นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Zenki
Ico64
นาย พรพจน์ หนูทอง
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

อ่าน: 1994
ความเห็น: 0

คุณภาพน้ำ

น้ำมีคุณภาพ น้ำผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

จากคำถามของลูกค้าใน Facebook  ของศูนย์เครื่องมือฯ “การตรวจสอบน้ำ ลักษณะคุณภาพน้ำที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน มีวิธีการตรวจสอบอย่างไร”

คำถามอาจจะกว้างไปสักหน่อยนะครับ เพราะหากกล่าวถึงการตรวจสอบคุณภาพของน้ำแล้วนั้น ควรระบุให้ชัดเจนว่าเป็นน้ำประเภทใด เช่น น้ำดื่ม น้ำสำหรับอุปโภคบริโภค น้ำเสีย เป็นต้น

 

โดยทั่วไป หากแบ่งประเภทของน้ำตามการนำน้ำไปใช้ประโยชน์แล้ว สามารถแบ่งเป็น 8 ประเภทด้วยกัน ได้แก่

-น้ำดื่ม

-น้ำใช้ในบ้านเรือน

-น้ำใช้ในอุตสาหกรรม

-น้ำที่เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ

-น้ำที่ใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ เช่น พายเรือ ว่ายน้ำ

-น้ำที่ใช้เป็นเป็นทางคมนาคม

-น้ำที่ใช้เป็นแหล่งให้พลังงานทดแทน

-น้ำที่ใช้สำหรับการเกษตร

 

ซึ่งน้ำที่นำไปใช้ประโยชน์ที่แตกต่างกัน ย่อมมีคุณภาพและมาตรฐานของน้ำต่างกันด้วย กระบวนการและวิธีการตรวจสอบจึงซับซ้อนไม่เท่ากัน บางกรณีสามารถตรวจได้ทันที เช่น การดูสี กลิ่น และบางกรณีต้องใช้เครื่องมือเฉพาะในการตรวจวัดค่า เช่น ความเค็ม จะวัดด้วยเครื่อง Hydrometer อุณหภูมิ ใช้เทอร์โมมิเตอร์ ความเป็นกรด ด่าง ใช้กระดาษลิตมัส เป็นต้น

 

ดังนั้น การอธิบายถึงลักษณะของน้ำที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานได้นั้น จึงจำเป็นต้องระบุชนิดของน้ำให้ชัดเจนก่อน และเมื่อทราบประเภทของน้ำแล้ว จึงนำน้ำไปตรวจวิเคราะห์ยังห้องปฏิบัติการด้วยวิธีและเครื่องมือตรวจวัดที่เหมาะสมต่อไป ซึ่งในกระบวนการตรวจวิเคราะห์น้ำ จะต้องตรวจวัดค่าพารามิเตอร์ใดบ้างนั้น จะอ้างอิงกับเกณฑ์มาตรฐานของน้ำแต่ละประเภท ที่จะระบุรายละเอียดของการตรวจวิเคราะห์เอาไว้อย่างชัดเจน เช่น มาตรฐานคุณภาพน้ำดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม (น้ำเสีย) เป็นต้น

 

จากนั้นห้องปฏิบัติการจะดำเนินการตรวจวิเคราะห์ตามพารามิเตอร์ต่างๆที่ระบุไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน และรายงานผลการตรวจแต่ละพารามิเตอร์ เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานที่เกณฑ์ได้ระบุไว้ จากนั้นจึงสรุปผลการตรวจวิเคราะห์น้ำนั้น ว่า ผ่าน หรือ ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าว หรือ กล่าวได้ว่า เป็นน้ำที่มีคุณภาพ หรือไม่มีคุณภาพนั่นเองครับ

 

สำหรับศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เปิดให้บริการวิเคราะห์/ทดสอบ น้ำ ทั้งประเภทน้ำดี และน้ำเสีย สำหรับกรณีน้ำดี จะทดสอบตามมาตรฐานคุณภาพน้ำดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท โดยอ้างอิงตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 61 (2524) เรื่อง น้ำบริโภคในภาชนะที่ปิดสนิท ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 98 ตอนที่ 157 ลงวันที่ 24 กันยายน 2524 ซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติม เรื่องดังกล่าว และตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 108 ตอนที่ 61 ลงวันที่ 2 เมษายน 2534 ดังรายละเอียดในรูป

หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 08 ธันวาคม 2555 17:15 แก้ไข: 08 ธันวาคม 2555 17:15 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 DaDa, Ico24 Our Shangri-La, และ 6 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 35.173.48.53
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ