นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Zenki
Ico64
นาย พรพจน์ หนูทอง
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 2

อ่าน: 1230
ความเห็น: 0

AAR: การประชุม SIM 2015

วลีอมตะกับคำกล่าวเปรย ๆ ที่มักได้ยินกันบ่อยว่า “หนึ่งปีนี่ช่างผ่านไปเร็วเสียจริง” ซึ่งก็คงจะจริงนะครับ กับการดำเนินชีวิตในปัจจุบันที่ดูจะเร่งจะรีบไปเสียทุกกิจกรรม วันวันหนึ่งช่างผ่านไปเร็วจี๋ เผลอแป๊บเดียวก็ปีหนึ่งแล้ว กับกิจกรรมจัดการประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของศูนย์เครื่องมือฯ หรือ Stakeholder Involvement Meeting: SIM 2015 ที่เวียนครบรอบจัดขึ้นเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน โดยในปีนี้เปลี่ยนมาจัดประชุมกันภายใน PSU แทนโรงแรมตามความต้องการส่วนใหญ่ของผู้เข้าร่วมประชุมในปีที่แล้ว

 

การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อต้องการสื่อสารข้อมูลและแนวทางการดำเนินงานของศูนย์เครื่องมือฯ ไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม รวมถึงใช้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างองค์กร และรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกฝ่ายเพื่อนำมาใช้ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำงาน โดยหัวข้อการประชุมแบ่งออกเป็น  3 ส่วนด้วยกัน คือ แนวทาง/นโยบายการดำเนินงานของ SEC ผลิตภัณฑ์/บริการใหม่ และการจัดซื้อพัสดุ ซึ่งในแต่ละหัวข้อการประชุมของแต่ละปีจะปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมไม่ซ้ำกัน เป็น Theme ที่ต่างกัน อย่างในปีนี้เป็น Theme สิ่งแวดล้อม ตามนโยบายสิ่งแวดล้อมและกิจกรรมส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานต่าง ๆ ได้แก่ 3R (Recycle, Repair, Reuse), Green materials, ระบบเปิด-ปิดหลอดไฟฟ้าอัตโนมัติ

 

ทุก ๆ ปี Feedback ที่ได้กลับมามีส่วนช่วยปรับปรุงและพัฒนาการทำงานให้ดียิ่งขึ้น แต่สำหรับปีนี้มีวาระที่แจ้งให้ Supplier ทราบและรับฟังความคิดเห็นต่อนโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแผนการฟื้นฟูธุรกิจ (Business Recovery Plan: BRP) โดย Supplier ถือเป็นผู้มีบทบาทสำคัญต่อการบรรลุเป้าหมายตามแผนที่กำหนดไว้ ในฐานะผู้จัดหาและส่งอุปกรณ์ สารเคมีต่าง ๆ ให้ศูนย์เครื่องมือฯ ในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อนำมาใช้ให้บริการลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง จากข่าวดีที่รับฟังจาก supplier สรุปได้ว่า ทั้งเครื่องมือวิทยาศาสตร์และสารเคมีตามรายการที่กำหนดไว้ หากเกิดภัยพิบัติขึ้นมา supplier สามารถจัดหาสิ่งที่จำเป็นต้องใช้ในการให้บริการได้ แต่ยังมีรายละเอียดและแนวทางปฏิบัติที่ต้องปรึกษากันต่อไป

 

โดยรวมของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ บรรลุตามเป้าหมายหลักของการประชุม และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นถูกส่งลูกต่อไปเป็นงานที่ทีมต้องร่วมกันคิดต่อไปถึงการจัดการประชุมในปีหน้า ทั้งรูปแบบ Theme การกำหนดกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม อาจใช้เวทีนี้เป็นอีกช่องทางการตลาดและประชาสัมพันธ์แก่กลุ่มลูกค้ามุ่งหวังตามผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ที่เกิดขึ้นเพิ่มเติมตลอดเวลา อย่างเช่น กลุ่มลูกค้าด้านผลิตภัณฑ์ยาง ซึ่ง SEC กำลังเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการให้บริการทดสอบด้านยางในอนาคตอันใกล้นี้ไว้แล้ว

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 26 มิถุนายน 2558 23:33 แก้ไข: 26 มิถุนายน 2558 23:33 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 LUX, Ico24 คนธรรมดา, และ 5 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.215.79.116
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ