นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Zenki
Ico64
นาย พรพจน์ หนูทอง
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

อ่าน: 1240
ความเห็น: 1

จำนวนรายการทดสอบ กับจำนวนตัวอย่าง

แบบฟอร์ม F-ASO-022 และ F-ASO-054 เป็นแบบฟอร์มส่งตัวอย่างสำหรับลูกค้าที่ต้องการส่งตัวอย่างวิเคราะห์ โดย F-ASO-022 เป็นแบบฟอร์มที่ลูกค้าและเจ้าหน้าที่คุ้นเคยกันดี แต่สำหรับ F-ASO-054 เป็นเอกสารใหม่ที่จัดทำเพิ่มเติมขึ้นมา เพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าที่ต้องการส่งทดสอบตัวอย่างเดียวกันแต่วิเคราะห์หลายๆพารามิเตอร์ แทนการกรอกเอกสาร F-ASO-022 แยกแต่ละพารามิเตอร์เหมือนเมื่อก่อน ซึ่งช่วยลดปริมาณเอกสาร เพิ่มความสะดวกให้ทั้งลูกค้า เจ้าหน้าที่รับตัวอย่างและผู้ทดสอบ เป็นอย่างดี

 

ข้อมูลการใช้บริการของลูกค้าถูกเก็บรวบรวมเอาไว้ในฐานข้อมูล โดยลูกค้าสามารถเข้าไปตรวจสอบประวัติการใช้บริการที่แล้วมา และติดตามสถานะการทดสอบตัวอย่างได้ผ่านทาง Lab_Status จากเว็บไซต์ของศูนย์เครื่องมือฯได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนตัวอย่าง จำนวนลูกค้า และค่าบริการ ทั้งหมด ยังถูกรวบรวมเป็นฐานข้อมูลสำหรับนำไปใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศภายใน ให้บุคลากรทุกคนสามารถเข้าถึงได้สะดวก ผ่านทางระบบ Intranet จึงทำให้ศูนย์เครื่องมือฯมั่นใจได้ว่ามีข้อมูลและสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัย และพร้อมใช้อยู่เสมอ

 

จากการนำระบบบริหารจัดการองค์กรตามแนวทาง TQA มาใช้ปรับปรุงพัฒนาองค์กร ปัจจุบันทางทีมบริหารและทีม TQA กำลังอยู่ระหว่างการแก้ไขรายงานวิธีการและผลการดำเนินงาน ตาม Feedback Report 2556 ที่ได้รับมาจากสถาบันเพิ่มผลผลิต ซึ่งจากการปรับปรุงแก้ไขนั้น พบว่า การรายงานผลลัพธ์จากการดำเนินงานขององค์กรในหมวดที่ 7 ซึ่งเป็นหมวดของผลลัพธ์ ที่ต้องนำข้อมูลจากกระบวนการปฏิบัติงานที่สำคัญที่ได้ระบุไว้ในวิธีการของหมวดที่ 1 ถึง 6 มารายงานอย่างครบถ้วน และหนึ่งในข้อมูลสำคัญ ที่ต้องจัดเตรียมไว้สำหรับเปรียบเทียบกับคู่เทียบ ก็คือ จำนวนการให้บริการ ได้แก่ จำนวนตัวอย่าง และค่าบริการ

 

คู่เทียบ ที่ศูนย์เครื่องมือฯระบุไว้ก็คือ กรมวิทยาศาสตร์บริการ และประเด็นที่ศูนย์เครื่องมือฯเลือกใช้เปรียบเทียบ ได้แก่ จำนวนการให้บริการ จำนวนบุคลากร และร้อยละความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งการเปรียบเทียบข้อมูลนั้นจำเป็นต้องเทียบกันด้วยหน่วยวัดเดียวกัน นั่นคือ จำนวนการให้บริการทดสอบตัวอย่าง ต้องนับเป็นหน่วยเดียวกัน ศูนย์เครื่องมือฯรายงานในรูปของจำนวน “ตัวอย่าง” แต่กรมวิทยาศาสตร์บริการ รายงานในรูปของจำนวน “รายการ” จะเห็นว่าเป็นคนละหน่วยวัดกัน ดังนั้นต้องแปลงข้อมูลของศูนย์เครื่องมือฯให้เป็นหน่วยเดียวกัน

 

จากผลการให้บริการทดสอบตัวอย่างโดยเฉลี่ยในแต่ละปีที่ผ่านมา ศูนย์เครื่องมือฯได้ให้บริการลูกค้าไปทั้งสิ้นกว่า 4,000 ใบขอใช้บริการฯ มีจำนวนตัวอย่างรวมกันมากกว่า 15,000 ตัวอย่าง แต่ละใบขอใช้บริการฯที่ส่งทดสอบนั้น มีทั้งที่ส่งทดสอบเพียงพารามิเตอร์ หรือรายการทดสอบเดียว ดังนั้นจำนวนรายการทดสอบจึงมีโอกาสเท่ากับจำนวนตัวอย่างที่ส่ง และบางครั้งพบว่า หนึ่งตัวอย่างทดสอบมากกว่า 1 พารามิเตอร์ หรือรายการทดสอบ อันนี้ทำให้จำนวนตัวอย่างและจำนวนพารามิเตอร์ไม่สอดคล้องกัน และกรณีหลังนี่ล่ะครับ ที่ทางทีม TQA ต้องการความช่วยเหลือจากนักวิทยาศาสตร์ทุกท่าน ในการรวบรวมข้อมูล

 

ขออนุญาตยกตัวอย่างประกอบดังนี้ ครับ กรณีตัวอย่างที่ส่งทดสอบคุณภาพน้ำดื่ม

 

บริษัท A ส่งตัวอย่างน้ำดื่ม จำนวน 1 ตัวอย่าง เพื่อตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์ ได้แก่ E.coli, Coliform, Salmonella sp. และTotal Count Bacterial และตรวจวิเคราะห์โลหะหนัก ได้แก่ เหล็ก, ตะกั่ว และสารหนู กรณีนี้ 1 ตัวอย่าง ต้องการทดสอบทั้งหมด 7 พารามิเตอร์ ดังนั้น ให้นับว่าใบขอใช้บริการฯนั้น มีจำนวนรายการทดสอบทั้งสิ้น 7 รายการ ครับ และหากใบขอใช้บริการฯเดียวกัน มีทั้งหมด 2 ตัวอย่าง จะต้องบันทึกข้อมูลและรายงานว่า 14 รายการ ครับ

 

ข้อมูลจำนวนรายการทดสอบทั้งหมด ต้องการเก็บข้อมูลย้อนหลังไป 3 ปี ครับ ได้แก่ ปีงบประมาณ (ตค-กย) 54, 55, 56 จะเห็นว่าเป็นข้อมูลจำนวนมาก เพื่อให้การรวบรวมข้อมูลรวดเร็วและถูกต้อง ดังนั้นต้องการความช่วยเหลือจากนักวิทย์ทุกท่านครับ โดยรบกวนนักวิทย์แต่ละท่านช่วยสกัดข้อมูลจากเครื่องมือที่ตนรับผิดชอบ แล้วรวบรวมข้อมูลลงใน excel ไปเก็บไว้ที่ server2\sec.save\ฝ่ายบริการฯ\พรพจน์\จำนวนรายการทดสอบ เพื่อนำไปคำนวณต่อไปครับ

หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 22 เมษายน 2557 09:24 แก้ไข: 22 เมษายน 2557 09:24 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 LeeO, Ico24 Our Shangri-La, และ 6 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

มาเร็ว เคลมเร็วครับ ท่านนี้

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 35.173.48.53
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ