นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

อ่าน: 9301
ความเห็น: 6

ป้ายประชาสัมพันธ์ ตัวอักษรขนาดไหนจึงจะเหมาะสม…

ขนาดอักษรในป้ายประชาสัมพันธ์
     จากที่ Poisepoise รับผิดชอบงานด้านสื่อประชาสัมพันธ์ ก็ทำให้พบปัญหาอุปสรรคพอสมควร ในเรื่องของ ทำป้ายประชาสัมพันธ์มาแล้ว กลุ่มเป้าหมายของเรา สามารถอ่านออกได้หรือไม่ เห็นชัดเจนหรือไม่ ซึ่งเป้าหมายการทำสื่อประชาสัมพันธ์ ก็เพื่อที่จะให้กลุ่มเป้าหมายของเรา ทราบข่าวสารที่เราต้องการสื่อ หากทำมาแล้ว กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถอ่านออกได้ นั่นแสดงว่า ไม่มีประโยชน์ที่จะทำ ดังนั้น Poisepoise จึงได้ทำการศึกษาเพื่อให้ได้เป็นบทเรียนในครั้งต่อไปในการทำป้ายว่า ป้ายควรมีขนาดตัวอักษรเท่าไร ในระยะต่าง ๆ ที่เราต้องการให้กลุ่มเป้าหมายสามารถอ่านออกได้ และเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ต้องการทำป้ายประชาสัมพันธ์สามารถนำข้อมูลที่ได้ศึกษานี้ไปใช้กันนะคะ…
  ก่อนที่จะทำการศึกษาด้วยตนเองนั้น Poisepoise ก็มีแอบขี้เกียจ… จึงใช้วิธี Search ข้อมูลในเวบไซต์ ดูก่อน หากมี ก็จะทำให้เป็นการเรียนลัด โดยที่เราไม่ต้องศึกษาเอง แต่ปรากฏว่า ไม่มีค่ะ Poisepoise ก็ยังคงขี้เกียจอยู่ดี ก็เลยใช้วิธีโทรหา บริษัทผู้ผลิตสื่อ เพราะคิดว่าผู้ที่ทำงานทางด้านสื่อโดยตรง น่าจะมีข้อมูลให้เราได้ดีกว่า อาจจะมีการศึกษากันแล้ว ปรากฏว่า ก็ไม่มีอีกละคะ ทางผู้ผลิตสื่อ แจ้งว่า ปกติจะไม่มีการศึกษากัน จะใช้วิธีดูพื้นที่ที่เราจะติดมากกว่า ว่ามีพื้นที่เหมาะสมแค่ไหน ก็เป็นอันว่าได้เวลาอันควรที่ Poisepoise ต้องศึกษาเองแล้วค่ะ และก็ต้องไปรบกวนทีมสนล.มาช่วยกันเป็นผู้ทดสอบและบันทึกผลให้ ก็ต้องขอขอบคุณมานะที่นี้นะคะ ที่ให้ความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจกันเป็นอย่างดี ทำให้ผลการศึกษาเสร็จภายในเวลาอย่างรวดเร็วนะคะ…
     วิธีการศึกษา
1. เตรียมตัวอักษรที่ขนาดความสูงต่าง ๆ กันตั้งแต่  3ซม. ,5ซม.,7.5ซม., 10 ซม.,12.5ซม., 15ซม., 17.5ซม.,20ซม. และ 25 ซม.
2. นำอักษรดังกล่าวติดไว้กับตัวอาคารของศูนย์เครื่องมือฯ
3. ให้กลุ่มตัวอย่างบันทึกผลการมองเห็นและอ่านได้ลงในแบบบันทึกผล โดยถ้ามองเห็นและอ่านได้จะให้คะแนนเท่ากับ 1 แต่ถ้ามองเห็นเพียง 50 % จะให้คะแนน 0.5 ถ้าอ่านไม่ออกเลย จะให้คะแนน 0
4. นำข้อมูลที่กลุ่มตัวอย่าง 5 ท่านบันทึกมาคำนวณออกมาเป็น %

ผลการศึกษา
 จากที่ได้ทำการศึกษามาจากกลุ่มตัวอย่าง 5 ท่านพบว่าเป็นไปดังตาราง
ตารางที่ 1
 
 
     จากตารางที่ 1 หากตำแหน่งที่ต้องการให้กลุ่มเป้าหมายสามารถมองเห็นได้ ห่างจากป้าย ประมาณ 16.5 เมตร (ระหว่างอาคารของศูนย์เครื่องมือฯ จนถึงจุดสแกนบัตรเพื่อเข้าที่จอดรถ) จะต้องมีตัวอักษรสูงขนาด 10 ซม. กลุ่มเป้าหมายจะสามารถอ่านได้ชัดเจนทุกคน หากขนาดตัวอักษร สูง เพียง 5-7.5 ซม. กลุ่มเป้าหมายเพียง 80 % จะอ่านได้ แต่อีก 20 % จะไม่สามารถอ่านได้
 
ตารางที่ 2
      จากตารางที่ 2 หากตำแหน่งที่ต้องการให้กลุ่มเป้าหมายสามารถมองเห็นได้ ห่างจากป้าย ประมาณ 36.3 เมตร (ระหว่างปากซอยเข้ามาครึ่งถนน) จะต้องมีตัวอักษรสูงขนาด 10 ซม. กลุ่มเป้าหมายจะสามารถอ่านได้ชัดเจนทุกคน หากขนาดตัวอักษร สูง เพียง 7.5 ซม. กลุ่มเป้าหมายเพียง 40 % จะอ่านได้ แต่อีก 60 % จะไม่สามารถอ่านได้
ตารางที่ 3
     จากตารางที่ 3 หากตำแหน่งที่ต้องการให้กลุ่มเป้าหมายสามารถมองเห็นได้ ห่างจากป้าย ประมาณ 59.4 เมตร (จากปากซอยเข้ามาถึงอาคารของศูนย์เครื่องมือฯ) ตัวอักษรสูงขนาด 10 ซม. กลุ่มเป้าหมายจะไม่สามารถอ่านได้เลย หากขนาดตัวอักษร สูง เพียง 12.5 ซม. และ 15 ซม.กลุ่มเป้าหมายเพียง14% และ 40 % จะอ่านได้ ตามลำดับ ดังนั้นหากต้องการให้กลุ่มเป้าหมายสามารถมองเห็นและอ่านตัวอักษรที่อาคารของศูนย์เครื่องมือฯ ได้ตั้งแต่ปากซอยเข้ามา (59.4 เมตร) จะต้องทำตัวอักษรให้สูงขนาด 20 ซม.ขึ้นไป จึงจะเห็นชัดและอ่านได้
 
สรุปผลการศึกษา
      ป้ายที่ Poisepoise ทำมาแล้ว และพบปัญหาว่าเห็นไม่ชัดเท่าที่ควร เป็นป้ายที่ตัวอักษรสูง 6.3-7.6 ซม. ซึ่งถ้าเทียบกับผลที่ศึกษามาพบว่า หากใช้ขนาดตัวอักษร 6.3-7.6 ซม และมองป้ายจากจุดสแกนบัตรเข้าที่จอดรถ (16.5 m จากป้าย) จะมีผู้ที่สามารถอ่านออก 80% อีก 20% จะอ่านไม่ได้ นี่คือการเรียนรู้อย่างหนึ่งที่ Poisepoise ได้มาคือ คราวหน้า หากจะทำป้าย ต้องทำให้คนสามารถอ่านได้ทั้ง 100% ไม่ใช่แค่ 80%
 
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
คำสำคัญ (keywords): ป้ายประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 10 กันยายน 2553 14:19 แก้ไข: 15 กันยายน 2553 11:03 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ผมว่านี่คือการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง นอกจากนั้นการอ่านออกอาจต้องพิจารณาจากการเคลื่อนที่อย่างช้าๆ (ขับรถ) และสีอักษรที่ตัดกับพื้นหลังอีกด้วย รวมถึง font ตัวอักษรที่ใช้ การตัดขอบตัวหนังสือ

 

ขอบคุณที่ทำการทดลอง เพื่อถ่ายทอดต่อครับ

 

Ico48
MK [IP: 192.168.100.112]
10 กันยายน 2553 22:33
#60176

จากการทดลองเราสรุปเป็นค่าประมาณว่า

ระยะทางที่มองเห็นได้ชัดเจน = 300xความสูงของตัวอักษร

 ที่ระยะทางน้อยกว่า 50 เมตร

ขอบคุณข้อมูลจากเจ้าของบันทึกครับ

 

Ico48
ทดแทนครับ [IP: 192.168.100.112]
11 กันยายน 2553 09:40
#60180

ดีใจด้วยกับการทดลองและสามารถนำมาประยุกต์ใช้งานได้ ยิ่งตัวอักษรและการเลือกสีมันก็มีผลกับความเด่นและอ่านง่าย ส่วนแบบตัวอักษร ซึ่งมี font หลายๆแบบเราคงเลือกตามสถานการณ์หรือไม่ผมไม่แน่ใจ

Ico48
Poisepoise [IP: 192.168.100.112]
13 กันยายน 2553 10:05
#60212
ขอบคุณสำหรับทุกคำแนะนำค่ะ จะรับไว้พิจารณาและปรับปรุงในชิ้นงานต่อไปค่ะ

น้อง Poisepoise
ตารางที่ 1 มันใหญ่กว่าเฟม ไปนิดนึง
เสนอแนะให้ปรับขนาดภาพลงอีกนิดก็
ยังคงอ่านเห็น นะคะ

พอดียังใช้ไม่ค่อยจะคล่องเท่าไร แต่ขอบคุณพี่เมตตาที่แนะนำนะคะ เพราะว่าหลังจากพี่เมตตาแนะนำ ก็เลยได้โอกาสไปถามผู้รู้ว่า จะเซตขนาดภาพอย่างไร

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 54.224.44.168
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ