นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1373
ความเห็น: 0

การซ่อมบำรุงพัสดุที่ดี

การซ่อมบำรุงพัสดุที่ดี

การซ่อมบำรุงพัสดุที่ดีและถูกต้อง สิ่งที่จะต้องทราบก่อนการซ่อมบำรุง คือแหล่งเงินที่ได้รับจัดสรร ทั้งเงินงบประมาณและเงินรายได้ และจะต้องดำเนินการตามระเบียบพัสดุ คือ

 1. จัดซ่อมบำรุงโดยวิธีตกลงราคา
 2. จัดซ่อมบำรุงโดยวิธีสอบราคา
 3. จัดซ่อมบำรุงโดยวิธีประกวดราคา
 4. จัดซ่อมบำรุงโดยวิธีพิเศษ
 5. จัดซ่อมบำรุงโดยวิธีกรณีพิเศษ

                 วันนี้จะเขียนเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงโดยวิธีตกลงราคาซึ่งจะมีวิธีและขั้นตอนการจัดซ่อมบำรุงที่จะเป็นแนวทางในการดำเนินการคือ

 1.  รวบรวมใบแจ้งซ่อมจากหมวดต่าง ๆ และสถานีปฏิบัติการสัตวศาสตร์นาทวี
 2.  ดำเนินการประสานงานกับหน่วยช่างของคณะฯ ก่อนในเบื้องต้น
 3. หน่วยช่างของคณะฯ จะแจ้งกลับมาที่ภาควิชาฯ   หากช่างของคณะฯ ซ่อมได้จะแจ้งให้ภาควิชาฯ จัดซื้ออุปกรณ์ในการซ่อมบำรุง  แต่หากช่างคณะฯ ซ่อมไม่ได้ ภาควิชาฯ จะดำเนินการติดต่อบริษัทร้านค้าภายนอก หรือศูนย์ซ่อมเครื่องวิทยาศาสตร์ ให้มารับพัสดุที่จะซ่อมบำรุงพร้อมเสนอราคา
 4. รวบรวมรายละเอียดที่จะซ่อมบำรุงเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อขออนุมัติในหลักการเบื้องต้น
 5. เมื่อได้รับอนุมัติในหลักการแล้วดำเนินการจัดพิมพ์ขออนุมัติจ้างซ่อมบำรุงพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้าง ถ้าวงเงินเกิน 1 หมื่นบาท แต่งตั้งคณะกรรมการ 3 คน พร้อมจัดพิมพ์ใบสั่งจ้าง 1 ชุด และถ้ายืมเงินทดรองจ่ายต้องพิมพ์ใบยืมเงินอีก 1 ชุดด้วย
 6. เมื่อซ่อมเสร็จผู้รับจ้างนำพัสดุมาส่ง  จะต้องติดต่อประสานงานกับคณะกรรมการตรวจรับการจ้างเพื่อทดลองการใช้  หากใช้งานได้ตามปกติ จะดำเนินการขอนุมัติเบิกจ่ายให้กับผู้รับจ้างซ่อมตามระเบียบต่อไป

โดยสรุปแล้วการดำเนินการดังกล่าวต้องตรวจสอบด้วยความละเอียดโดยเฉพาะตัวเลข หากผิดพลาดจะ

ทำให้เกิดการล่าช้าในการดำเนินการ

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 31 มีนาคม 2558 15:22 แก้ไข: 31 มีนาคม 2558 15:22 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 anni, Ico24 ทดแทน, และ 4 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.204.185.54
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ