นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ภิรมย์ นิลรัตน์
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

(3) ข้าราชการระดับ 8 ขอสายสะพายได้จริงหรือไม่

ตามที่ได้มีผู้ดำรงตำแหน่งระดับ 8 ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้โทรศัพท์สอบถามทางงานทะเบียนประวัติ กองการเจ้าหน้าที่ บ่อยมาก เกี่ยวกับ การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพายของข้าราชการระดับ 8 นั้น งานทะเบียนประวัติ กองการเจ้าหน้าที่ ขอเรียนให้ท... more »
By ภิรมย์ นิลรัตน์   created: 09 June 2008 09:51 Modified: 09 June 2008 09:59 [ Report Abuse ]

[C] (0) การขอพระราชทานเพลิงศพ

ผู้ที่บริจาคทรัพย์สินให้แก่ทางราชการตั้งแต่ 30 ล้านบาทขี้นไปมีสิทธิขอเครื่องราช ชั้นสายสะพาย คือ ป.ภ. more »
By ภิรมย์ นิลรัตน์   created: 19 October 2007 14:10 Modified: 19 October 2007 14:11 [ Report Abuse ]