นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Zenki
Ico64
นาย พรพจน์ หนูทอง
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

อ่าน: 2480
ความเห็น: 2

Internal Audit: ตอบ CAR

     จากการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ครั้งที่ 1/53 ของฝ่ายสำนักงานเลขาฯ แต่ได้ CAR ของฝ่ายบริการฯ มีรายละเอียดดังนี้

ข้อผิดพลาดที่พบ

ไม่ปฏิบัติตาม QP เรื่อง การรับตัวอย่าง โดยพบใบขอใช้บริการฯเครื่อง TEM 1 รายการ และ SEM 2 รายการ ไม่เซ็นต์ชื่อรับตัวอย่าง ไปจากทะเบียนคุมรับตัวอย่าง ทั้งที่ผลทดสอบเสร็จสิ้นแล้ว

สาเหตุที่แท้จริง

ไม่ปฏิบัติตาม QP เรื่อง การรับตัวอย่าง

มาตราการแก้ไข

เซ็นต์ชื่อรับตัวอย่างในทะเบียนคุมฯให้ครบถ้วน

มาตราการปฏิบัติการแก้ไข

ดำเนินการจัดทำสติกเกอร์ปิดทับบริเวณช่องเซ็นต์ชื่อรับตัวอย่างของนักวิทยาศาสตร์/ผู้ทดสอบ ลงในทะเบียนคุมรับตัวอย่าง เมื่อนักวิทยาศาสตร์มาตรวจรับตัวอย่างไปแล้ว จะต้องเซ็นต์ชื่อและนำสติกเกอร์ดังกล่าวไปติดไว้ในฟอร์ม F-QCS-026 เพื่อให้ผู้ตรวจสอบได้ตรวจเช็คการเซ็นต์ชื่อในทะเบียนคุม ก่อนนำส่งผลฯต่อไป

หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
คำสำคัญ (keywords): car  internal process
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 30 เมษายน 2553 15:49 แก้ไข: 30 เมษายน 2553 15:49 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ความผิดพลาดทำให้เราพัฒนางานที่ดีขึ้น สู้ต่อไป ฝ่ายบริการฯ

เห็นด้วยกะพี่บุษราคัมอีกแระ

สู้ๆ ฝ่ายบริการฯ

สู้ๆ งานวิเคราะห์โครงสร้างฯ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 35.173.48.53
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ