นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 955
ความเห็น: 2

การบริหารจัดการครุภัณฑ์

การบริหารจัดการครุภัณฑ์

     ด้วยเหตุที่ว่าเป็นคนที่ต้องทำหน้าที่เกี่ยวกับพัสดุ ปัญหาที่เกิดขึ้นทุก ๆ ปี คือ เวลาที่ตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปีมักจะมีปัญหาเรื่องครุภัณฑ์อยู่ไม่ตรงตามรายการที่คณะฯ   ส่งให้ภาควิชาฯ เพราะครุภัณฑ์ของภาควิชาสัตวศาสตร์ มีจำนวนมาก (ตั้งปีพ.ศ. 2520 – ปัจจุบัน) อยู่กระจัดกระจายตามหมวดต่าง ๆ และที่สถานีปฏิบัติการสัตวศาสตร์ นาทวี  จึงได้หาแนวทางและวิธีการที่จะแก้ปัญหาดังกล่าว ดังนี้ คือ

1.  จัดแยกครุภัณฑ์ทั้งหมดจากข้อมูลที่คณะฯส่งให้ภาควิชาฯ ตั้งแต่ปี 2520 – ปัจจุบัน โดยวิธีการแยกส่งมอบให้หมวดต่าง ๆ ควบคุมดูแลโดยใช้โปรแกรม Excel 

2. ถ่ายรูปครุภัณฑ์ทุกรายการโดยใช้โปรแกรม Power Point

 

โต๊ะปฏิบัติการขนาด 060x1.60x0.80 ม.

เลขทะเบียน สศ.(ง)01-236/01-01/56

3.  รวบรวมครุภัณฑ์ทั้งหมดให้แต่ละหมวดรับผิดชอบ เช่น หมวดสุกร สัตว์ปีก แพะ ห้องแลป สนง.ฟาร์ม สนง.ภาควิชาฯ สถานีปฏิบัติการนาทวี ฯลฯ โดยหัวหน้าภาควิชาฯ ลงนามผู้ส่งมอบ หัวหน้าหมวดลงนามผู้รับมอบ เลขานุการลภาควิชาฯ ลงนามพยาน เจ้าหน้าที่พัดสุภาควิชาฯ ลงนามพยาน

                    สรุป  ปัจจุบันเวลาตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปีมักจะไม่ค่อยมีปัญหาเหมือนเมื่อก่อน แต่ก็ต้องใช้ความพยายามนานพอสมควรกว่าสำเร็จ  ท่านใดจะเอาไปใช้บ้างก็ยินดีครับ

Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 29 September 2014 15:22 Modified: 29 September 2014 15:33 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Baby, Ico24 anni, and 5 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

เยี่ยมครับ

 มากดไลค์ให้พี่เปลือนค่ะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.204.229.70
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ