นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Zenki
Ico64
นาย พรพจน์ หนูทอง
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 2

Page Visits: 1236
comment: 0

งาช้าง ที่คุณมีแท้หรือไม่

สัปดาห์หน้านัดกับพี่คิดบวกไว้ พี่คิดบวกมาชวนผมไปออกรายการวิทยุด้วยกัน ซึ่งจริง ๆ แล้ว ไม่ได้หมายความว่า ผมมีเรื่องจำเป็นสำคัญอะไรส่วนตัวที่ต้องการจะแถลงอะไรประมาณนั้นนะครับ จริงแล้วเป็นกิจกรรมหนึ่งของศูนย์เครื่องมือฯ ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือนครับ พอพูดถึงเรื่อง Radio Station ขึ้นมา ก็อดที่อยากจะอธิบายต่อไม่ได้ว่า วัตถุประสงค์การจัดรายการวิทยุดังกล่าวนี้ นอกจากเป็นการประชาสัมพันธ์การให้บริการให้ศูนย์เครื่องมือฯแล้ว ยังเป็นกิจกรรมที่ตั้งใจจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์สู่ชุมชนด้วย เป็นไปตามแนวทางการดำเนินธุรกิจของ TQA ที่ให้เราคิดและทำอย่างไรบ้าง เพื่อสร้างและใช้ประโยชน์จากความสามารถในการวิเคราะห์ทดสอบให้เกิดประโยชน์ ตอบสนองตามความต้องการของชุมชน

 

จากบันทึกก่อนหน้านี้ พี่ดำขำ ได้นำเรื่องเล่างาช้างจากลูกค้ามาเล่าให้ฟังไปแล้ว พอกลับมาเตรียมข้อมูลสำหรับไปอัดรายการวิทยุ จึงอยากนำเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังด้วย พูดถึงเรื่องการตรวจพิสูจน์วัตถุด้วยเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์นั้น เช่น การตรวจวิเคราะห์พระเครื่อง ว่าแท้หรือปลอม ซึ่งเคยมาเล่าให้ฟังกันไปแล้ว นับว่าเป็นการประยุกต์ใช้ความก้าวหน้าทันสมัยของเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์เข้ากับการตรวจพิสูจน์แบบเดิม นั่นก็คือ การใช้ความสามารถ ทักษะความชำนาญของผู้เชี่ยวชาญในการพินิจพิเคราะห์หาความแตกต่าง หรือ ระบุสิ่งที่แปลกปลอม ผิดปกติได้ และเช่นเดียวกันกับกรณีของเรื่อง งาช้าง วันนี้

 

เรื่องของเรื่องมีที่มาอย่างนี้ครับ วันหนึ่งมีลูกค้านำผลิตภัณฑ์จากงาช้าง ได้แก่ กำไล และสร้อยประคำ ซึ่งทางลูกค้าแจ้งว่าเป็นงาช้าง ต้องการตรวจวิเคราะห์ดูว่า เป็นงาช้างของจริงหรือเปล่า เอ…แล้วทีนี้จะช่วยเหลืออย่างไร เพราะยังไม่เคยทดสอบมาก่อน ซึ่งช่างเหมาะเจาะพอดีกัน ผมสนใจเรื่องการวิเคราะห์ทดสอบตัวอย่างจำพวกกระดูกและฟันอยู่พอดี ซึ่งเมื่อกลับมานั่งทบทวนงานวิจัยดังกล่าว ก็พบว่า เราสามารถจำแนก แยกแยะ ชนิดของสัตว์ต่าง ๆ โดยใช้กระดูกและฟันได้ ซึ่งหลาย ๆ ท่านคงทราบมาบ้างว่า ในงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ การตรวจพิสูจน์หลักฐานที่พบในที่เกิดเหตุนั้นมีความสำคัญมากต่อการสืบสวนคดี การพบชิ้นเนื้อ เส้นขน เส้นด้าย รวมถึงวัตถุลักษณะคล้ายฟันหรือกระดูก แล้วสามารถจำแนกได้ว่า เป็นของมนุษย์หรือสัตว์ ซึ่งนำข้อมูลที่ได้สืบสาวต่อไปจนเจอมูลเหตุสำคัญต่าง ๆ ต่อไป

 

และจากข้อมูลงานวิจัยดังกล่าว คิดว่าสามารถดัดแปลงวิธีการทดสอบดังกล่าวมาใช้ในการวิเคราะห์งาช้างได้ จึงทดลองทดสอบดู ปรากฎว่าสามารถเปิดให้บริการได้ สำหรับหลักการให้การตรวจวิเคราะห์นั้น ทำได้โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบธาตุ ซึ่งเป็นส่วนประกอบของงาช้างออกมา โดยใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ทดสอบด้วยเทคนิค ที่เรียกว่า SEM-EDX เป็นกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนที่นอกจากจะถ่ายภาพรูปร่างลักษณะภายนอกตัวอย่างแล้ว ยังวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีพร้อม ๆ กันได้อีกด้วย

 

ส่วนใหญ่ธาตุองค์ประกอบหลักที่พบในงาช้าง คือ แคลเซียม (Ca) และฟอสฟอรัส (P) ดังนั้นวิธีในการวิเคราะห์ตัวอย่าง จึงต้องวิเคราะห์หาปริมาณธาตุองค์ประกอบที่มีอยู่ในตัวอย่าง แล้วนำปริมาณธาตุ Ca และ P มาคำนวณหาอัตราส่วน Ca/P ratio โดยพบว่า งาช้างจะมีสัดส่วนของ Ca และ P ที่เฉพาะตัว ดังนั้น หากตรวจวิเคราะห์พบว่าค่า  Ca/P ratio ที่ได้จากตัวอย่างมีค่าอยู่ในช่วงที่กำหนด จึงสามารถสรุปเบื้องต้นได้ว่า ตัวอย่างดังกล่าวมีโอกาสเป็นไปได้สูงทำมาจากงาช้าง

 

สำหรับการเตรียมตัวอย่างมีขั้นตอนไม่ยุ่งยากครับ แต่มีข้อควรระวังในการเตรียม เพราะผลิตภัณฑ์ตัวอย่างจากงาช้าง หากเป็นของแท้ แน่นอนว่าราคาย่อมสูง และถึงแม้เป็นของเทียมเลียนแบบเกรด A ราคาก็ไม่น้อยเช่นกัน แต่วิธีการทดสอบที่ใช้นั้น ต้องแจ้งให้ลูกค้าทุกท่านทราบว่า เป็นเทคนิคการทดสอบที่ไม่ทำลายตัวอย่าง ตัวอย่างส่งมาอย่างไร ก็ส่งคืนในสภาพเดิมทุกอย่าง หลายท่านอาจสงสัยขึ้นมาแล้วว่าจะทดสอบอย่างไร ขอไขข้อสงสัยว่า เราก็วิเคราะห์ทั้งชิ้นเลย ใส่ตัวอย่างเข้าไปในเครื่องทั้งหมด แต่ก็มีข้อจำกัดเหมือนกันครับ หากตัวอย่างมีขนาดใหญ่มาก ๆ เช่น ชิ้นงา ทั้งท่อน อย่างนี้คงไม่ไหวครับ

วิธีการรายงานผลนั้น จะรายงานค่าสัดส่วนธาตุ Ca และ P (Ca/P ratio) ที่ได้ และสรุปเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานของ Ca/P ratio ของงาช้างที่กำหนดไว้

Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 24 July 2015 11:14 Modified: 24 July 2015 11:14 [ Report Abuse ]
Flowers
People who like this: Ico24 LUX, Ico24 คนธรรมดา, and 5 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 3.235.227.117
Message:  
Load Editor
   
Cancel or