นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Zenki
Ico64
นาย พรพจน์ หนูทอง
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

อ่าน: 1443
ความเห็น: 0

กล้องคอนโฟคอลเลเซอร์ กับแนวทางการให้บริการ

ในยุคสมัยนี้ ไม่ว่าจะทำธุรกิจหรือลงทุนทำอะไร ล้วนแล้วแต่มีต้นทุนทั้งสิ้น เป็นปัจจัยสำคัญซึ่งนำมายังผลกำไรหรือขาดทุนขององค์กร ไม่เว้นแม้แต่ในวงการราชการ ที่ยุคหนึ่งสมัยหนึ่งเคยมีความคิดว่า งานราชการจะบริหารจัดการอย่างไร จะกำไรหรือขาดทุน องค์กรก็ยังคงอยู่ต่อไปได้ด้วยเงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดิน แต่ความคิดนี้ได้เลือนหายไปแล้ว เมื่อมีการปฏิรูประบบราชการเกิดขึ้น ทำให้ทุกองค์กรจะต้องพึ่งตนเอง และยืนหยัดด้วยลำแข้งของตนมากขึ้น

 

จากบันทึกก่อนหน้านี้ ได้เล่าถึงการเปลี่ยนแปลงการให้บริการทดสอบด้วยกล้องคอนโฟคอลเลเซอร์ไว้แล้วนั้น โดยศูนย์เครื่องมือฯได้ตัดสินใจไม่จัดหาอะไหล่ ซึ่งชำรุดไปนั้นมาทดแทน ด้วยเหตุผลหลักด้านงบประมาณและความคุ้มค่าในการลงทุน แต่จะยังคงเปิดให้บริการทดสอบตัวอย่างตามเดิม มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการทดสอบตัวอย่างไปบ้าง ศูนย์เครื่องมือฯจึงต้องการสื่อสาร และเพื่อเป็นการแจ้งข้อมูลให้ลูกค้าทุกท่านทราบ สามารถวางแผนงานวิจัยได้อย่างเหมาะสมต่อไป

 

ก่อนอื่นเลย เครื่องมือดังกล่าวใช้สำหรับศึกษาทางด้านชีววิทยาและชีวเคมี ตัวอย่างส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อเยื่อ เซลล์ ทั้งจากพืชและสัตว์ โดยการเตรียมตัวอย่างจำเป็นต้องย้อมสีตัวอย่างด้วยสีฟูลออเรสเซนต์ก่อนนำไปทดสอบ ซึ่งสีย้อมแต่ละตัวจะมีความจำเพาะกับองค์ประกอบทางเคมีของตัวอย่างแตกต่างกันไป ภาพของตัวอย่างจะมองเห็นโครงสร้างผ่านกล้องจุลทรรศน์ หลังจากถูกกระตุ้นด้วยแสงที่มีความยาวคลื่นที่จำเพาะกัน ส่วนใหญ่จะเป็นแสงในช่วงความยาวคลื่นของแสงยูวี และ Visible light หากเป็นแสงจากหลอดไฟฟ้าหรือแสงธรรมชาติทั่วไปจะไม่สามารถมองเห็นตัวอย่างได้

ปัญหาที่เกิดขึ้น จนทำให้สมรรถนะการให้บริการลดลง คือ แหล่งกำเนิดแสงเลเซอร์ชนิด Argon laser ชำรุด ไม่สามารถสร้างแสงเลเซอร์ที่มีความยาวคลื่น 488 นาโนเมตร ออกมาได้ ซึ่งนั่นหมายถึง ไม่สามารถทดสอบตัวอย่างที่ใช้เลเซอร์ตัวนี้กระตุ้นสัญญาณได้ ตัวอย่างสีย้อมที่เรืองแสงด้วยเลเซอร์อาร์กอน เช่น FITC, EGFP, Cy2 เป็นต้น

 

เนื่องจากตัวกล้องจุลทรรศน์, ชุด Scan unit และชุด Laser combiner ซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักของเครื่องมือยังคงทำงานได้ดี รวมถึงยังมีเลเซอร์อีก 2 ตัว มีความยาวคลื่น 543 และ 633 นาโนเมตร เป็นชนิด He-Ne laser สามารถทำงานได้ตามปกติ ดังนั้นสามารถทดสอบตัวอย่างที่ใช้เลเซอร์ทั้งสองเป็นตัวกระตุ้น ตัวอย่างสีย้อม เช่น Rhodamine, Taxsas red, PI เป็นต้น

แม้ว่า Argon laser จะเป็นเลเซอร์ตัวสำคัญ ใช้ในการทดสอบตัวอย่างเสียเป็นส่วนใหญ่ ย่อมส่งผลกระทบต่องานวิจัยของผู้ใช้บริการเดิม ซึ่งการแก้ปัญหาเพื่อให้สามารถบริการลูกค้าได้ต่อไป สามารถดำเนินการได้โดยการแนะนำลูกค้าดังนี้

          -การเปลี่ยนสีย้อม: นำสีย้อมตัวอื่นมาใช้แทนสีย้อมตัวอย่างเดิม โดยควรเลือกสีย้อมที่ย้อมตัวอย่างชนิดเดียวกันได้ และใช้เลเซอร์ในช่วงความยาวคลื่นที่เหลือ (543 และ 633 นาโนเมตร) ในการกระตุ้นให้เกิดการเรืองแสง ซึ่งในทางปฏิบัติแล้ว สีย้อมมีจำนวนมาก ที่ใช้กับตัวอย่างประเภทเดียวกันได้ แต่อาจแตกต่างกันที่ความจำเพาะกับเลเซอร์ในช่วงความยาวคลื่นต่างกัน เช่น ต้องการวัด Fluorescence protein ในตัวอย่าง สามารถใช้สีย้อมเป็น CFP, EGFP หรือ DsRed ได้ โดยที่สีย้อมแต่ละตัวจะจำเพาะกับความยาวคลื่นแสง 405, 488 และ 543 นาโนเมตร ตามลำดับ

 

          -การเปลี่ยนสีรูป: โดยทั่วไปแล้ว ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์ฟูลออเรสเซนต์ รวมถึงกล้องจุลทรรศน์คอนโฟคอลเลเซอร์ จะแสดงผลออกมาเป็น 3 สี หลักๆด้วยกัน คือ น้ำเงิน แดง เขียว ขึ้นอยู่กับความสามารถในการดูดซับพลังงานที่แตกต่างกันของสารฟูลออเรสเซนต์ในตัวอย่างและความยาวคลื่นแสงที่มากระตุ้น ซึ่งในกรณีย้อม 2 สี (Double staining) หากเปลี่ยนสีย้อมตัวอย่างไปแล้ว ได้สีเดียวกันกับสีย้อมอีกตัว แต่ย้อมติดตัวอย่างคนละบริเวณกัน เช่น ให้สีแดงเหมือนกัน โปรแกรมสามารถเลือกเปลี่ยนสีให้ต่างกันได้

ครับ เพียงเท่านี้ กล้องคอนโฟคอลจึงยังคงอยู่ประจำการกับเรา เพื่อให้บริการลูกค้าต่อไป เป็นการใช้ทรัพยากรที่เหลืออย่างคุ้มค่าจริงๆ

 

หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 05 ธันวาคม 2556 16:51 แก้ไข: 05 ธันวาคม 2556 16:51 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 ดำขำ, และ 4 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.233.215.231
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ