นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Zenki
Ico64
นาย พรพจน์ หนูทอง
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

Page Visits: 2066
comment: 2

ชีวมวล กับ ค่า Ash Fusion Temperature

“การให้บริการที่ตรงใจ เหนือกว่าความคาดหวัง และตอบสนองได้ทันต่อความต้องการใหม่ๆของลูกค้า” นั่นเป็นภารกิจสำคัญ ที่ศูนย์เครื่องมือฯ และบุคลากรทุกคนต้องร่วมกันรับผิดชอบ ซึ่งในส่วนของฝ่ายบริการฯ พี่ดำขำและนักวิทยาศาสตร์ทุกคนมีความมุ่งมั่นและตั้งใจ ค้นหา ศึกษา ถึงวิธีการทดสอบใหม่ๆอยู่เสมอ เพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านวิชาการที่นับวันจะมีความหลากหลายมากขึ้น ดังเห็นได้จากข้อมูลรายงานสรุปการสอบถามผ่านช่องทางการให้บริการ consultant เป็นประจำทุกเดือน

 

ตัวอย่างกลุ่มชีวมวล เป็นอีกหนึ่งกลุ่มตัวอย่าง ที่ปัจจุบันมีแนวโน้มการใช้บริการเพิ่มสูงขึ้น โดยชีวมวล (Biomass)  นั้นคือสารอินทรีย์ที่เป็นแหล่งกักเก็บพลังงานจากธรรมชาติและสามารถนำมาใช้ผลิตพลังงานได้ เช่น เศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร หรือกากจากกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมการเกษตร  (เช่น แกลบ ชานอ้อย ฟางข้าว), ขยะมูลฝอยน้ำเสียจากโรงงาน หรือ แม้กระทั่งมูลสัตว์ต่างๆ

ตัวอย่างชีวมวล ที่ลูกค้าส่งมาทดสอบนั้น เค้าวิเคราะห์อะไรกันบ้าง ได้แก่ Proximate (ความชื้น,เถ้า, สารระเหย, คาร์บอนคง) Ultimate (คาร์บอน, ไฮโดรเจน, ออกซิเจน, กำมะถัน, ไนโตรเจน) และค่าความร้อน แต่มีพารามิเตอร์การวิเคราะห์หนึ่ง ที่พึ่งสอบถามเข้ามา คือ Ash Fusion Temperature โดยลูกค้าต้องการทราบค่า Initial Deformation Temperature (I.D.T.) ว่า SEC มีให้บริการ ทดสอบได้มั๊ย ก็พบว่า SEC ยังไม่มีบริการดังกล่าวครับ

Ash Fusion Temperature เป็นพฤติกรรมของขี้เถ้าของถ่านหินที่อุณหภูมิสูง ซึ่งใช้วิเคราะห์เพื่อพิจารณาหาถ่านหินที่เหมาะสมที่จะใช้ในเตาเผา (Furnace) โดยจะบันทึกอุณหภูมิที่ขี้เถ้าเริ่มหลอมละลาย ซึ่งทำได้โดยนำขี้เถ้ามาทำให้มีรูปร่างคล้ายปิรามิดหรือสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ (รูปที่ 1) และใส่เข้าไปในเตาเผา ซึ่งออกแบบโดยมาเฉพาะภายใต้ Reducing หรือ Oxidizing Atmosphere พร้อมทั้งสังเกตและบันทึกการเปลี่ยนแปลงผ่านกระจกเตาเผา การเพิ่มอุณหภูมิในเตาเผา จะเพิ่มด้วยองศาคงที่โดยเริ่มจาก 900 °C จนถึง 1600 °C หรือมากกว่า อุณหภูมิที่เราบันทึกมี 4 ค่า (รูปที่ 2) อ้างอิงจาก http://maemohmine.egat.co.th/  คือ

- Initial Deformation Temperature (I.D.T.) เป็นอุณหภูมิที่ตัวอย่างเริ่มหลอมตัว โดยเริ่มจากปลายยอด

- Spherical Temperature (S.T.) เป็นอุณหภูมิที่ตัวอย่างหลอมละลายจนความสูงของแท่งตัวอย่างลดลงเหลือครึ่งหนึ่งของความสูง ของตัวอย่าง เริ่มต้น

- Hemispherical Temperature (H.T.) เป็นอุณหภูมิที่ตัวอย่างหลอมละลายจนความกว้างของฐานมีค่าเท่ากับ 2 เท่าของความสูง

- Flow Temperature (F.T.) เป็นอุณหภูมิที่ตัวอย่างหลอมละลายจนไหล ซึ่ง ณ จุดนี้ ความสูงของตัวอย่างจะมีค่าเท่ากับ 1 ใน 3 ของความกว้าง ของฐาน

ความสำคัญของเจ้าค่า I.D.T. นี้ก็คือ ใช้สำหรับคาดการณ์แนวโน้มการเกิดการเกาะตัวของขี้เถ้าในเตาเผา โดยเฉพาะที่บริเวณแผ่นถ่ายเทความร้อน และอีทเตอร์ ซึ่งเถ้าที่ไปเกาะตัวจะส่งผลลดประสิทธิภาพในการส่งผ่านความร้อน และยังสามารถกัดกร่อนอีทเตอร์ให้เสียหายได้อีกด้วย แต่ค่า I.D.T. ไม่ได้นำไปใช้โดยตรงทันทีครับ ต้องนำไปคำนวณหาค่า Slagging Factor (Rs) เสียก่อน

โดยหากค่า Ash Fusion Temperature ต่ำ มักจะมีแนวโน้มของการเกิด Slagging สูง และถ้าค่า Rs ต่ำ แสดงว่าปัญหาการเกิด Slagging จะยิ่งสูงมาก นอกจากนี้ค่า I.D.T. เป็นอุณหภูมิที่ใช้พิจารณาพฤติกรรมของ Ash ใน Plant สำหรับที่ Reducing Atmosphere เราสามารถ พิจารณาได้ดังนี้

โดยหากค่า I.D.T. สูงกว่า 1,450 °C ขี้เถ้าจะไม่หลอมละลาย

              I.D.T. อยู่ระหว่าง 1,350-1,450 °C ขี้เถ้าไม่หลอมละลายและไม่ทำให้เกิดปัญหาในการ จับเป็นก้อน

              I.D.T. อยู่ระหว่าง 1,250-1,350 °C ต้องมีการดูแลเรื่องการออกแบบ Furnace และ

              I.D.T. ต่ำกว่า 1,250 °C ขี้เถ้ามักจะเกิดปัญหาการหลอมจับตัวเป็นก้อน

หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 01 กันยายน 2557 22:54 แก้ไข: 01 กันยายน 2557 22:54 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 คนธรรมดา, และ 4 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

เป็นความรู้ใหม่ น่าสนใจมากครับ ได้เก็บความรู้รายวัน

เอิ้ก เอิ้ก

"ใจสั่งมา"

Ico48
ก้องเกียรติ [IP: 203.146.149.196]
31 สิงหาคม 2558 11:05
#103747

ขอสอบถามเพื่อเป็นวิทยาทานนะครับ

กาว สีต่างๆที่ติดอยู่กับเฟอร์นิเจอร์ไม้ เป็นเหตุทำให้เกิดเป็นของแข็งขึ้นไปยึดติดในส่วนต่างๆของเตาเผาได้ไหมครับ

สาเหตุที่มีของแข็งไปยึดติดในเตาเผา นอกจากขี้เถ้าหลอมแล้ว จะมีเหตุผลหรือสาเหตุอื่นๆอีกไหมครับ

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 3.218.67.1
Message:  
Load Editor
   
Cancel or