นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Zenki
Ico64
นาย พรพจน์ หนูทอง
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

อ่าน: 905
ความเห็น: 0

สมรรถนะเครื่องมือลดลง

ความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คือกุญแจดอกสำคัญของการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ ซึ่งความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มากมายเกิดขึ้นจากการค้นคว้าวิจัย ศึกษาและทดลองซ้ำแล้วซ้ำเล่า จนได้กฏและทฤษฎีมาใช้อธิบายปรากฎการณ์ต่างๆ ได้อย่างเป็นเหตุเป็นผล โดยองค์ประกอบสำคัญการศึกษาวิจัยนั้น นอกจากจะเป็นตัวนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์แล้ว “เครื่องมือและอุปกรณ์” อันทันสมัยก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสนับสนุน ทำให้เกิดการค้นพบสิ่งลี้ลับอันแสนมหัศจรรย์ต่างๆมากมาย

 

            เครื่องมือวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์เปรียบเสมือนโรงงานผลิตที่ทำหน้าที่แปรสภาพวัตถุดิบต่างๆให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและทรงคุณค่า รอเก็บเตรียมไว้เพื่อส่งมอบต่อไปยังผู้ใช้ที่ต้องการประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ดังกล่าว แต่เมื่อวันเวลาผ่านไปเครื่องมือวิจัยที่เคยทำหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ กลับมีสมรรถนะลดลง ไม่แม่นยำและว่องไวเหมือนเดิม บางทีเครื่องมือเกิดการชำรุดเสียหายหนักถึงขั้นต้องปลดระวางออกไป แต่บางครั้งก็สามารถซ่อมแซมให้กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิม

 

            เรื่องของการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องมือเป็นสิ่งคู่กัน โดยการใช้เครื่องมือจะต้องมีการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน แต่หากพบเครื่องมือชำรุดก็ต้องเร่งซ่อมแซมกลับมาโดยเร็ว ซึ่งเรื่องของการซ่อมแซม ก็มีทั้งประเภทซ่อมเล็ก กลาง และใหญ่ แต่ละประเภทการซ่อมล้วนแล้วมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ซึ่งหลักในการพิจารณาทบทวนเพื่อตัดสินใจซ่อมหรือไม่ซ่อมนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยสำคัญหลายอย่าง โดยเฉพาะเรื่องความคุ้มค่าของงานที่ได้กลับมา หากคุ้มค่ากับเงินที่ลงทุนไป จึงไม่มีเหตุผลอันใดที่จะไม่ซ่อม และจากหลักการเช่นเดียวกันนี้ ศูนย์เครื่องมือฯซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมและให้บริการเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์สำคัญเป็นจำนวนมาก ก็มีระบบในการตัดสินใจทั้งในระดับปฏิบัติการและระดับกลยุทธ์ตามระบบ TQA ในการบริหารจัดการเครื่องมือวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ

 

            ศูนย์เครื่องมือฯได้ให้บริการเครื่องมือวิจัยฯทั้งภายในและนอกมหาวิทยาลัยมาเป็นเวลากว่า 20 ปีแล้ว ซึ่งจากข้อมูลที่ผ่านมา พบว่ามีเครื่องมือจำนวนน้อยมากที่เสียจนไม่สามารถซ่อมแซมให้กลับมาใช้ได้ตามเดิม หรือชำรุดจนต้องนำออกจากระบบการประกันคุณภาพ ดังแสดงให้เห็นจากมีจำนวนเครื่องมือที่มีอายุมากกว่า 10 ปี เป็นจำนวนมาก ที่ยังคงให้บริการอยู่จนถึงปัจจุบัน ซึ่งปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้เราสามารถดูแลรักษาเครื่องมือได้ดี เพราะเรามีทีมช่างและวิศวกรที่มีประสบการณ์และทักษะ ความชำนาญ อันเป็น core competency หลักของศูนย์เครื่องมือฯ

 

            กล้องจุลทรรศน์คอนโฟคอลเลเซอร์ เป็นเครื่องมือวิจัยชิ้นล่าสุด ที่มีสมรรถนะในการให้บริการทดสอบลดลง โดยต้นตอของปัญหาเกิดขึ้นจาก ชุดกำเนิดเลเซอร์ตัวหนึ่งเกิดชำรุดจนไม่สามารถใช้งานได้ (Argon laser) รวมทั้งมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมด้วยการจัดซื้อใหม่มาทดแทนสูงมาก เห็นลุงทดแทนแจ้งว่าราวๆ 1.2 ล้านบาท และหากพิจารณาถึงความถี่ในการใช้งานรวมกับจำนวนชั่วโมงการใช้งานแล้ว พบว่ามีอัตราการใช้งานไม่สูงมากนัก โดยมีจำนวนชั่วโมงใช้งานทั้งสิ้นในปีงบประมาณ 2556 เท่ากับ 97 ชั่วโมง รวม 228 ตัวอย่าง เฉลี่ยแล้วเดือนละ 8 ชั่วโมง 19 ตัวอย่าง

            จากปัญหาดังกล่าว ย่อมส่งผลกระทบต่อลูกค้าเป็นจำนวนหนึ่ง ที่ใช้เครื่องนี้ในการทำวิจัยเป็นประจำ ลูกค้ากลุ่มดังกล่าวส่วนใหญ่มาจากคณะวิทยาศาสตร์ และทันตแพทยศาสตร์ ปัญหานี้ทางทีมผู้บริหารได้ทบทวนอย่างรอบคอบและได้ตัดสินใจไม่ซ่อมเลเซอร์ดังกล่าว และให้ทางฝ่ายบริการฯไปบริหารจัดการเครื่องมือนี้ให้สามารถบริการได้ตามสมรรถนะการวิเคราะห์ทดสอบที่เหลืออยู่อย่างเต็มที่ ซึ่งพี่ดำขำได้มอบหมายให้นักวิทย์ประจำเครื่องจัดทำแนวทางการใช้เครื่องมือนี้ต่อไป ซึ่งผมเองล่ะครับ ผู้รับผิดชอบ จะนำมาเล่าให้ฟังต่อไป

หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 02 ธันวาคม 2556 16:43 แก้ไข: 02 ธันวาคม 2556 16:43 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 tiny apple, Ico24 คนธรรมดา, และ 4 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.233.215.231
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ