นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Zenki
Ico64
นาย พรพจน์ หนูทอง
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

อ่าน: 840
ความเห็น: 0

ขยับมาอีกก้าวกับการบริการ

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มุ่งมั่นในการให้บริการทางด้านวิชาการด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ เพื่อสนับสนุนงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตลอดจนชุมชนบริเวณใกล้เคียงของภาคใต้ มีการดำเนินงานเพื่อปรับปรุงและพัฒนาด้านการให้บริการทั้ง 5 บริการ อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ บริการทดสอบ บริการสอบเทียบ บริการซ่อม/สร้างเครื่องมือ บริการอบรมเชิงปฏิบัติการ และบริการใช้เครื่องมือด้วยตนเอง โดยการนำระบบคุณภาพและมาตรฐานต่างๆ ได้แก่ ISO 9001, ISO/IEC 17025 และ TQA มาใช้ในระบบการประกันคุณภาพและการบริหารจัดการองค์กรอย่างยั่งยืน

 

ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี ของการเปิดให้บริการมาจนถึงปัจจุบัน ศูนย์เครื่องมือฯให้ความสำคัญทั้งทางด้านเครื่องมือวิทยาศาสตร์และบุคลากร โดยในด้านเครื่องมือ มีการวางแผนงานอย่างเป็นระบบในการจัดหาครุภัณฑ์เครื่องมือใหม่เข้ามาทดแทนเครื่องมือเดิมที่ชำรุด ไม่สามารถซ่อมแซมได้ และเป็นเทคโนโลยีเก่า เลิกใช้ไปแล้ว ไม่สามารถ upgrade ได้ รวมถึงมีการสำรวจความต้องการจากนักวิจัย และข้อมูลทิศทางของงานวิจัย เทคโนโลยีในอนาคต นำมาพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของเครื่องมือ เพื่อสรุปเป็นแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำปีต่อไป ส่วนด้านบุคลากร ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญขององค์กร โดยศูนย์เครื่องมือฯมีระบบการกำหนดอัตรากำลัง การเรียนรู้และพัฒนา สำหรับเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการขยายงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

 

ปัจจุบันงานด้านการให้บริการทางด้านวิชาการ นอกจากจะครอบคลุมและกระจายตัวในภาคใต้แล้ว ยังมีลูกค้าส่วนหนึ่งจากภูมิภาคอื่นส่งตัวอย่างมาทดสอบอีกด้วย เช่น ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออก แม้ว่าจะไม่ใช่ลูกค้าหลักขององค์กร แต่อย่างน้อยๆ ชื่อของศูนย์เครื่องมือฯก็พอเป็นที่รู้จักของวงการวิจัยอยู่บ้าง เราก็ภูมิใจแล้ว และทำให้เราต้องคิดอยู่เสมอว่า องค์กรยังต้องพัฒนาตัวเองอยู่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แข็งแกร่งและยืนหยัดท่ามกลางกระแสของการเปลี่ยนแปลงต่างๆได้อย่างยั่งยืน และการมองถึงคู่แข่งเฉพาะภายในประเทศเพียงอย่างเดียวคงไม่ใช่คำตอบสุดท้ายเสียแล้ว เพราะท่ามกลางประชาคมอาเซียนอย่างปัจจุบัน การเข้ามาของผู้ให้บริการทดสอบจากภายนอกประเทศจึงไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

 

สำหรับอีกก้าวหนึ่งของการบริการวันนี้ มีลูกค้าส่งตัวอย่างมาให้วิเคราะห์จากต่างประเทศ เป็นประเทศเพื่อนบ้านอย่างประเทศมาเลเซียนี่เอง ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่มีตัวอย่างส่งมาจากต่างประเทศ เป็นตัวอย่างประเภทถุงมือยาง ซึ่งตัวอย่างถุงมือยางนั้นถือเป็นกลุ่มที่ส่งมาทดสอบเป็นประจำ โดยลูกค้าต้องการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของวัสดุแปลกปลอมซึ่งพบในกระบวนการผลิต ซึ่งการทดสอบตัวอย่างครั้งนี้ ถือเป็นสัญญาณที่ดี บอกให้เราทราบว่า ชื่อของศูนย์เครื่องมือฯ ไม่เพียงจะเป็นที่รู้จักเฉพาะลูกค้านอกพื้นที่ภาคใต้เท่านั้น ยังรวมถึงลูกค้านอกประเทศด้วย ดังนั้นเราต้องเตรียมพร้อมในการให้บริการกับลูกค้ากลุ่มใหม่ ที่จะมีตัวอย่างในลักษณะนี้ถูกส่งมาวิเคราะห์ทดสอบเพิ่มขึ้นต่อไปในอนาคต และจำเป็นต้องมีการวางแผนเชิงรุกเพื่อรองรับตลาดใหม่ ทั้งด้านการพัฒนาบุคลากรและการประชาสัมพันธ์อย่างเข้มแข็ง ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งความท้าทายที่รอคอยการพิสูจน์ต่อไป

หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 13 ธันวาคม 2556 15:20 แก้ไข: 13 ธันวาคม 2556 15:20 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 pompom, และ 7 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 54.237.183.249
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ