นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 76 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
อบรมเชิงปฏิบัติการการทดสอบปริมาณกลีเซอรีนอิสระ โมโน-,ได-,ไตร-กลีเซอไรด์และกลีเซอรีนทั้งหมดในตัวอย่างไบโอดีเซล 1171 0
อบรมเชิงปฏิบัติการการทดสอบ %Ester 1550 1
เทคนิคการเตรียมตัวอย่างการทดสอบปริมาณแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์ 1563 0
บริษัทยางไทยปักษ์ใต้ มาศึกษาดูงานการให้บริการของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 1238 0
แนะนำการดำเนินงานของห้อง Lab ที่ได้รับการรับรองคุณภาพตาม ISO/IEC 17025 972 0
อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟ ประจำปี 2558 1072 1
หลักสูตรอบรมน้องใหม่ (ตอนที่ 2) 847 1
หลักสูตรอบรมน้องใหม่ 1093 0
ผลการสุ่มตรวจยาฆ่าแมลงในผักผลไม้ 1115 3
การทดสอบสารประกอบที่คงสภาพได้นานในน้ำยาไล่แมลง 1049 0
วันเด็ก ปี 2558 1112 2
วิธีการล้างผักที่ถูกวิธี ปลอดภัยจากสารพิษ 2227 1
การตรวจสอบยาฆ่าแมลงเบื้องต้น 1083 0
ทดสอบปริมาณกรดอะซิติก กรดบิวทิลิกในเปลือกข้าวโพด 1248 1
การ Tune เครื่อง GC-MS 3160 6
วิธีการทดสอบแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในน้ำผลไม้อัดแก๊ส 1683 0
อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เครื่อง GC ประจำปี 2557 895 0
ออกกำลังกายยามเย็น 910 1
แปลงโฉมลูกบอลเป็นถุงเก็บแก๊ส 3948 3
เปิดให้บริการทดสอบสารประกอบไฮโดรคาร์บอนในตัวอย่างอากาศ 1514 1
ความรักในอาชีพ ตอนที่1 1196 5
พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลในวันพ่อ 1154 0
เทคนิคใหม่สำหรับการทดสอบคุณภาพสุรากลั่นชุมชนตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุรากลั่น 938 0
เทคนิคใหม่สำหรับการทดสอบสารประกอบ Methyl bromide ที่ตกค้างในข้าว 998 1
การวิเคราะห์สารประกอบ 2-chlorophenol 1506 0
ค่าสปอนิฟิเคชั่น (saponification number หรือ Saponification value 6881 1
ขอรับบริจาคโลหิตทุกกรุ๊ป 1109 0
การเรียนการสอนแนวใหม่ 1061 0
ทดสอบเมธานอลในกลีเซอรอล 1394 0
เตรียมความพร้อมการตรวจประเมินภายใน(Internal audit) ของห้องLab OES 1295 0
อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เครื่อง GC ประจำปี 2556 2253 0
เปิดให้บริการทดสอบวัตถุกันเสียในตัวอย่างประเภทซอสแป้ง 1202 1
การทดสอบความชำนาญของห้องปฏิบัติการทดสอบตัวอย่างด้วยเทคนิค OES 1116 0
เปิดให้บริการทดสอบ Dibutyl Phthalate ในถุงมือ 1096 0
การทดสอบสารอะโรมาติกและแนฟทาลีนเพื่อแสดงพิกัดภาษีสินค้านำเข้า 1265 0
การทดสอบไฮโดรคาร์บอน #2 1436 2
การทดสอบไฮโดรคาร์บอน #1 1178 0
ความสุขในที่ทำงาน 1977 2
การเข้าร่วมโปรแกรมทดสอบความชำนาญระหว่างห้องปฏิบัติการทดสอบตัวอย่างด้วยเทคนิค OES 1229 0
อาการปวดหลัง 944 1
การตรวจสอบการรั่ว (Leak test) เครื่อง GC-ISQMS 1727 0
บันทึกส่งท้ายปี 2555 1083 0
Thermal cleaning สำหรับ GC เบื้องต้น 1229 0
บริการรับฝากตัวอย่างเก็บที่อุณหภูมิต่ำ 1200 3
วิธีการคำนวณ Signal to noise ratio ใน GC 1822 2
ควันหลงการตรวจประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบ OES 1532 1
การวิเคราะห์ % Ester ในไบโอดีเซลด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟี 2807 1
ทดสอบเอสเตอร์ของกรดไขมันด้วย GC-ISQMS 2495 0
โครมาโทแกรมจากการตรวจสอบสมรรถนะ HPLC 3272 0
ตรวจสอบสมรรถนะเครื่อง HPLC 1670 1
สอบเทียบ Headspace autosampler 1833 0
การสอบเทียบ GC-FID 2998 0
ขี่จักรยาน 1725 3
ผึ้งบำบัด 1893 2
HTLC และ TLC 4490 2
แนะนำหนังสือใหม่ 1535 1
เตรียมพร้อมรับการตรวจประเมินจาก สมอ 1615 3
ออกจากห้องแล๊บไปงาน Food Innovation Asia Conference 2008 1416 4
AAR from Refreshing KM 1380 0
การวิเคราะห์สารที่ระเหยง่ายจากส่วนสกัดของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (Crude) ด้วยเทคนิค Static Headspace Solid phase microextraction ร่วมกับ Gas Chromatography - Mass Spectrometry (GC-MS) 8755 3
ชุดน้ำยาตรวจสอบสารพิษตกค้าง/ยาฆ่าแมลง “จีที” 5366 4
งานคุ้มครองผู้บริโภค 1949 0
น้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรไทย 4325 4
ความสำคัญของการทำให้ตัวอย่างสะอาดก่อนการทดสอบด้วยเทคนิค GC-MS 3083 4
การตรวจสอบความบริสุทธิ์ของกรดลอริค (ตอนที่ 2) 1991 1
การตรวจสอบความบริสุทธิ์ของกรดลอริค 2570 2
การวิเคราะห์ %ไขมันทั้งหมด 4067 4
ร่วมไว้อาลัย 1360 1
ขอความรู้เรื่องกล้อง 2029 5
โรคจากคอมพิวเตอร์ 5624 4
วันเด็ก ปี 51 1425 7
การวิเคราะห์ไวน์ 1804 1
ตรวจวัดแอลกอฮอล์ 2329 2
ออกจากห้องแล๊บไป Count down 1381 2
ตามรอยเท้าพ่อ ด้วยไบโอดีเซล 1402 4
ศูนย์เครื่องมือ 2891 5