นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
แนะนำ Blog ใหม่ของผมครับ 2300 1
ความจริงในฐานะสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นทางสังคมผ่านภาษา 2309 3
ยุคแห่งการขัดจังหวะ 1494 3
การแก้แค้น 1928 4
ความจริง 2 แบบ 2076 1
ภาษาก็คือคุก 1799 0
ชะตากรรมของประเทศขึ้นอยู่กับการศึกษาของประชาชน 1320 0
วันแรกที่โรงเรียน 1538 0
ประชาธิปไตยทางความคิด 1658 2
จุดยืน 1526 4
Academia.edu 2622 0
ความรุนแรงโฉมใหม่ 1911 2
ผมเหมือนหอยไม่มีเปลือก 1843 3
ประชาธิปไตย: ปรัชญากับความเป็นจริง 2415 5
บูรพาภิวัตน์ 3223 2
ข้อสังเกต หลอมรวมมหาวิทยาลัยรัฐ 2154 1
เมื่อนักฆ่าฆ่านักฆ่า 1724 3
ศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย วินิจจะกูล 2079 1
ปิดแฟ้มบินลาเดน 1978 0
ข้อเสนอคณะกรรมการปฏิรูป (คปร.) 2420 4
ว่าด้วย "กรรม" 1574 0
ปั้นน้ำเป็นตัว 1845 3
ทำคลอด 1854 3
เกาหลีเหนือ-เกาหลีใต้ 2225 3
เมื่อประชาธิปไตยพลิกกลับ 1677 1
ความคิดทางการเมืองของเจฟเฟอร์สัน 2814 0
ว่าด้วยกระบวนทัศน์ 1974 1
การแบ่งแยกทางสังคม-เศรษฐกิจไทย 1795 1
อำนาจ 3 แบบ 4418 2
ควายเทียมเกวียน 1830 2
การบริหารรัฐกิจในศตวรรษที่ 21 12155 3
อย่าเพียรสร้างแต่ยักษ์และเทวดาเลย 1635 1
ที่สุดของหัวใจผม 1284 0
Chaiyo-Diamond Model 1591 5
คอมโป 1923 0
เวทีวจีกรรมกับการจัดการความจริง 1273 0
เมืองไทยในเงาคึกฤทธิ์ 1167 0
สันติประชาธรรมาธิปไตย 1434 0
เหาฉลาม/สยามโมเดล 1489 0
ยึดธรรมาธิปไตยกันเถอะครับ 1486 0
นำเสนอบทความ ประชุมวิชาการ NIDA53 1733 0
ทายซิข้อไหนถูก 1235 1
ม.ม้าหมด 1896 1
รายงานตัวรัฐศาสตร์ ป.เอก 4244 10
ประสบการณ์การสอบ IELTS 1977 1
จุดแข็ง จุดอ่อน 1606 0
ความขัดแย้งเกิดขึ้นในใจ 1453 1
ศิลปะผ่านเม็ดทราย 1704 1
สำหรับคนที่อ้างว่าไม่มีเวลา 1564 0
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพุทธ 2594 0
การชุมนุมสาธารณะ เสรีภาพที่ต้องการกรอบกติกา 1697 2
ต้นกำเนิด HRD 1669 0
แสงสว่างสู่โลกมืด 1733 0
2012 สติและความไม่ประมาท 1401 0
การเขียนวิทยานิพนธ์ที่ดี 4214 3
ชีวิต 3 ช่วงวัยของศาสตราจารย์กฤษ 2600 1
สอนต่างวิทยาเขต ณ ม.อ.ภูเก็ต 1958 4
กรมพระยาดำรงฯ บิดาของมัคคุเทศก์ไทย 3648 0
การพัฒนาทักษะการคิดเชิงระบบ 5483 7
เตรีมการสอนอย่างไรในเทอม 1-2552 1470 0
ชิคุนกุนยา หรือโรคไข้ปวดข้อ 2503 2
กิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ปี 2552 4651 3
สอบคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์รปศ. 2677 2
ความรู้ที่ได้รับจาก ดร.สุนทร โสตถิพันธุ์ 2206 3
ฟื้นสุขภาวะยามสังคมวิกฤต 1381 0
แผนยุทธศาสตร์พัฒนาอำเภอดีเด่น 2677 3
การใช้สื่อในการเรียนการสอน 4570 0
กลยุทธ์ในการเรียนภาษาอังกฤษ 6102 6
สไตล์...ในการแจ้งผลการสอบ 1593 1
อันเนื่องมาจากเรียงความชนะเลิศ 22609 16
วิถีแห่งปราชญ์แท้ 2629 4
หัวเชือกวัวชน 3841 1
ความมีเหตุผลตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 6909 1
You are What You Think 2713 2
ปัญหามิได้อยู่ที่โลก 1649 2
3 ธรรมที่สัมพันธ์ วัฒนธรรม จริยธรรม และสัจธรรม 4532 1
ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง 2055 1
คำทำนายของ Ravi Batra 1856 0
ระบบการศึกษาชั้นยอด 1450 0
หนึ่งรายวิชา หกอาจารย์ผู้สอน 1665 2
ผู้นำไม่ใช่ผู้ที่จะนำคนอื่น 2329 2
เรียนรู้จิตสาธารณะจากเรื่องอุดมการณ์ของครูใหญ่ 4641 8
อารยะขัดขืน 2160 5
ม.อ.วิชาการ 51 ณ ม.อ.สุราษฎร์ธานี 1910 2
หลักสูตร ศศ.บ. (การจัดการรัฐกิจและวิสาหกิจ) 2630 0
บทบาทของศิลปศาสตร์ ภายใต้ชื่อคณะใหม่ 1616 3
หากโลกนี้ปราศจากสีสันอันสวยงามก็ช่างเถิด 1708 1
เทคนิคการสอนรายวิชาอารยธรรมโลก 2434 3
นรกเป็นเยี่ยงไรหรือขอรับ 1578 2
ถึงลูกหัวแก้วหัวแหวน 1659 2
วัฒนธรรมบริโภคนิยมกับการศึกษาที่ถูกต้อง 3817 2
คนเราในโลกนี้มีอยู่ 3 ประเภท 2124 7
จดหมายถึงคุณพ่อคุณแม่ 8767 7
วิกฤติการณ์และความสามารถในการจัดการของมนุษย์ 1876 2
โครงการการศึกษาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ 2881 1
ค่ายเตรียมความพร้อมรับนักศึกษาใหม่ปี 2551 2080 2
มองวันวิสาขบูชาด้วยทัศนะใหม่ 1780 3
รายวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม 1946 1
มันสมองและทักษะการคิด 4555 6
ความรู้เป็นอาหารของจิตวิญญาณ 1750 1