นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Zenki
Ico64
นาย พรพจน์ หนูทอง
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

อ่าน: 1289
ความเห็น: 2

มา Reuse กันเถอะ เพื่อเรา เพื่อโลก

ปัจจุบันหลายๆองค์กรต่างให้ความสนใจ และตระหนักเกี่ยวกับเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจขององค์กรตนเองเป็นอย่างมาก จึงเกิดกระแสของ ธุรกิจสีเขียว หรือ ธุรกิจที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม (Green Business) ขึ้นมาในวงกว้าง เพื่อให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว องค์กรจำเป็นต้องวางแผนในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน ควบคู่ไปกับการจัดการปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม

 

สำหรับศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ได้กำหนดแนวทางการบริหารจัดการ การออกแบบกระบวนการทำงานต่างๆ และการปรับปรุงพัฒนา เพื่อให้เกิดการลดต้นทุนและเพิ่มผลิตภาพ แต่ในขณะเดียวกันต้องตระหนักถึงปัจจัยด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งต้องสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้แก่บุคลากรในหน่วยงานด้วย

 

การลดต้นทุน เป็นกลยุทธ์สำคัญอย่างหนึ่งที่ช่วยให้องค์กรสามารถแข่งขันได้ ซึ่งโดยทั่วไปหลักการลดต้นทุนที่สำคัญก็คือ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยต่ำที่สุด ทำให้ปริมาณน้อยลง หรือตัดงานที่ไม่จำเป็นออกไป แต่อย่างไรก็ตามการลดต้นทุนต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อคุณภาพของสินค้าและบริการที่มีผลต่อระดับความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญด้วย

 

เราในฐานะผู้ปฏิบัติงาน จะช่วยเหลือองค์กรกันคนละไม้คนละมือเพื่อลดต้นทุนได้อย่างไรบ้าง อย่างเรื่องใกล้ตัวที่สุด ที่ลงมือปฏิบัติได้ทันที ก็คงเป็นเรื่องกระบวนการทดสอบ กระบวนการวิเคราะห์ตัวอย่าง ตามภาระงานหลักของนักวิทยาศาสตร์นั่นเอง ซึ่งในบันทึกนี้ หยิบยกเอาเรื่องการนำแท่นวางตัวอย่าง (Stub) ที่ใช้แล้ว นำกลับมาใช้ซ้ำ (stub เครื่อง SEM-Quanta) มาดูกันครับว่า หากเรานำ stub ที่ reuse กลับมาใช้ใหม่ จะช่วยประหยัดค่าวัสดุในการทดสอบได้เพียงไร

หากลองค้นข้อมูลการสั่งซื้อ stub ย้อนกลับไป 2 ปีที่ผ่านมา ปี 55 และ ปี 56 พบว่า มียอดการสั่งซื้อ stub เฉลี่ยปีละ 1,650 ชิ้น คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 37,075 บาท โดยที่อัตราการใช้ stub สำหรับเตรียมตัวอย่างอยู่ที่ประมาณ 200 ชิ้นต่อเดือน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในปี 57 อีกด้วย ซึ่งปัจจุบันมีจำนวน stub ที่ใช้แล้วสะสมรวมกันทั้งหมดราว 3,000 ชิ้น ดังนั้น หากเรานำ stub ทั้งหมดมา reuse จะช่วยประหยัดต้นทุนการสั่งซื้อ stub ใหม่ได้มาก

 

การ reuse โดยการทำความสะอาด stub มีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากมากนัก โดยมีขั้นตอนการทำความสะอาด Pin stub ซึ่งถูกบันทึกไว้โดยพี่บุษราคัม ในชื่อบันทึก วิธีทำความสะอาด Aluminium Pin Stub สำหรับต้นทุนในการทำความสะอาด stub นั้น หากจ้างขัดทำความสะอาด จะมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 5,000 บาทต่อปี ซึ่งหากเปรียบเทียบกับต้นทุนที่ต้องสั่งชื้อ stub ใหม่ทุกๆปี อย่างน้อยประมาณปีละ 37,000 บาท ก็นับว่าคุ้มค่านะครับ

 

การนำ stub กลับมาใช้ซ้ำ เป็นหนึ่งในโครงการของแผนปฏิบัติการประจำปี 57 ของทีมความปลอดภัย ภายใต้ชื่อโครงการ 3R’s รักษ์โลก ได้แก่ Reuse , Recycle และ Reduce ซึ่งผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการจะเป็นอย่างไรนั้น ไว้รอหัวหน้าหนุ่ยนำมาสรุปให้ทราบในกิจกรรมรายงานความก้าวหน้าโครงการ BSC วันที่ 9 เม.ย. 57 นี้กัน ครับ   

หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 12 มีนาคม 2557 14:29 แก้ไข: 12 มีนาคม 2557 14:29 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 Our Shangri-La, และ 7 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

เชียร์ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

ดีมากเลยคะ ลดต้นทุนทำให้เราเพิ่มผลกำไรไดั ฮาๆๆ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 35.173.48.53
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ