นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
แนะนำ Blog ใหม่ของผมครับ 2438 1
ความจริงในฐานะสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นทางสังคมผ่านภาษา 2437 3
ยุคแห่งการขัดจังหวะ 1583 3
การแก้แค้น 2029 4
ความจริง 2 แบบ 2194 1
ภาษาก็คือคุก 1980 0
ชะตากรรมของประเทศขึ้นอยู่กับการศึกษาของประชาชน 1429 0
วันแรกที่โรงเรียน 1632 0
ประชาธิปไตยทางความคิด 1751 2
จุดยืน 1614 4
Academia.edu 2759 0
ความรุนแรงโฉมใหม่ 1994 2
ผมเหมือนหอยไม่มีเปลือก 1917 3
ประชาธิปไตย: ปรัชญากับความเป็นจริง 2498 5
บูรพาภิวัตน์ 3329 2
ข้อสังเกต หลอมรวมมหาวิทยาลัยรัฐ 2230 1
เมื่อนักฆ่าฆ่านักฆ่า 1792 3
ศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย วินิจจะกูล 2142 1
ปิดแฟ้มบินลาเดน 2032 0
ข้อเสนอคณะกรรมการปฏิรูป (คปร.) 2487 4
ว่าด้วย "กรรม" 1640 0
ปั้นน้ำเป็นตัว 1898 3
ทำคลอด 1904 3
เกาหลีเหนือ-เกาหลีใต้ 2274 3
เมื่อประชาธิปไตยพลิกกลับ 1717 1
ความคิดทางการเมืองของเจฟเฟอร์สัน 2890 0
ว่าด้วยกระบวนทัศน์ 2008 1
การแบ่งแยกทางสังคม-เศรษฐกิจไทย 1839 1
อำนาจ 3 แบบ 4451 2
ควายเทียมเกวียน 1872 2
การบริหารรัฐกิจในศตวรรษที่ 21 12253 3
อย่าเพียรสร้างแต่ยักษ์และเทวดาเลย 1682 1
ที่สุดของหัวใจผม 1317 0
Chaiyo-Diamond Model 1625 5
คอมโป 1977 0
เวทีวจีกรรมกับการจัดการความจริง 1308 0
เมืองไทยในเงาคึกฤทธิ์ 1204 0
สันติประชาธรรมาธิปไตย 1477 0
เหาฉลาม/สยามโมเดล 1525 0
ยึดธรรมาธิปไตยกันเถอะครับ 1527 0
นำเสนอบทความ ประชุมวิชาการ NIDA53 1773 0
ทายซิข้อไหนถูก 1274 1
ม.ม้าหมด 1951 1
รายงานตัวรัฐศาสตร์ ป.เอก 4321 10
ประสบการณ์การสอบ IELTS 2025 1
จุดแข็ง จุดอ่อน 1647 0
ความขัดแย้งเกิดขึ้นในใจ 1494 1
ศิลปะผ่านเม็ดทราย 1753 1
สำหรับคนที่อ้างว่าไม่มีเวลา 1595 0
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพุทธ 2643 0
การชุมนุมสาธารณะ เสรีภาพที่ต้องการกรอบกติกา 1742 2
ต้นกำเนิด HRD 1696 0
แสงสว่างสู่โลกมืด 1767 0
2012 สติและความไม่ประมาท 1441 0
การเขียนวิทยานิพนธ์ที่ดี 4270 3
ชีวิต 3 ช่วงวัยของศาสตราจารย์กฤษ 2646 1
สอนต่างวิทยาเขต ณ ม.อ.ภูเก็ต 2002 4
กรมพระยาดำรงฯ บิดาของมัคคุเทศก์ไทย 3690 0
การพัฒนาทักษะการคิดเชิงระบบ 5530 7
เตรีมการสอนอย่างไรในเทอม 1-2552 1506 0
ชิคุนกุนยา หรือโรคไข้ปวดข้อ 2553 2
กิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ปี 2552 4687 3
สอบคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์รปศ. 2741 2
ความรู้ที่ได้รับจาก ดร.สุนทร โสตถิพันธุ์ 2238 3
ฟื้นสุขภาวะยามสังคมวิกฤต 1425 0
แผนยุทธศาสตร์พัฒนาอำเภอดีเด่น 2721 3
การใช้สื่อในการเรียนการสอน 4605 0
กลยุทธ์ในการเรียนภาษาอังกฤษ 6147 6
สไตล์...ในการแจ้งผลการสอบ 1643 1
อันเนื่องมาจากเรียงความชนะเลิศ 22655 16
วิถีแห่งปราชญ์แท้ 2695 4
หัวเชือกวัวชน 3924 1
ความมีเหตุผลตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 6969 1
You are What You Think 2771 2
ปัญหามิได้อยู่ที่โลก 1687 2
3 ธรรมที่สัมพันธ์ วัฒนธรรม จริยธรรม และสัจธรรม 4661 1
ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง 2125 1
คำทำนายของ Ravi Batra 1912 0
ระบบการศึกษาชั้นยอด 1507 0
หนึ่งรายวิชา หกอาจารย์ผู้สอน 1715 2
ผู้นำไม่ใช่ผู้ที่จะนำคนอื่น 2401 2
เรียนรู้จิตสาธารณะจากเรื่องอุดมการณ์ของครูใหญ่ 4698 8
อารยะขัดขืน 2200 5
ม.อ.วิชาการ 51 ณ ม.อ.สุราษฎร์ธานี 1951 2
หลักสูตร ศศ.บ. (การจัดการรัฐกิจและวิสาหกิจ) 2659 0
บทบาทของศิลปศาสตร์ ภายใต้ชื่อคณะใหม่ 1648 3
หากโลกนี้ปราศจากสีสันอันสวยงามก็ช่างเถิด 1748 1
เทคนิคการสอนรายวิชาอารยธรรมโลก 2476 3
นรกเป็นเยี่ยงไรหรือขอรับ 1611 2
ถึงลูกหัวแก้วหัวแหวน 1693 2
วัฒนธรรมบริโภคนิยมกับการศึกษาที่ถูกต้อง 3865 2
คนเราในโลกนี้มีอยู่ 3 ประเภท 2176 7
จดหมายถึงคุณพ่อคุณแม่ 8877 7
วิกฤติการณ์และความสามารถในการจัดการของมนุษย์ 1919 2
โครงการการศึกษาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ 2922 1
ค่ายเตรียมความพร้อมรับนักศึกษาใหม่ปี 2551 2110 2
มองวันวิสาขบูชาด้วยทัศนะใหม่ 1818 3
รายวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม 1984 1
มันสมองและทักษะการคิด 4593 6
ความรู้เป็นอาหารของจิตวิญญาณ 1787 1