นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
แนะนำ Blog ใหม่ของผมครับ 1732 0
ความจริงในฐานะสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นทางสังคมผ่านภาษา 1760 3
ยุคแห่งการขัดจังหวะ 1200 3
การแก้แค้น 1608 4
ความจริง 2 แบบ 1740 1
ภาษาก็คือคุก 1523 0
ชะตากรรมของประเทศขึ้นอยู่กับการศึกษาของประชาชน 1061 0
วันแรกที่โรงเรียน 1136 0
ประชาธิปไตยทางความคิด 1420 2
จุดยืน 1295 4
Academia.edu 2097 0
ความรุนแรงโฉมใหม่ 1686 2
ผมเหมือนหอยไม่มีเปลือก 1573 3
ประชาธิปไตย: ปรัชญากับความเป็นจริง 2224 5
บูรพาภิวัตน์ 2909 2
ข้อสังเกต หลอมรวมมหาวิทยาลัยรัฐ 1970 1
เมื่อนักฆ่าฆ่านักฆ่า 1593 3
ศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย วินิจจะกูล 1929 1
ปิดแฟ้มบินลาเดน 1866 0
ข้อเสนอคณะกรรมการปฏิรูป (คปร.) 2264 4
ว่าด้วย "กรรม" 1435 0
ปั้นน้ำเป็นตัว 1666 3
ทำคลอด 1658 3
เกาหลีเหนือ-เกาหลีใต้ 2031 3
เมื่อประชาธิปไตยพลิกกลับ 1498 1
ความคิดทางการเมืองของเจฟเฟอร์สัน 2564 0
ว่าด้วยกระบวนทัศน์ 1776 1
การแบ่งแยกทางสังคม-เศรษฐกิจไทย 1616 1
อำนาจ 3 แบบ 4249 2
ควายเทียมเกวียน 1667 2
การบริหารรัฐกิจในศตวรรษที่ 21 11797 3
อย่าเพียรสร้างแต่ยักษ์และเทวดาเลย 1467 1
ที่สุดของหัวใจผม 1162 0
Chaiyo-Diamond Model 1468 5
คอมโป 1741 0
เวทีวจีกรรมกับการจัดการความจริง 1138 0
เมืองไทยในเงาคึกฤทธิ์ 1074 0
สันติประชาธรรมาธิปไตย 1309 0
เหาฉลาม/สยามโมเดล 1341 0
ยึดธรรมาธิปไตยกันเถอะครับ 1364 0
นำเสนอบทความ ประชุมวิชาการ NIDA53 1593 0
ทายซิข้อไหนถูก 1110 1
ม.ม้าหมด 1733 1
รายงานตัวรัฐศาสตร์ ป.เอก 3993 10
ประสบการณ์การสอบ IELTS 1804 1
จุดแข็ง จุดอ่อน 1447 0
ความขัดแย้งเกิดขึ้นในใจ 1308 1
ศิลปะผ่านเม็ดทราย 1476 1
สำหรับคนที่อ้างว่าไม่มีเวลา 1432 0
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพุทธ 2357 0
การชุมนุมสาธารณะ เสรีภาพที่ต้องการกรอบกติกา 1525 2
ต้นกำเนิด HRD 1535 0
แสงสว่างสู่โลกมืด 1570 0
2012 สติและความไม่ประมาท 1251 0
การเขียนวิทยานิพนธ์ที่ดี 3507 3
ชีวิต 3 ช่วงวัยของศาสตราจารย์กฤษ 2435 1
สอนต่างวิทยาเขต ณ ม.อ.ภูเก็ต 1750 4
กรมพระยาดำรงฯ บิดาของมัคคุเทศก์ไทย 3443 0
การพัฒนาทักษะการคิดเชิงระบบ 5297 7
เตรีมการสอนอย่างไรในเทอม 1-2552 1304 0
ชิคุนกุนยา หรือโรคไข้ปวดข้อ 2320 2
กิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ปี 2552 4500 3
สอบคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์รปศ. 2524 2
ความรู้ที่ได้รับจาก ดร.สุนทร โสตถิพันธุ์ 2058 3
ฟื้นสุขภาวะยามสังคมวิกฤต 1269 0
แผนยุทธศาสตร์พัฒนาอำเภอดีเด่น 2541 3
การใช้สื่อในการเรียนการสอน 4431 0
กลยุทธ์ในการเรียนภาษาอังกฤษ 5898 6
สไตล์...ในการแจ้งผลการสอบ 1456 1
อันเนื่องมาจากเรียงความชนะเลิศ 22408 16
วิถีแห่งปราชญ์แท้ 2423 4
หัวเชือกวัวชน 3591 1
ความมีเหตุผลตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 6719 1
You are What You Think 2514 2
ปัญหามิได้อยู่ที่โลก 1482 2
3 ธรรมที่สัมพันธ์ วัฒนธรรม จริยธรรม และสัจธรรม 4055 1
ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง 1827 1
คำทำนายของ Ravi Batra 1657 0
ระบบการศึกษาชั้นยอด 1303 0
หนึ่งรายวิชา หกอาจารย์ผู้สอน 1464 2
ผู้นำไม่ใช่ผู้ที่จะนำคนอื่น 2083 2
เรียนรู้จิตสาธารณะจากเรื่องอุดมการณ์ของครูใหญ่ 4436 8
อารยะขัดขืน 2003 5
ม.อ.วิชาการ 51 ณ ม.อ.สุราษฎร์ธานี 1762 2
หลักสูตร ศศ.บ. (การจัดการรัฐกิจและวิสาหกิจ) 2476 0
บทบาทของศิลปศาสตร์ ภายใต้ชื่อคณะใหม่ 1466 3
หากโลกนี้ปราศจากสีสันอันสวยงามก็ช่างเถิด 1543 1
เทคนิคการสอนรายวิชาอารยธรรมโลก 2266 3
นรกเป็นเยี่ยงไรหรือขอรับ 1446 2
ถึงลูกหัวแก้วหัวแหวน 1532 2
วัฒนธรรมบริโภคนิยมกับการศึกษาที่ถูกต้อง 3634 2
คนเราในโลกนี้มีอยู่ 3 ประเภท 1980 7
จดหมายถึงคุณพ่อคุณแม่ 8397 7
วิกฤติการณ์และความสามารถในการจัดการของมนุษย์ 1685 2
โครงการการศึกษาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ 2717 1
ค่ายเตรียมความพร้อมรับนักศึกษาใหม่ปี 2551 1956 2
มองวันวิสาขบูชาด้วยทัศนะใหม่ 1667 3
รายวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม 1823 1
มันสมองและทักษะการคิด 4330 6
ความรู้เป็นอาหารของจิตวิญญาณ 1617 1