นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1432
ความเห็น: 1

เกษียณอายุราชการ 30 กันยายน 2559

   เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559  ทีมสัมภาษณ์ผู้เกษียณอายุราชการ นำโดย ดร.อดิเรก รักคง คุณสุภาณี ชนะวีรวรรณ (ผู้บันทึก) คุณธัญญรัตน์ สุวรรณโณ คุณศศิธร ลิ่มจู้ (ช่างภาพ) ร่วมพูดคุยกับ คุณพราก อวะภาค และ คุณวรรณชัย พุทธมุสิก บุคลากรซึ่งกำลังจะเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 30 กันยายน 2559 นี้ 

 

บทสัมภาษณ์ นายพราก อวะภาค ได้พูดถึงชีวิตและประสบการณ์ในการเข้ามาทำงานของ นายพราก อวะภาค โดยได้รับข่าวการรับสมัครงาน จาก นายวันชาติ  บุญมณี แนะนำมาสมัครเป็นบุคลากรของคณะทรัพยากรธรรมชาติ บรรจุเป็นลูกจ้าง ตำแหน่งคนงานเกษตร เมื่อปี พ.ศ. 2522 ตอนนั้นยังต้องรับหน้าที่ในส่วนกลางของภาคสนาม (กลุ่มงานวิจัย) ประมาฌปี พ.ศ. 2524  มีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่กับ นายเสริม ไชยชาติ ทำให้ได้มาปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของแปลงปฏิบัติการภาควิชาพืชศาสตร์ และมีโอกาสได้ปรับเปลี่ยนตำแหน่งเป็นพนักงานเกษตรพื้นฐาน บ 1 และพนักงานเกษตรพื้นฐาน บ 2 จนถึงปัจจุบัน

 

ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 

         1. ช่วยจัดเตรียมวัสดุเพื่อการเรียนการสอน งานทดลอง งานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษา

         2. ช่วยเตรียมแปลงปลูกพืชผัก ตามความต้องการของผู้ขอใช้บริการ

         3. งานซ่อมอุปกรณ์ โรงเรือนเพาะกล้าไม่ยืนต้น และพืชผัก

         4. งานอื่น ที่ได้รับมอบหมาย

 

การพัฒนาตนเองและหลักการทำงาน

           งานที่ปฏิบัติเบื้องต้นอาจต้องมีคำแนะนำ  เพราะเป็นงานที่ต้องมีลำดับขั้นตอนในการปฏัติตามแผนงานทดลอง เมื่อเกิดความชำนาญเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติทำให้สามารถทำงาน ถูกต้อง ตรงตามความต้องการของผู้ขอใช้บริการได้เป็นอย่างดี ทำงานแบบเตรียมใจให้พร้อมกับงานอยู่ตลอดเวลาเมื่อพบเจอปัญหาก็สอบถาม แก้ปัญหาต่อไป โดยต้องรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุดด้วยการตั้งใจปฏิบัติหน้าที่

 

สิ่งประทับใจในหน้าที่และองค์กร

          ความภูมิใจกับการช่วยเตรียมการฝึกการงานของนักศึกษา ช่วยดูแล แนะนำนักศึกษาแบบให้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง  ความเป็นพี่น้องของทีมอาจารย์ผู้ถ่ายทอดความรู้ให้คำแนะนำ และอยากให้ทุกคนปฏิบติงานร่วมกันอย่างมีความสุข

 

 

 

 

 

 

บทสัมภาษณ์ วรรณชัย พุทธมุสิก เข้ามาทำงานโดยทราบข่าวการรับสมัครงานจากบุคคลในครอบครัวซึ่งรู้จักกับท่าน ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ได้แนะนำให้มาสมัครเป็นบุคลากรของคณะทรัพยากรธรรมชาติ บรรจุเป็นลูกจ้าง ตำแหน่งคนงานเกษตร เมื่อปี พ.ศ. 2522 ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของแปลงปฏิบัติการภาควิชาพืชศาสตร์ และมีโอกาสได้ปรับเปลี่ยนตำแหน่งเป็นพนักงานเกษตรพื้นฐาน บ 1 และพนักงานเกษตรพื้นฐาน บ 2 จนถึงปัจจุบัน

 

ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

          1. ปลูกพืชไร่ พืชเศรษฐกิจ เพื่อใช้เป็นตัวอย่างสำหรับการเรียนการสอน งานทดลองวิจัยทั้งอาจารย์และนักศึกษา

          2. เตรียมแปลงทดลอง งานผสมพันธุ์พืชปลูก

          3. เตรียมวัสดุเพื่อการเรียนการสอน เช่น ไม้ดอก ข้าว พืชผัก

          4. งานอื่น ที่ได้รับมอบหมาย

 

หลักการทำงาน

           รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายให้ถูกต้อง เสร็จทันเวลา และทำให้เต็มที่ที่สุด

 

การเข้าร่วมกิจกรรม

          พยายามเข้าร่วมกิจกรรมของคณะฯ จะได้พบปะและรู้จักกับบุคลากรของคณะฯ เพื่อจะได้สร้างความสามัคคีในเพื่อนร่วมงานด้วยกัน

 

สิ่งประทับใจในหน้าที่และองค์กร

          ความภูมิใจกับการเป็นบุคลากรภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ และประทับใจกับความเป็นกันเองของอาจารย์ผู้สอน ที่ช่วยแนะนำ เสนอแนะกับงานที่ปฏิบัติในงานที่รับผิดชอบจนงานสำเร็จด้วยดี

 

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 09 สิงหาคม 2559 10:54 แก้ไข: 09 สิงหาคม 2559 10:54 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 Monly, และ 5 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

ความเห็น

ยินดีต้อนรับน้องใหม่วง Share จ้า

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.82.241
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ