นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Zenki
Ico64
นาย พรพจน์ หนูทอง
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

อ่าน: 1496
ความเห็น: 0

หลักการแม่น พลิกแพลงเยี่ยม

สถิติกับการวิเคราะห์ สำคัญที่เราต้องเข้าใจหลักการของสถิติแต่ละตัว เพื่อสามารถนำมาใช้ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ซึ่งอาศัยเพียงการเข้าใจหลักการอย่างเดียวยังไม่พอ ต้องนำไปปฏิบัติแล้วค่อยๆคิด เรียนรู้ไปกับงาน

     หลักการ คือ ความจริง เป็นวิธีการหรือกฏเกณฑ์ที่นํามาใช้เป็นพื้นฐานของการกระทํา หรือเป็นสิ่งที่นำทางเราไปในทางนั้นๆ  โดยมีผู้รู้ได้ทดลอง พิสูจน์มาแล้ว  และเป็นกติกาที่ใช้กันต่อๆมา ซึ่งไม่ว่าจะเป็นหลักการของศาสตร์ในแขนงใดก็ตาม หากได้เรียนรู้และเข้าใจในหลักการเหล่านั้นอย่างแจ่มแจ้งแล้ว ย่อมสามารถนำหลักการความรู้เรื่องนั้นๆ ไปประยุกต์ใช้ในเรื่องต่างๆได้อย่างเหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุด เฉกเช่นเดียวกับขุนศึกแห่งอโยธยา เสมา ผู้ซึ่งสำเร็จเพลงดาบสองมือ ที่สามารถใช้และพลิกแพลงกระบวนท่าต่างๆ ในการต่อสู้กับข้าศึกได้อย่างคล่องแคล่วว่องไว จนหาผู้ใดจะเทียบได้

     เมื่อวันที่ 1-2 มิถุนายน 2555 ที่ผ่านมา ผมได้เข้าร่วมอมรมเรื่องสถิติ ในหัวข้อ การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี (Method Validation) ที่ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ โดยสุดยอดวิทยากรจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ ท่านอาจารย์จันทรัตน์ วรสรรพวิทย์ โดยตลอด 2 วันเต็ม พวกเราทุกคนได้รับความรู้ที่ทางอาจารย์ได้จัดเตรียมมาเต็มที่ ซึ่งพวกเราทุกคนเห็นตรงกันว่า อาจารย์น่าร้ากกก..อะ อาจารย์กรุณาช่วยทบทวนสถิติพื้นฐานให้ด้วย ไม่อย่างนั้น method validation ครั้งนี้ก็คงมึนตึ้บกันไปใหญ่ สำหรับการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีนั้น จะนำหลักของสถิติมาใช้ในการยืนยันผลการตรวจสอบให้เห็นเป็นรูปธรรม เพื่อแสดงให้เห็นว่าข้อกำหนดพิเศษต่างๆ ที่ใช้ตามที่ตั้งใจไว้ในวิธีการทดสอบนั้น สามารถบรรลุผลได้ครบถ้วน รวมถึงข้อจำกัดของวิธี ผลกระทบที่อาจทำให้คุณสมบัติเปลี่ยนแปลง และสรุปให้เห็นว่าวิธีทดสอบ มีความเหมาะสมต่อวัตถุประสงค์การใช้งาน

     เมื่อเจาะลึกลงไปในแต่ละขั้นตอนของ method validation จะเกี่ยวโยงกับกันไปตั้งแต่วิธีการทดสอบ ผู้ทดสอบ เครื่องมือ สารเคมี ตัวอย่าง และการประเมินผล ซึ่งตรงขั้นตอนสุดท้ายนี่แหละ ที่เน้นเป็นพิเศษของการอบรม 2 วัน โดยการประเมินผล/สรุปผลจะประกอบด้วย การคำนวณค่าสถิติของผลการทดสอบ การประเมินผลจากค่าสถิติและค่าความไม่แน่นนอนของการวัด ตรวจสอบและสรุปผลว่าเป็นไปตามเกณฑ์หรือไม่ ซึ่งแต่ขั้นตอนมีความซับซ้อน ต้องเข้าใจหลักการพื้นฐานทางสถิติ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้งานกับตัวอย่างที่หลากหลายได้ต่อไป

     ผลจากการทำ Pre-test และ Post-test ทำให้เข้าใจได้ว่า สถิติกับการวิเคราะห์ สำคัญที่เราต้องเข้าใจหลักการของสถิติแต่ละตัว เพื่อสามารถนำมาใช้ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ซึ่งอาศัยเพียงการเข้าใจหลักการอย่างเดียวยังไม่พอ ต้องนำไปปฏิบัติแล้วค่อยๆคิด เรียนรู้ไปกับงาน อือ...ฟังดูดีนะ แต่อย่างไรนั้น เมื่อหันไปดู TM ของเราทุกๆคน ยังคงยิ้มหวาน และหัวเราะ หึ หึ กับการอบรมครั้งนี้

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 05 มิถุนายน 2555 15:12 แก้ไข: 05 มิถุนายน 2555 15:16 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 DaDa, Ico24 HS9OCB, และ 6 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.233.229.90
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ