นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1078
ความเห็น: 0

การจัดซื้อวัสดุที่ดี

การจัดซื้อวัสดุที่ดี

 

     การจัดซื้อวัสดุที่ดีและถูกต้อง สิ่งที่จะต้องทราบก่อนการจัดซื้อ  คือแหล่งเงินที่ได้รับจัดสรร ทั้งเงินงบประมาณและเงินรายได้ และจะต้องดำเนินการตามระเบียบพัสดุ คือ

1. จัดซื้อโดยวิธีตกลงราคา

2. จัดซื้อโดยวิธีสอบราคา

3. จัดซื้อโดยวิธีประกวดราคา

4. จัดซื้อโดยวิธีพิเศษ

5. จัดซื้อโดยวิธีกรณีพิเศษ

6. จัดซื้อโดยวิธีประมูลด้วยระบบอิลิคทรอนิคส์ (e-Auction)

                 วันนี้จะเขียนเกี่ยวกับการจัดซื้อโดยวิธีตกลงราคาซึ่งจะมีวิธีและขั้นตอนการจัดซื้อที่จะเป็นแนวทางในการดำเนินการคือ

               1.  ตรวจสอบรายการที่จะขอซื้อและแยกประเภทวัสดุ เช่น  วัสดุสำนักงาน, ไฟฟ้า, งานบ้านงานครัว,

สิ่งก่อสร้างและประปา,  ยานพาหนะและขนส่ง, เชื้อเพลิงและหล่อลื่น, วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์, เกษตร, และวัสดุคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

                2.  ติดต่อร้านค้าให้เสนอราคาและรายละเอียดของวัสดุอย่างน้อย 2 ร้าน

                3. รวบรวมรายละเอียดที่จะขอซื้อเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อขออนุมัติในหลักการเบื้องต้น

               4. เมื่อได้รับอนุมัติในหลักการแล้วดำเนินการจัดพิมพ์ขออนุมัติซื้อพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ

รับวัสดุ ถ้าวงเงินเกิน 1 หมื่นบาท แต่งตั้งคณะกรรมการ 3 คน พร้อมจัดพิมพ์ใบสั่งซื้อ 1 ชุด และถ้ายืมเงินทดรองจ่ายต้องพิมพ์ใบยืมเงินอีก 1 ชุดด้วย

               5. เมื่อได้รับอนุมัติให้จัดซื้อวัสดุ ติดต่อร้านค้าให้ส่งวัสดุ และตรวจสอบรายละเอียดของวัสดุที่ได้รับ 

อนุมัติให้ตรงกับใบส่งสินค้าหรือใบเสร็จรับเงิน และจัดพิมพ์ใบตรวจรับวัสดุตามรายการในใบส่งสินค้า 

              6. ติดต่อประสานงานกับคณะกรรมการตรวจรับวัสดุเพื่อตรวจรับวัสดุ พร้อมให้คณะกรรมการลงนาม 

ในใบตรวจรับวัสดุและส่งมอบวัสดุให้กับผู้ใช้งาน

              7. ดำเนินการจัดพิมพ์ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุให้กับบริษัท/ร้านค้า

โดยสรุปแล้วการดำเนินการดังกล่าวต้องตรวจสอบด้วยความละเอียดโดยเฉพาะตัวเลข หากผิดพลาดจะ

ทำให้เกิดการล่าช้าในการดำเนินการ

 

 

 

 

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 27 มกราคม 2558 15:03 แก้ไข: 27 มกราคม 2558 15:03 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 anni, Ico24 ทดแทน, และ 5 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.122.9
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ