นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Zenki
Ico64
นาย พรพจน์ หนูทอง
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

อ่าน: 1431
ความเห็น: 1

พลาดไปแล้ว พี่ยังให้อภัย

ความผิดพลาดที่เกิดขึ้น สอนอะไรหลายๆอย่างให้กับเราเสมอ

          ศูนย์เครื่องมือฯ มีนักวิทยาศาสตร์ที่ให้บริการทดสอบตัวอย่างด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ที่มีมาตรฐานและคุณภาพ รวมถึงมีวิธีการเตรียมตัวอย่างตามมาตรฐานที่อ้างอิงไปถึง ใช้เครื่องมือ เครื่องทดสอบ ที่มีระบบการบำรุงรักษาและสอบเทียบอย่างสม่ำเสมอ และทดสอบโดยนักวิทยาศาสตร์ที่มีทักษะและความชำนาญ เพื่อให้ได้ผลการทดสอบที่ถูกต้อง แม่นยำ น่าเชื่อถือ แต่บางครั้งพบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผลการทดสอบที่ผิดพลาด ซึ่งศูนย์เครื่องมือฯไม่นิ่งนอนใจ หรือละเลยกับปัญหาและข้อร้องเรียนทุกเรื่อง นำข้อร้องเรียนและข้อผิดพลาด เข้าสู่กระบวนการสืบสวนและแก้ไขอย่างเร่งด่วนเสมอมา และสามารถแก้ไขข้อร้องเรียนและข้อผิดพลาดเหล่านั้น ได้ดีเสมอมา

          ข้อผิดพลาด ไม่ว่าจะเป็นผลการทดสอบ หรือมาจากกระบวนการอื่นๆ ที่ลูกค้าแจ้งมานั้น ล้วนแล้วแต่มีประโยชน์ต่อการปรับปรุง และพัฒนางานทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อตัวองค์กรเอง และนักวิทยาศาสตร์ แต่มีประโยชน์อันหนึ่งที่แอบซ่อนไว้ ซึ่งมีคุณค่าต่อนักวิทยาศาสตร์มาก คือ การใช้ประโยชน์จากผลการทดสอบที่ผิดพลาด วิธีการเตรียมตัวอย่างที่ไม่ถูกต้อง วิธีการใช้เครื่องที่ไม่เหมาะสม สิ่งเหล่านี้ คือ ประโยชน์ เป็น องค์ความรู้ประเภทหนึ่ง ที่สามารถนำมาใช้เป็นครู เรียนรู้ และถ่ายทอดให้กับคนอื่นๆต่อไปได้ ยกตัวอย่างประโยชน์ให้เห็นชัดขึ้น เช่น เมื่อต้องการทำคู่มือปฏิบัติการสักหนึ่งเรื่อง ก็ต้องเขียนบรรยายถึงวีธีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องนั้นให้ครบถ้วน แต่บ่อยครั้ง เมื่อบรรยายถึง ข้อแนะนำ ข้อควรระวัง สิ่งต้องหลีกเลี่ยง ไม่ทำสิ่งนี้ สิ่งนั้น เพราะจะทำให้มีผลดังต่อไปนี้ อะไรทำนองนี้ มักจะไม่มีตัวอย่างของผลการปฏิบัติงาน ผลทดสอบ รายงาน หรือหลักฐาน ที่แสดงให้เห็นภาพ มากกว่าคำบรรยายที่เขียนไว้ ดังนั้น รายงานผลที่ผิดพลาด เช่น กราฟ หรือรูปถ่าย และข้อมูลสนับสนุนอื่นๆ ควรเก็บไว้ เพราะจะเป็นประโยชน์ในอนาคตต่อไป พลาดไปแล้ว พี่ยังให้อภัย…

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 27 มีนาคม 2555 12:00 แก้ไข: 27 มีนาคม 2555 12:00 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 Our Shangri-La, และ 6 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

เก็บไว้ขอชำนาญการเลย

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.233.229.90
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ