นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Zenki
Ico64
นาย พรพจน์ หนูทอง
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

อ่าน: 1024
ความเห็น: 0

BCM เริ่มต้นอย่างไร (2.1)

จากบันทึกที่แล้ว BCM เริ่มต้นอย่างไร ได้นำเรื่อง กระบวนการจัดทำแผนการบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) ของศูนย์เครื่องมือฯ มาเล่าไปแล้วนั้น ซึ่งแบ่งออกเป็น 6 ระยะด้วยกัน โดย Phase 1: BCM Program Management ถือเป็นระยะเริ่มต้นที่สำคัญ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น และเอาจริงเอาจังขององค์กรกับการจัดทำแผน BCP เพียงไร ซึ่งจากบทความและตำรา BCM ต่าง ๆ บอกสิ่งหนึ่งตรงกันว่า ปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญของการจัดทำแผนและการนำBCM ไปใช้อย่างยั่งยืนนั้น เกิดขึ้นจากการได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร และการมีส่วนร่วมจากบุคลากรทุกระดับ

 

BCP ในระยะถัดไปเรียกว่า Phase 2: Understanding the Organization ในขั้นตอนนี้เราต้องกลับมานั่งทบทวนทั้งพันธกิจและวิสัยทัศน์ ทำความเข้าใจกับงาน หรือผลิตภัณฑ์และบริการที่เราส่งมอบไปยังลูกค้า ต้องทำอย่างไรบ้างนั้นมาดูกันครับ

1. ศึกษาบริบทของศูนย์เครื่องมือฯ

ตามภารกิจหลักของศูนย์เครื่องมือฯ ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนทางด้านการวิเคราะห์ทดสอบตัวอย่างแก่งานวิจัยและการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งศูนย์เครื่องมือฯ อย่างเป็นทางการมากว่า 20 ปี แล้ว โดยพึ่งฉลองครบรอบวันเกิด 23 ปี ไปเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา ปัจจุบันศูนย์เครื่องมือฯ มีบริการหลักทั้งหมด 4 บริการ ได้แก่ บริการทดสอบ, บริการซ่อม/สร้างเครื่องมือ, บริการสอบเทียบ และบริการทางวิชาการ (บริการอบรมเชิงปฏิบัติการและบริการใช้เครื่องมือด้วยตนเอง) มีการดำเนินงานภายใต้ระบบการบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001: 2008 และ ISO/IEC 17025: 2005

2. การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis: BIA)

ในขั้นตอนนี้เราจะมาวิเคราะห์ดูกันว่า หาก SEC ต้องเผชิญกับอุบัติภัยแล้ว บริการของ SEC ทั้ง 4 บริการข้างต้น บริการใดมีความสำคัญต่อการให้บริการแก่ลูกค้ามากที่สุด และส่งผลกระทบในระดับรุนแรงต่อผลการดำเนินงานของ SEC จากผลการวิเคราะห์พบว่า บริการทดสอบเป็นบริการสำคัญที่องค์กรต้องรักษาไว้ให้ได้

ขั้นถัดไปจึงกำหนดกระบวนการที่สำคัญ พร้อมทั้งทรัพยากรที่จำเป็นในแต่ละกระบวนการของบริการทดสอบ โดย SEC ได้กำหนดกระบวนการสำคัญของบริการทดสอบไว้ 4 กระบวนการ (กิจกรรม) ได้แก่ กระบวนการรับ Order, จัดซื้อ, วิเคราะห์/ทดสอบ และส่งมอบผล/ชำระเงิน

และส่วนสุดท้ายของ BIA ก็คือ การกำหนดเป้าหมายของแต่ละกระบวนการของบริการทดสอบ ประกอบด้วย

-ระยะเวลานานที่สุดที่ยอมให้การดำเนินงานหยุดชะงัก (Maximum Tolerable Period of Disruption: MTPD)

-ระยะเวลาฟื้นสภาพเป้าหมาย (Recovery Time Objective: RTO)

-ระดับฟื้นสภาพเป้าหมาย (Recovery Point Objective: RPO)

สำหรับการกำหนดเป้าหมายดังกล่าวของกระบวนการวิเคราะห์/ทดสอบ นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะทรัพยากรสำคัญของกระบวนการนี้ คือ เครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งแต่ละเครื่องมีราคาสูงมาก และใช้เวลาในการจัดหาเครื่องมือใหม่ไม่ต่ำกว่า 3 เดือน ดังนั้น หากเครื่องมือมูลค่ารวมกว่า 300 ล้าน ได้รับความเสียหายทั้งหมด จะทำอย่างไร ซึ่งปัญหาดังกล่าว ยังไม่เคยมีมาตรการรองรับให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมมาก่อน ทางทีมบริหารและ BCM จึงกำหนดกรอบรายการเครื่องมือวิจัยขึ้นมาเฉพาะรายการที่สามารถจัดหาใหม่ได้ในระยะเวลาสั้น เป็นเครื่องมือที่ไม่ซับซ้อน เน้นให้การบริการลูกค้าได้ทันที ได้แก่ กลุ่มเครื่องมือพื้นฐานของ Wet lab และ งานด้านจุลินทรีย์

 

Phase 2 ยังไม่จบนะครับ ยังมีต่อในบันทึกหน้ากับการทำความเข้าใจในองค์กรของเราอย่างลึกซึ้งกันต่อในการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment: RA)     

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 11 เมษายน 2558 23:12 แก้ไข: 11 เมษายน 2558 23:12 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 LUX, Ico24 คนธรรมดา, และ 5 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.208.126.130
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ