นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(1) การบริหารจัดการดูแลโรงเรือนและสิ่งก่อสร้างที่ดี

การควบคุมดูแลโรงเรือนและสิ่งก่อสร้างที่ดีนอกจากการดูแลซ่อมแซมแล้วยังมีอีกอย่างหนึ่งที่จะต้องดำเนินการ คือ รายชื่อโรงเรือนและสิ่งก่อสร้างซึ่งจะต้องมีทะเบียนควบคุมเหมือนกับครุภัณฑ์เช่นกันเพื่อจะได้ตรวจสอบให้ถูกต้องในกรณีที่มีการรื้อถอนและอื่น ๆ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย เปลือน ณ มณี   สร้าง: 29 เมษายน 2558 09:53 แก้ไข: 29 เมษายน 2558 10:21 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) การซ่อมบำรุงพัสดุที่ดี

การซ่อมบำรุงพัสดุที่ดีและถูกต้อง สิ่งที่จะต้องทราบก่อนการซ่อมบำรุง คือแหล่งเงินที่ได้รับจัดสรร ทั้งเงินงบประมาณและเงินรายได้ และจะต้องดำเนินการตามระเบียบพัสดุ คือ จัดซ่อมบำรุงโดยวิธีตกลงราคา จัดซ่อมบำรุงโดยวิธีสอบราคา จัดซ่อมบำรุงโดยวิธีประกว... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย เปลือน ณ มณี   สร้าง: 31 มีนาคม 2558 15:22 แก้ไข: 31 มีนาคม 2558 15:22 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) การจัดซื้อวัสดุที่ดี

การจัดซื้อวัสดุที่ดีและถูกต้อง สิ่งที่จะต้องทราบก่อนการจัดซื้อ คือแหล่งเงินที่ได้รับจัดสรร ทั้งเงินงบประมาณและเงินรายได้ และจะต้องดำเนินการตามระเบียบพัสดุ คือ 1. จัดซื้อโดยวิธีตกลงราคา 2. จัดซื้อโดยวิธีสอบราคา 3. จัดซื้อโดยวิธีประกวดราคา 4... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย เปลือน ณ มณี   สร้าง: 27 มกราคม 2558 15:03 แก้ไข: 27 มกราคม 2558 15:03 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) การบริหารจัดการครุภัณฑ์

ด้วยเหตุที่ว่าเป็นคนที่ต้องทำหน้าที่เกี่ยวกับพัสดุ ปัญหาที่เกิดขึ้นทุก ๆ ปี คือ เวลาที่ตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปีมักจะมีปัญหาเรื่องครุภัณฑ์อยู่ไม่ตรงตามรายการที่คณะฯ ส่งให้ภาควิชาฯ เพราะครุภัณฑ์ของภาควิชาสัตวศาสตร์ มีจำนวนมาก (ตั้งปีพ.ศ. 2520 &ndash... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย เปลือน ณ มณี   สร้าง: 29 กันยายน 2557 15:22 แก้ไข: 29 กันยายน 2557 15:33 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]