นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
แนะนำ Blog ใหม่ของผมครับ 1842 1
ความจริงในฐานะสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นทางสังคมผ่านภาษา 1860 3
ยุคแห่งการขัดจังหวะ 1251 3
การแก้แค้น 1683 4
ความจริง 2 แบบ 1815 1
ภาษาก็คือคุก 1571 0
ชะตากรรมของประเทศขึ้นอยู่กับการศึกษาของประชาชน 1103 0
วันแรกที่โรงเรียน 1274 0
ประชาธิปไตยทางความคิด 1460 2
จุดยืน 1338 4
Academia.edu 2182 0
ความรุนแรงโฉมใหม่ 1725 2
ผมเหมือนหอยไม่มีเปลือก 1633 3
ประชาธิปไตย: ปรัชญากับความเป็นจริง 2265 5
บูรพาภิวัตน์ 2991 2
ข้อสังเกต หลอมรวมมหาวิทยาลัยรัฐ 2021 1
เมื่อนักฆ่าฆ่านักฆ่า 1626 3
ศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย วินิจจะกูล 1967 1
ปิดแฟ้มบินลาเดน 1883 0
ข้อเสนอคณะกรรมการปฏิรูป (คปร.) 2297 4
ว่าด้วย "กรรม" 1455 0
ปั้นน้ำเป็นตัว 1711 3
ทำคลอด 1695 3
เกาหลีเหนือ-เกาหลีใต้ 2067 3
เมื่อประชาธิปไตยพลิกกลับ 1549 1
ความคิดทางการเมืองของเจฟเฟอร์สัน 2617 0
ว่าด้วยกระบวนทัศน์ 1830 1
การแบ่งแยกทางสังคม-เศรษฐกิจไทย 1674 1
อำนาจ 3 แบบ 4296 2
ควายเทียมเกวียน 1705 2
การบริหารรัฐกิจในศตวรรษที่ 21 11863 3
อย่าเพียรสร้างแต่ยักษ์และเทวดาเลย 1498 1
ที่สุดของหัวใจผม 1190 0
Chaiyo-Diamond Model 1497 5
คอมโป 1786 0
เวทีวจีกรรมกับการจัดการความจริง 1162 0
เมืองไทยในเงาคึกฤทธิ์ 1093 0
สันติประชาธรรมาธิปไตย 1334 0
เหาฉลาม/สยามโมเดล 1394 0
ยึดธรรมาธิปไตยกันเถอะครับ 1389 0
นำเสนอบทความ ประชุมวิชาการ NIDA53 1623 0
ทายซิข้อไหนถูก 1140 1
ม.ม้าหมด 1782 1
รายงานตัวรัฐศาสตร์ ป.เอก 4051 10
ประสบการณ์การสอบ IELTS 1864 1
จุดแข็ง จุดอ่อน 1492 0
ความขัดแย้งเกิดขึ้นในใจ 1343 1
ศิลปะผ่านเม็ดทราย 1535 1
สำหรับคนที่อ้างว่าไม่มีเวลา 1468 0
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพุทธ 2408 0
การชุมนุมสาธารณะ เสรีภาพที่ต้องการกรอบกติกา 1560 2
ต้นกำเนิด HRD 1578 0
แสงสว่างสู่โลกมืด 1610 0
2012 สติและความไม่ประมาท 1282 0
การเขียนวิทยานิพนธ์ที่ดี 3762 3
ชีวิต 3 ช่วงวัยของศาสตราจารย์กฤษ 2490 1
สอนต่างวิทยาเขต ณ ม.อ.ภูเก็ต 1804 4
กรมพระยาดำรงฯ บิดาของมัคคุเทศก์ไทย 3490 0
การพัฒนาทักษะการคิดเชิงระบบ 5344 7
เตรีมการสอนอย่างไรในเทอม 1-2552 1341 0
ชิคุนกุนยา หรือโรคไข้ปวดข้อ 2376 2
กิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ปี 2552 4545 3
สอบคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์รปศ. 2556 2
ความรู้ที่ได้รับจาก ดร.สุนทร โสตถิพันธุ์ 2086 3
ฟื้นสุขภาวะยามสังคมวิกฤต 1292 0
แผนยุทธศาสตร์พัฒนาอำเภอดีเด่น 2566 3
การใช้สื่อในการเรียนการสอน 4467 0
กลยุทธ์ในการเรียนภาษาอังกฤษ 5963 6
สไตล์...ในการแจ้งผลการสอบ 1481 1
อันเนื่องมาจากเรียงความชนะเลิศ 22459 16
วิถีแห่งปราชญ์แท้ 2458 4
หัวเชือกวัวชน 3667 1
ความมีเหตุผลตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 6762 1
You are What You Think 2571 2
ปัญหามิได้อยู่ที่โลก 1526 2
3 ธรรมที่สัมพันธ์ วัฒนธรรม จริยธรรม และสัจธรรม 4172 1
ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง 1871 1
คำทำนายของ Ravi Batra 1700 0
ระบบการศึกษาชั้นยอด 1327 0
หนึ่งรายวิชา หกอาจารย์ผู้สอน 1532 2
ผู้นำไม่ใช่ผู้ที่จะนำคนอื่น 2141 2
เรียนรู้จิตสาธารณะจากเรื่องอุดมการณ์ของครูใหญ่ 4476 8
อารยะขัดขืน 2052 5
ม.อ.วิชาการ 51 ณ ม.อ.สุราษฎร์ธานี 1791 2
หลักสูตร ศศ.บ. (การจัดการรัฐกิจและวิสาหกิจ) 2519 0
บทบาทของศิลปศาสตร์ ภายใต้ชื่อคณะใหม่ 1514 3
หากโลกนี้ปราศจากสีสันอันสวยงามก็ช่างเถิด 1594 1
เทคนิคการสอนรายวิชาอารยธรรมโลก 2306 3
นรกเป็นเยี่ยงไรหรือขอรับ 1480 2
ถึงลูกหัวแก้วหัวแหวน 1567 2
วัฒนธรรมบริโภคนิยมกับการศึกษาที่ถูกต้อง 3680 2
คนเราในโลกนี้มีอยู่ 3 ประเภท 2007 7
จดหมายถึงคุณพ่อคุณแม่ 8486 7
วิกฤติการณ์และความสามารถในการจัดการของมนุษย์ 1727 2
โครงการการศึกษาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ 2762 1
ค่ายเตรียมความพร้อมรับนักศึกษาใหม่ปี 2551 1982 2
มองวันวิสาขบูชาด้วยทัศนะใหม่ 1687 3
รายวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม 1850 1
มันสมองและทักษะการคิด 4415 6
ความรู้เป็นอาหารของจิตวิญญาณ 1653 1