นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Zenki
Ico64
นาย พรพจน์ หนูทอง
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

อ่าน: 1135
ความเห็น: 0

รู้ทันกับ OES

เครื่องออฟทิคอลอิมิสชันสเปกโทรเมตรี หรือสปาร์กอิมิสชันสเปกโทรเมตรี (Optical Emission Spectrometry, OES) เป็นอีกหนึ่งรายการเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่เปิดให้บริการทดสอบตัวอย่างทางด้านโลหะแก่ลูกค้าทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รวมถึงเอกชนต่างๆ โดยเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบ OES ที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน มอก.17025-2548 (ISO/IEC 17025:2005)

 

สำหรับการทดสอบตัวอย่างโลหะตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 สามารถให้บริการทดสอบตัวอย่างในขอบข่ายการรับรอง ต่อไปนี้

  1. เหล็กกล้าและเหล็กกล้าคาร์บอนเจือต่ำ (Low Alloy Steels)
  2. เหล็กกล้าไร้สนิม (Stainless Steels)
  3. อะลูมินัมและอะลูมินัมอัลลอยด์ (Low Alloy Aluminium)

 

Verification ถือเป็นหัวใจสำคัญของกระบวนการทดสอบตัวอย่าง โดยห้องปฏิบัติการต้องดำเนินการทวนสอบด้วยการพิจารณาจากความแม่น (Accuracy) และความเที่ยง (Precision) ตามเกณฑ์การยอมรับที่ได้กำหนดไว้ และหากตรวจพบว่าการทวนสอบนั้นไม่ผ่าน จะต้องทำการ Standardization ใหม่

 

ผลการทดสอบตัวอย่างที่ได้ทุกครั้งจะถูกตรวจสอบโดยละเอียด ซึ่งเริ่มกันตั้งแต่นักวิทยาศาสตร์/ผู้วิเคราะห์ทดสอบ OES ท่านอื่น ผู้จัดการด้านเทคนิคประจำห้องปฏิบัติการ OES และหัวหน้าฝ่ายบริการฯ ด้วยวิธีการตรวจสอบผลการทวนสอบกราฟมาตรฐานด้วย CRM (Certified Reference Material) และวิธีการคำนวณผลโดยใช้โปรแกรม Excel โดยต่างคนต่างตรวจสอบและคำนวณผลแยกกัน บันทึกไฟล์ของแต่ละตัวอย่างจากผู้ตรวจสอบแต่ละคน

 

นอกจากนี้ห้องปฏิบัติการยังกำหนดให้มีแผนดำเนินงานเพื่อการประกันผลการทดสอบตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ด้วยวิธีต่างๆ ได้แก่ การเปรียบเทียบผลระหว่างผู้วิเคราะห์/ทดสอบ, เปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการโดยประเมินจากค่า Z-score, เปรียบเทียบผลทดสอบของห้องปฏิบัติการกับค่าอ้างอิงของ CRM และตรวจสอบความแม่นและความเที่ยงของสภาวะการทดสอบของเครื่องมือจากการทวนสอบ CRM

 

และทุกๆปี กับกระบวนการที่จะขาดเสียไม่ได้ คือ กระบวนการตรวจติดตามคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ OES เพื่อสุ่มตรวจดูว่าห้องปฏิบัติการจะคงรักษามาตรฐานและปฏิบัติตามข้อกำหนดสำคัญต่างๆได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง แม้ว่าปัจจุบันศูนย์เครื่องมือฯได้ยกเลิกการต่ออายุใบรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน มอก.17025-2548 (ISO/IEC 17025:2005) ไปแล้ว แต่กระบวนการต่างๆยังคงยึดถือปฏิบัติตามขอบข่ายของระบบเดิมต่อไป รวมทั้งกระบวนการ Internal Audit ซึ่งจะยังคง audit ตามเกณฑ์ ISO/IEC 17025 ด้วยเช่นกัน

ดังนั้น แม้ว่าศูนย์เครื่องมือฯจะยกเลิกการต่ออายุใบรับรองฯไปแล้ว ลูกค้าทุกท่านโปรดได้มั่นใจและวางใจในคุณภาพของบริการทดสอบ OES จะยังคงรักษาคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐาน ISO/IEC 17025 อย่างนี้ต่อไปเช่นเดิม เพื่อส่งมอบคุณค่าและสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าทุกท่านตลอดไป

Sections: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 25 January 2015 23:40 Modified: 25 January 2015 23:40 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 pompom, Ico24 คนธรรมดา, and 6 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.207.106.142
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ