก่ ตรวจความบริสุทธิ์ของกรดลอริค สาร DAP สาร ZnO สาร HCl, NaOH เป็นต้น ซึ่งการตรวจคุณภาพของสารเคมีว่าตรงตามข้อกำหนดคุณภาพหรือไม่ ถือเป็นการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ตั้งแต่กระบวนการจัดหาวัตถุดิบนั่นเอง โดยพบว่า พื้นที่ผิวจำเพาะ เป็นคุณสมบัติหนึ่งใช้กำหนดมาตรฐานของสารเคมี เช่น SiO2 ตามมาตรฐาน มอก.1070-2535 กำหนดค่าพื้นที่ผิวจำเพาะไว้เท่ากับ 130-200 ตารางเมตรต่อกรัม เป็นต้น

Sections: บริการวิชาการ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 05 September 2015 14:52 Modified: 05 September 2015 14:52 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 LUX, Ico24 คนธรรมดา, and 4 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.236.216.93
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ