นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Zenki
Ico64
นาย พรพจน์ หนูทอง
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

อ่าน: 1868
ความเห็น: 0

เกร็ดน่ารู้ SEM การเตรียมตัวอย่างฟิล์มในตำนาน

ในการทดสอบตัวอย่างประเภทแผ่นฟิล์ม เมมเบรนหรือแผ่นเยื่อบาง ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) ส่วนใหญ่ลูกค้าต้องการถ่ายภาพลักษณะโครงสร้างของพื้นผิวด้านนอกและด้านในของแผ่นฟิล์ม เพื่อใช้สำหรับอธิบายผลการเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างจุลภาคที่เกิดขึ้นจากกระบวนการทดลองในห้องปฏิบัติการ ซึ่งกำลังขยายที่ใช้ถ่ายภาพจะแตกต่างกันไปตามชนิดของตัวอย่างแผ่นฟิล์ม

การถ่ายภาพตัวอย่างให้ได้ผลดีนั้น นอกจากจะอาศัยประสบการณ์และความชำนาญของผู้ปฏิบัติงานแล้ว การเตรียมตัวอย่างก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพของงานที่ได้ หากเตรียมตัวอย่างได้ดีและถูกต้องตรงตามความต้องการของลูกค้า จะเป็นประโยชน์ต่อทั้งตัวลูกค้าเองและผู้ปฏิบัติงานด้วย ลูกค้าได้งานคุณภาพและผู้ทดสอบก็ประหยัดเวลา ไม่ต้องกลับมาซ่อมงานใหม่ภายหลัง win win จ้า

สำหรับการเตรียมตัวอย่างแผ่นฟิล์ม ไม่มีขั้นตอนการเตรียมที่ยุ่งยากและซับซ้อน ลูกค้าจะระบุตำแหน่งที่ต้องการถ่ายภาพ รวมถึงสภาวะการทดสอบที่ต้องการ แต่บ่อยครั้งลูกค้าไม่ทราบ และปรึกษากับผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งหากเป็นงานที่เคยผ่านตามาแล้วบ้าง ก็สามารถให้คำแนะนำที่เหมาะสมกลับไปได้ แต่หากเป็นงานใหม่ ผู้ปฏิบัติงานก็ยินดีหาข้อมูลมาแลกเปลี่ยนความรู้ต่อกันเสมอ

บันทึกนี้อยากบอกเล่าถึง การเตรียมตัวอย่างฟิล์มซึ่งผลิตขึ้นมาจากโปรตีน หรือ Protein Film โดยลักษณะทั่วๆไปของแผ่นฟิล์มโปรตีนจะมีลักษณะเป็นแผ่นบาง ใสๆ (ดังรูป 1) สอดมาอยู่ในซองพลาสติกใส เพื่อป้องกันแผ่นฟิล์มเกาะติดกัน

ส่วนใหญ่ลูกค้าจะระบุให้ถ่ายภาพตัวอย่างที่ตำแหน่งพื้นผิวด้านบนและภาคตัดขวาง ดังนั้นการเตรียมตัวอย่างดังกล่าวแบ่งเป็น 2 ส่วนด้วยกัน คือ 1.ชิ้นฟิล์มด้านบน และ 2.ชิ้นฟิล์มด้านภาคตัดขวาง

1.ชิ้นฟิล์มด้านบน: จะสุ่มตัดชิ้นฟิล์มตรงตำแหน่งที่มีลักษณะแผ่นเรียบสม่ำเสมอ ไม่บิดหรือโค้งงอ ขนาดประมาณ 5x5 มม. แล้วติดลงบนแท่นวางตัวอย่าง โดยให้หงายด้านที่ต้องการถ่ายภาพขึ้น

ข้อสังเกตุ:-บางครั้งหากลูกค้าไม่ได้ระบุบนแผ่นฟิล์ม ว่าด้านไหนเป็นด้านหน้า มีจุดสังเกตอย่างหนึ่งที่ช่วยท่านได้ คือ หากท่านวางแผ่นฟิล์มลงบนฝ่ามือ แล้วใช้นิ้วลูบผ่านบริเวณขอบแผ่นฟิล์ม หากรู้สึกว่าเป็นสันนูน หมายถึง ด้านนั้นเป็นด้านล่าง

2.ชิ้นฟิล์มด้านภาคตัดขวาง: ตัดชิ้นฟิล์มเป็นแผ่นยาว ขนาดประมาณ 1x3 ซม.(ดังรูป 2) แล้วนำไปหักด้วยไนโตรเจนเหลว ก่อนนำมาตัดให้เหลือเฉพาะส่วนของรอยหัก โดยตัดแผ่นฟิล์มให้ห่างจากรอยหักประมาณ 5 มม. และนำไปติดลงบนด้านข้างของแท่นวางตัวอย่าง

ข้อแนะนำ:-การตัดชิ้นฟิล์ม ควรวางตำแหน่งการตัดให้เป็นแนวตรงและขนานไปด้วยกันกับรอยหัก (ดังรูป 3) และควรติดชิ้นฟิล์มให้สูงเลยผิวหน้าแท่นวางตัวอย่างประมาณ 3 มม. (ดังรูป 4)

เพียงเท่านี้การเตรียมตัวอย่างของท่านจะมีคุณภาพและให้ผลลัพธ์ที่ดีเหมือนเดิมทุกครั้ง ใครทำก็อร่อยเหมือนกัน ครับ

Sections: บริการวิชาการ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 10 June 2013 08:48 Modified: 10 June 2013 08:48 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 ServiceMan, and 7 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 35.173.48.53
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ