นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Zenki
Ico64
นาย พรพจน์ หนูทอง
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

อ่าน: 842
ความเห็น: 0

จริยธรรมปฏิสัมพันธ์

การประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม ถือเป็นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐและเอกชนล้วนแล้วต้องมีแนวปฏับัติ และต้องจัดทำขึ้นให้เป็นรูปเป็นร่าง สามารถจับต้องได้ วัดและประเมินผลได้ เช่น ประกาศเป็นนโยบายของบริษัท หนังสือ/คู่มือจริยธรรม ธรรมาภิบาลทางธุรกิจ และอีกหลากหลายรูปแบบ ที่นำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับบริบทแต่ละองค์กร

 

หลายๆองค์กรที่มีการบริหารจัดการเป็นเลิศ ต่างคุ้นเคยกันดีการระบบการกำกับดูแลองค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคมในวงกว้าง ซึ่งหากคิดย้อนกลับไปก่อนการจัดทำคู่มือการกำกับดูแลองค์กรของศูนย์เครื่องมือฯ เกิดขึ้นภายหลังการสร้างระบบการกำกับดูแลองค์กรให้เป็นระบบที่ชัดเจนมากชึ้น ตามหัวข้อโอกาสในการพัฒนาที่ได้รับมาจากกรรมการตรวจประเมินคุณภาพตามแนวทาง TQA ซึ่งแนวทางที่ช่วยให้เรียนรู้ได้เร็วที่สุดก็คือ การศึกษาจาก best practices จากองค์กรชั้นนำต่างๆ จึงไม่ผิดหวังครับ เราได้ข้อมูลที่ต้องการ แล้วนำมาประยุกต์รวมกับคู่มือจรรยาบรรณบุคลากรของ PSU จนได้คู่มือสำหรับใช้เป็นแนวปฏิบัติของบุคลากรอย่างในปัจจุบัน

 

นอกจากคู่มือการกำกับองค์กรของเราแล้ว ศูนย์เครื่องมือฯทำอย่างไรบ้างกับการดูแลให้ทุกๆปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างศูนย์เครื่องมือฯกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม มีการปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม มาดูกันซิครับ ทำอย่างไรกันบ้าง

บุคลากร: ศูนย์เครื่องมือฯ มีทีม CSR คอยดูแลโดยเฉพาะ ตั้งแต่การให้ความรู้ อบรม ทบทวน จริยธรรมให้แก่บุคลากรเป็นประจำทุกปี รวมถึงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ นอกจากนี้ยังควบคุมดูแลการประพฤติผิดจริยธรรมของบุคลากรอีกด้วย และ จริยธรรม ยังถูกส่งเสริมผ่านค่านิยม Professionalism (Honesty/Integrity) ซึ่งมีการประเมินและทบทวนทุกๆ 2 ปี       

ลูกค้า: ในทุกๆบริการ คุณค่า จะถูกส่งมอบไปยังลูกค้าทุกคน ด้วยความสามารถขององค์กร โดยมั่นใจว่าทุกผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบนั้นมีคุณภาพและได้มาตรฐาน พร้อมทั้งรักษาความลับของลูกค้าเป็นอย่างดี

PSU: ด้านการเงินของศูนย์เครื่องมือฯได้รับการตรวจสอบและรายงานจากทางมหาวิทยาลัยเป็นประจำทุกปี รวมถึงการประเมินด้านจริยธรรมของผู้นำองค์กร ได้รับการตรวจสอบ ทบทวนและรายงานจากคณะกรรมการประจำศูนย์เครื่องมือฯ

 

ชุมชนใกล้เคียง SEC: เนื่องด้วยเป็นหน่วยงานซึ่งอาศัยอยู่ร่วมกับหน่วยงานอื่น การปฏิบัติงาน หรือกิจกรรมใดที่เกิดขึ้นจะได้รับการทบทวนผลกระทบต่อชุมชนใกล้เคียงผ่านทีมบริหารก่อนเสมอ เพื่อค้นหาแนวทางที่ส่งผลเสีย เกิดผลกระทบต่อหน่วยงานอื่นน้อยที่สุด เช่น ควัน หรือ ไอสารเคมีอันตราย จะถูกบำบัดก่อนปล่อยทิ้งออกไป

สังคม: การบริการให้ความรู้ทางวิชาการแก่สังคม เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ ผ่านช่องทางการกระจายเสียงทางวิทยุ โดยเลือกสรรหัวข้อและบริการที่น่าสนใจ เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม และกิจกรรม CSR อื่นๆ เช่น การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปา ตรวจยาฆ่าแมลงในผัก เป็นต้น แล้วสรุปและรายงานผลการตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปกปิดข้อมูล หรือให้การช่วยเหลือในทางที่ผิดจริยธรรม

 

ผู้ส่งมอบ: กิจกรรมการจัดประชุม SIM (Stakeholder Involvement Meeting) เป็นแนวทางที่ศูนย์เครื่องมือฯใช้สื่อสารข้อมูลต่างๆไปยังผู้ส่งมอบที่สำคัญ ร่วมถึงเรื่อง จริยธรรม ธรรมาภิบาล ในการดำเนินธุรกิจ และใช้การติดป้าย Anti-Corruption ไว้ในสำนักงานเพื่อสื่อสารอีกหนึ่งช่องทาง และอีกแนวทางหนึ่ง โดยจัดทำเป็นจดหมายแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นของศูนย์เครื่องมือฯในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณและธรรมาภิบาล ให้ผู้ส่งมอบรับทราบและลงชื่อเพื่อยึดถือเป็นแนวปฏิบัติในการทำธุรกิจกับศูนย์เครื่องมือฯ

จริยธรรม คำสั้นๆ แต่ความหมายยิ่งใหญ่ เป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จที่ยั่งยืน   

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 11 มกราคม 2558 13:58 แก้ไข: 11 มกราคม 2558 14:01 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 pompom, Ico24 คนธรรมดา, และ 6 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.207.250.80
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ