นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Zenki
Ico64
นาย พรพจน์ หนูทอง
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

อ่าน: 1467
ความเห็น: 0

เกร็ดน่ารู้ SEM ล้างบัฟเฟอร์ด้วยบัฟเฟอร์

สารละลายบัฟเฟอร์ เป็นสารเคมีพื้นฐานสำคัญตัวหนึ่ง ที่มีเก็บไว้ในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเรารู้จักกันดีอยู่แล้วว่า Buffer เป็นสารละลายที่ได้จากการผสมของกรดอ่อนกับคู่เบสของกรดนั้น  หรือเบสอ่อนกับคู่กรดของเบสนั้น   โดยหน้าที่สำคัญของ buffer ก็คือเป็นสารละลายที่ ใช้ควบคุมความเป็นกรดและเบสของสารละลายไม่ให้เปลี่ยนแปลงมาก  เมื่อเติมกรดหรือเบสลงไปเล็กน้อย  นั่นหมายถึงระดับค่าพีเอชของสารละลายถูกรักษาไว้ได้เกือบคงที่เสมอ  แม้ว่าจะเติมน้ำหรือเติมกรดหรือเบสลงไปเล็กน้อย  ก็ไม่ทำให้พีเอชของสารละลายเปลี่ยนแปลงไปมากนัก  หรือเรียกว่าเป็น Buffer capacity นั่นเอง

 

เช่นเดียวกันกับงานบริการเตรียมตัวอย่างทางชีววิทยา เพื่อทดสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องกราด หรือ SEM โดยสารละลายบัฟเฟอร์ชนิดฟอสเฟตบัฟเฟอร์ เป็นสารเคมีสำคัญที่ใช้ในการเตรียมสารเคมีสำหรับใช้เตรียมตัวอย่าง ก็คือ สารละลาย Glutaraldehyde และ Osmium tetroxide ซึ่งใช้สำหรับขั้นตอนการดองตัวอย่าง

 

ประเด็นวันนี้ อยู่ที่สารละลายบัฟเฟอร์ครับ โดยตัวอย่างทางชีววิทยา เช่น แบคทีเรีย เนื้อเยื่อต่างๆ เป็นต้น เมื่อลูกค้าส่งตัวอย่างมาให้เตรียม ก็มีทั้งกรณีตัวอย่างสดไม่ผ่านการเตรียมใดๆทั้งสิ้น และอีกประเภทเป็นตัวอย่างที่ทำการดองตัวอย่างมาแล้ว ซึ่งกรณีตัวอย่างดองมาแล้ว มักจะเป็นตัวอย่างที่ถูกส่งมาทางไปรษณีย์ จึงจำเป็นต้องดองเพื่อรักษาสภาพตัวอย่างให้สมบูรณ์ไว้

 

แต่พบว่ามีตัวอย่างจากลูกค้าส่วนหนึ่ง ที่ดองตัวอย่างด้วยสารเคมี (Glutaraldehyde และ Osmium tetroxide) ซึ่งใช้ Sodium Cacodylate เป็นสารละลายบัฟเฟอร์ ซึ่งเป็นบัฟเฟอร์คนละชนิดกัน ดังนั้น ก่อนนำตัวอย่างไปเตรียมด้วยการดองตัวอย่างต่อเนื่องด้วย Osmium tetroxide จึงควรล้างตัวอย่างด้วยฟอสเฟตบัฟเฟอร์เสียก่อน เพื่อปรับสมดุลของบัฟเฟอร์ให้อยู่ในระบบเดียวกัน โดยฟอสเฟตบัฟเฟอร์จะมีค่า Effective range ระหว่าง 5.0-8.0 ขณะที่ Cacodylate จะมีค่า 6.4-7.4

 

เนื่องด้วย คุณสมบัติ Osmolality ของ Fixative, Buffer และ Tissue Fluids เป็นปัจจัยสำคัญในกระบวนการเตรียมตัวอย่างหากปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งมีค่า Osmolality เปลี่ยนแปลงไป จนไม่สามารถรักษาสมดุลของค่า Osmolality ระหว่างตัวอย่างและสิ่งแวดล้อมได้ (Isotonicity) ย่อมส่งผลต่อโครงสร้างจุลภาคในระดับเซลล์ของตัวอย่าง ดังนั้นการเตรียมตัวอย่างจึงต้องระมัดระวังในเรื่องดังกล่าวด้วยครับ

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 17 ตุลาคม 2557 21:41 แก้ไข: 17 ตุลาคม 2557 21:41 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 tiny apple, และ 4 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 23.21.4.239
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ