นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Zenki
Ico64
นาย พรพจน์ หนูทอง
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

อ่าน: 998
ความเห็น: 1

การจำแนกชนิดฟันและกระดูกด้วย EDX

ฟันและกระดูก เป็นชิ้นส่วนของร่างกายที่พบได้ทั้งคนและสัตว์ หากลองนำฟันและกระดูกออกมาวางเปล่า ๆ ภายนอกกองรวม ๆ กัน แล้วลองนำมาแยกประเภทออกจากกันดูเล่นๆ ชิ้นนี้เป็นฟันมนุษย์ ชิ้นนั้นเป็นกระดูกสัตว์ คงไม่ใช้งานง่ายสำหรับคนที่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญ และยิ่งต้องระบุให้ชัดลงลึกไปอีกว่า ฟันและกระดูกนั้น เป็นของคนเอเชีย หรือยุโรป เป็นของสัตว์ชนิดใด คงยิ่งสับสนวุ่นวายกันไปอีก แต่สำหรับในงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ (Forensic Science) งานตรวจพิสูจน์หลักฐานเหล่านี้ก็คงไม่ใช้เรื่องยากนัก โดยใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ร่วมกับเครื่องมือตรวจวิเคราะห์อันทันสมัย จึงสามารถจำแนกและระบุชนิดของฟันและกระดูกเหล่านั้นได้ อย่างเช่นการใช้เครื่องวิเคราะห์หาลำดับดีเอ็นเอ (DNA analysis) มาตรวจพิสูจน์ความคล้ายกันของสารพันธุกรรมในตัวอย่าง

 

โดยทั่วไปการวิเคราะห์องค์ประกอบธาตุของตัวอย่างด้วยเทคนิค Energy Dispersive X-ray spectrometry (EDX) สามารถทำได้ง่ายและรวดเร็วกว่าเทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบธาตุวิธีอื่น เช่น เทคนิค X-ray Fluorescence Spectrometry (XRF), Optical Emission Spectrometry (OES) รวมทั้งใช้ปริมาณตัวอย่างในการทดสอบน้อยกว่ามาก (น้อยกว่ามิลลิกรัม) แต่ถึงแม้ความสามารถในการตรวจวัดปริมาณสารต่ำสุด (Limit of detection, LOD) จะด้อยกว่าการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคอื่นก็ตาม (EDX, LOD: 0.01 %Wt.) ข้อมูลผลการวิเคราะห์ที่ได้ก็เพียงพอสำหรับการวิเคราะห์ผลเพื่อใช้อธิบายความแตกต่าง และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของตัวอย่างได้พอสมควร ด้วยเหตุนี้เทคนิค EDX จึงเป็นที่นิยมใช้ศึกษาวิเคราะห์ธาตุทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ

 

ปัจจุบันเทคนิค EDX ถูกนำมาประยุกต์ใช้ในการจำแนกชนิดของวัสดุ อย่างกรณีของตัวอย่าง ฟันและกระดูก สามารถใช้ EDX วิเคราะห์และจำแนกชนิดได้แล้ว ซึ่งโดยทั่วไปนั้น ธาตุองค์ประกอบหลักที่พบในฟันและกระดูก คือ แคลเซียม (Ca) และฟอสฟอรัส (P) ดังนั้นวิธีในการวิเคราะห์ตัวอย่าง จึงทำได้โดยการวิเคราะห์หาปริมาณธาตุองค์ประกอบที่มีอยู่ในตัวอย่าง แล้วนำปริมาณธาตุ Ca และ P มาคำนวณหาอัตราส่วน Ca/P ratio เพื่อนำไปเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลซึ่งได้รวบรวมข้อมูลของฟันและกระดูกประเภทต่าง ๆ เก็บไว้ ลักษณะคล้าย ๆ กับฐานข้อมูลในเครื่องมือต่างๆ เช่น XRD, FT-IR, GC-MS เป็นต้น

 

ขณะนี้เริ่มมีลูกค้าสนใจนำตัวอย่างมาทดสอบ เช่น ผลิตภัณฑ์งาช้าง ต้องการตรวจวิเคราะห์เพื่อระบุยืนยันได้ว่า ทำมาจากงาช้าง จริงๆ ซึ่งแนวทางการทดสอบเดิม ใช้วิธีการเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์กับงาช้างจริง แต่สำหรับวิธีใหม่นั้น จะใช้ค่า Ca/P ratio ที่ได้จากการวิเคราะห์ทดสอบมาใช้ร่วมกัน

หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 22 มีนาคม 2558 11:35 แก้ไข: 22 มีนาคม 2558 12:08 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 tiny apple, Ico24 คนธรรมดา, และ 6 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ความรู้ใหม่ล้วนๆ ขอบคุณครับ

 

"ใจสั่งมา"

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.237.254.197
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ