นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Zenki
Ico64
นาย พรพจน์ หนูทอง
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

อ่าน: 6161
ความเห็น: 0

เกร็ดน่ารู้ SEM ทำไมจึงเลือกใช้ Phosphate Buffer

สารละลายบัฟเฟอร์ (Buffer solution) เป็นสารเคมีสำคัญสำหรับการเตรียมตัวอย่างทางด้านจุลทรรศนศาสาตร์ หรือ Electron Microscopy (EM) โดยเฉพาะการเตรียมตัวอย่างทางด้านชีววิทยา สำหรับใช้ทดสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนทั้งประเภท TEM และ SEM ซึ่งในกระบวนการเตรียมสารเคมีสำหรับการเตรียมตัวอย่างในขั้นตอนการดองตัวอย่าง (Fixation) นั้น ใช้สารเคมี หรือ Fixative ด้วยกัน 2 ชนิด คือ กูลตารอลดีไฮด์ (Glutaraldehyde) และ ออสเมียม (Osmium) โดย Buffer ถูกใช้ในการเตรียม Fixative ทั้ง 2 ชนิด ให้ได้ความเข้มข้นและค่าความเป็นกรดด่างที่เหมาะสม ดังนี้

-2% Glutaraldehyde in phosphate buffer, 0.2M, pH 7.2-7.4

-1% Osmium in phosphate buffer, 0.2M, pH 7.2-7.4

สำหรับหน้าที่สำคัญของ Buffer ก็คือ ช่วยรักษาค่าความเป็นกรดด่างของสารละลาย ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมต่อการทำงาน หรือการเกิดปฏิกิริยาทางเคมี เช่น กูลตารอลดีไฮด์ จะทำหน้าที่คงสภาพตัวอย่างได้ดีในช่วง pH 7.2-7.4 เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีส่วนสำคัญต่อการรักษาสมดุลของปริมาณน้ำภายในเซลล์ โดยหากบัฟเฟอร์ที่ใช้มีค่า pH ที่เหมาะสมแล้ว โครงสร้างของเซลล์จะยังคงสภาพเดิมอยู่ได้ระหว่างกระบวนการ fixation

 

ชนิดของบัฟเฟอร์ที่ใช้ในกระบวนการเตรียมตัวอย่างทางด้าน EM นั้น มีอยู่หลายชนิดด้วยกัน ได้แก่ Phosphate buffer, , Collidine buffer, Veronal Acetate, Tris buffer, Sodium Bicarbonate, Zwitterionic Buffers และบัฟเฟอร์อื่นๆ แต่บัฟเฟอร์ที่พบบ่อย และถูกใช้อ้างอิงในงานวิจัยทางด้าน EM มีอยู่ 2 ชนิด คือ

- Phosphate buffer

- Cacodylate buffer

สำหรับศูนย์เครื่องมือฯ เลือกใช้ Phosphate buffer มาให้บริการแก่ลูกค้าเป็นระยะเวลานานแล้ว เนื่องจากให้ประสิทธิภาพในการใช้งานได้ดีแล้ว ยังมีความเป็นพิษน้อยกว่า ซึ่งหากเปรียบเทียบกับ Cacodylate buffer แล้ว อาจได้รับอันตรายจาก แก๊สอาร์ซีน (arsine gas, AsH3) จาก arsenic ซึ่งเป็นส่วนประกอบของ Sodium Cacodylate

แต่อย่างไรก็ตาม Phosphate buffer ยังมีข้อจำกัดในการใช้งานอยู่บ้าง โดยมีรายงานว่า การใช้ Phosphate buffer สามารถทำให้โปรตีนตกตะกอน รวมถึงตกตะกอนสารจำพวกตะกั่ว, uranyl acetate ได้ด้วย ซึ่งตะกอนเหล่านี้ เป็นที่มาของสิ่งแปลกปลอม ไม่ได้รับเชิญ ที่ปรากฎบนตัวอย่างนั่นเอง

หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 10 มกราคม 2557 13:39 แก้ไข: 10 มกราคม 2557 13:39 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 tiny apple, Ico24 คนธรรมดา, และ 4 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.233.229.90
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ