นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 4417
ความเห็น: 2

อำนาจ 3 แบบ

Mandela เป็นผู้นำที่มีอำนาจแบบที่ Max Weber เรียกว่า Charismatic Authority (ซึ่งมีลักษณะที่ภาษากรีกเรียกว่า a favour specilly vouchsafed by God - especially a gift or talent)

      ระหว่างที่อ่านหนังสือที่อาจารย์เกษียรมอบหมายให้อ่านสำหรับการเรียนการสอนและการสัมมนาในอาทิตย์หน้าที่จะถึงนี้ นอกจากจะต้องอ่านบทความภาคภาษาอังกฤษเรื่องต่างๆ แล้ว ยังมีหนังสือการเมืองขั้นพื้นฐาน (Politics The Basics) ของ Stephen D. Tansey ฉบับ 3rd Edition ที่ต้องทำความเข้าใจในแต่ละบท

     จากการที่มาเรียนป.เอกได้ประมาณ 2 - 3 เดือน โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วง 2 - 3 สัปดาห์ที่ผ่านมานี้ มีความรู้สึกราวกับว่าการเตรียมตัวเรียนเหมือนกับการเตรียมตัวสอบปลายภาคยังไงยังงั้น ทั้งๆ ที่การสอบปลายภาคมันมักจะเกิดขึ้นราวๆ 4 เดือนต่อครั้ง แต่นี่มันดันเกิดขึ้นแทบทุกสัปดาห์ นี่คือสภาพบรรยายกาศของการเรียนที่นี่ท่าพระจันทร์แห่งนี้

     ระหว่างที่อ่านงานของ Tansey ในหัวข้อที่ว่าด้วยเรื่อง THE NATURE OF AUTHORITY (หน้า 53 - 54) โดย Tansey ได้อธิบายเรื่องของอำนาจหน้าที่ ตามทัศนะของ Max Weber ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 3 แบบ คือ

     (1) อำนาจหน้าที่ตามประเพณี (traditional authority)

     2) อำนาจหน้าที่ตามเหตุผลทางกฎหมาย (rational legal authority)

    และ (3) อำนาจหน้าที่จากบารมี (charismatic authority)

    อนึ่ง "อำนาจหน้าที่ (authority)" คำนี้แตกต่างจากคำว่า "อำนาจ (power)" ดังที่ แมกซ์ เวเบอร์ นิยามว่าหมายถึง "...the probability that one actor within a social relationship will be in a position to carry out his own will despite resistance regardless of the basis on which the probability arises." แปลแบบพอเอาความได้ว่า

   "...ความเป็นไปได้ที่ผู้กระทำคนหนึ่ง ซึ่งอยู่ภายในความสัมพันธ์ทางสังคมกับคนอื่น อยู่ในสถานะที่จะดำเนินการตามความประสงค์ของตัวเองได้ ทั้งๆ ที่ได้รับการต่อต้านขัดขืน ทั้งนี้ โดยไม่คำนึงถึงว่า ความเป็นไปได้นั้นจะเกิดขึ้นในลักษณะใดก็ตาม"

   กล่าวแบบภาษาบ้านๆ ก็คือ ความสามารถที่จะบีบบังคับให้คนใดคนหนึ่งกระทำการหรืองดเว้นการกระทำประการใดประการหนึ่งตามความประสงค์ของผู้บีบบังคับ ด้วยการใช้กำลังบับคับหรือวิธีการอื่นใด ถ้าไม่ปฏิบัติตาม

     ในส่วนของอำนาจบารมีนั้น Tansey ได้ชี้ให้เห็นว่าบางครั้งบางโอกาสอำนาจหน้าที่จะมีการขับเคี่ยวกัน แล้วเขาก็ยกตัวอย่าง ประเทศ South Africa ที่สมัยหนึ่งมีวิกฤติปัญหาทางการเมืองและอยู่ในช่วงระยะของการเปลี่ยนผ่านก่อนจะเป็นประชาธิปไตย

     ในช่วงนั้นมีการขับเคี่ยวกันระหว่างผู้นำที่มาตามอำนาจประเพณี (traditional authority) ก็คือ King of the Zulus ซึ่งขัดแย้งกับผู้นำที่มาตามอำนาจทางกฎหมาย (rational legal authority) ซึ่งก็คือ President Botha ในฐานะผู้นำของระบอบของการแบ่งแยกสีผิว (head of the apartheid regime)

     การขับเคี่ยวกันอย่างยาวนานระหว่าง 2 ผู้นำที่แตกต่างกันของแหล่งที่มาของอำนาจ ได้สร้างผู้นำอีกแบบหนึ่งที่แตกต่างไปจากเดิม เป็นผู้นำที่ได้รับการสนับสนุนจากมหาชนพลเมืองจำนวนมหาศาล เขาก็คือ Nelson Mandela

     Mandela เป็นผู้นำที่มีอำนาจแบบที่ Max Weber เรียกว่า Charismatic Authority (ซึ่งมีลักษณะที่ภาษากรีกเรียกว่า a favour specially vouchsafed  by God - especially a gift or talent) 

     อ่านถึงตอนนี้ผมจำได้ว่าเคยอ่านบล็อกของอาจารย์ชาคริต ที่นี่ (ดูสารบัญโดยละเอียดของหัวข้ออื่นๆ คลิกได้ ที่นี่) จึงไม่รีรอที่จะสืบค้นต่อ แล้วก็เข้าไปอ่านบล็อกของอาจารย์ชาคริตอีกครั้งเพื่ออย่างละเอียดแบบได้อรรถรส ความรู้เดิมบวกกับความรู้ใหม่ที่เพิ่งอ่านอย่างละเอียด จึงเป็นที่มาของบันทึกฉบับวันนี้แหละครับ

เพิ่มเติมข้อมูล

      Karl Deutsh นักวิชาการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้ให้นิยามคำอื่นๆ ที่น่าสนใจทางด้านการเมือง ดังต่อไปนี้:-

      1/ Politics, "the making of decisions by public means"

      2/ Interest, "anyone's interest in a situation consists in the rewards he can extract from it"

      3/ Liberty, "the ability to act in accordance with one's own personality, without having to make a great effort at self-denial"

      4/ Power, "the ability to make things happen that would not have happened otherwise"

แหล่งที่มา

W. Connelly, The Terms of Political Discourse, 1983: Ch.1, p.15.

created: 24 June 2010 17:07 Modified: 29 November 2010 15:56 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ผมก็ได้รับรู้เพิ่มขึ้นอีก จากบันทึกนี้เช่นกันครับ

แสดงว่า Botha ก็ถูกบีบจาก King of the Zulus อีกด้านหนึ่งเช่นกันนะซิครับ

Ico48
Pisan (Recent Activities)
25 June 2010 13:59
#58207

คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้น แต่ในหนังสือของ Tansey ไม่ได้ให้รายละเอียดอะไรมากไปกว่าประเด็นเรื่องประเภทของอำนาจ (authority) ตามแบบของแมกซ์ เวเบอร์ (บุรุษหน้าบากแห่งสังคมชายชาติอาชาไนย)

ประเด็นของอาจารย์ชาคริต ไว้มีโอกาสจะลองไปค้นต่อดูครับ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.200.222.93
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ