นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1882
ความเห็น: 1

ว่าด้วยกระบวนทัศน์

มนุษย์ทุกคนสามารถเป็น “พรหม” ได้ โดยพระพุทธเจ้าได้เสนอหลักใหม่นี้ที่เรียกกันว่า “พรหมวิหาร ๔”

     ปัจจุบันคำว่า "กระบวนทัศน์ (Paradigm)" เป็นคำฮิตติดตลาดคำหนึ่งในสังคมไทย คำนี้นิยมใช้กันแทบจะทุก    วงการ พอๆ กับคำว่า "โลกาภิวัตน์ (Goblalization)" คิดอะไรไม่ได้ อธิบายอะไรไม่ออก บอกใครก็ไม่มีใครพอจะรู้เรื่อง ก็เลยสรุปเอาง่ายๆ ว่าโลกาภิวัตน์ (ฮา)

    เฉกเช่นเดียวกับคำว่า "พาราไดม์หรือกระบวนทัศน์"

    วันก่อนผมได้ทำรายงานชิ้นหนึ่งส่งอาจารย์ เห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์ในการเติมเต็มทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำๆ นี้ จึงขอนำมาเผยแพร่ให้เป็นบททดลองเสนอใคร่ครวญคิดดู เผื่อจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อย (ดาวน์โหลดที่นี่ครับ)

   ดังจะขอยกตัวอย่าง paradigm shift มาให้อ่านกันดังนี้

   "สำหรับตัวอย่างอื่นๆ ในที่นี้ข้าพเจ้าขอเสริมตัวอย่างจากประสบการณ์ส่วนตัวที่ได้อ่านตำราทางพุทธศาสนาและ

เห็นว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ กล่าวคือ ในสมัยพุทธกาล ศาสนาพราห์มให้หลักความเข้าใจต่อโลก

ว่าพระพรหมเป็นผู้สร้าง ครั้นเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรูและเผยแแผ่ศาสนา พระองค์ทรงได้เสนอหลักใหม่ที่เน้นว่าพรหมมิใช่

ผู้สร้าง หากแต่มนุษย์ต่างหากที่เป็นผู้สร้างผ่านพฤติกรรมหรือการกระทำที่เรียกว่า
กรรม” (กุศลกรรม/อกุศลกรรม) และ มนุษย์ทุกคนสามารถเป็น พรหมได้ โดยพระพุทธเจ้าได้เสนอหลักใหม่นี้ที่เรียกกันว่า พรหมวิหาร ๔” (หลักที่ว่าด้วย

เรื่องการอยู่ร่วมกันด้วยดีด้วยการที่มนุษย์พึงปฏิบัติต่อกันในสังคม ได้แก่ เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา) ซึ่งถือเป็น

การมองโลกใบเดิมแต่เห็นโลกใบใหม่อีกแบบหนึ่งที่แตกต่างออกไปและท้าทายอิทธิพลของศาสนาพราห์มซึ่งมีอิทธิพล

ครอบงำความคิดความเชื่อของคนในสังคมชมพูทวีปยุคนั้น การเสนอหลักพรหมวิหาร ๔ ในยุคที่ศาสนาพราห์มครอบงำ

สังคมอยู่นั้น และหลักใหม่นี้ได้แผ่ขยายไปพร้อมๆ กับการเผยแผ่พุทธศาสนา ในทัศนะของข้าพเจ้านั้นเห็นว่าไม่ต่างอะไร

จาก “paradigm shilf” ในทัศนะของคูห์น"

ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

Ico48
[IP: 192.168.100.112]
12 July 2010 09:37
#58676

ได้อ่านรายงานแล้ว... 

นักสังคมวิทยาผู้ยิ่งใหญ่ Herbert Spencer ไม่ใช่ Herber Spenser น่ะครับ ไม่ทราบว่าพิมพ์ผิดหรือเปล่า

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.210.24.208
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ