นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 76 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
อบรมเชิงปฏิบัติการการทดสอบปริมาณกลีเซอรีนอิสระ โมโน-,ได-,ไตร-กลีเซอไรด์และกลีเซอรีนทั้งหมดในตัวอย่างไบโอดีเซล 1632 0
อบรมเชิงปฏิบัติการการทดสอบ %Ester 2026 1
เทคนิคการเตรียมตัวอย่างการทดสอบปริมาณแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์ 1985 0
บริษัทยางไทยปักษ์ใต้ มาศึกษาดูงานการให้บริการของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 1714 0
แนะนำการดำเนินงานของห้อง Lab ที่ได้รับการรับรองคุณภาพตาม ISO/IEC 17025 1327 0
อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟ ประจำปี 2558 1407 1
หลักสูตรอบรมน้องใหม่ (ตอนที่ 2) 1228 1
หลักสูตรอบรมน้องใหม่ 1415 0
ผลการสุ่มตรวจยาฆ่าแมลงในผักผลไม้ 1450 3
การทดสอบสารประกอบที่คงสภาพได้นานในน้ำยาไล่แมลง 1397 0
วันเด็ก ปี 2558 1416 2
วิธีการล้างผักที่ถูกวิธี ปลอดภัยจากสารพิษ 2715 1
การตรวจสอบยาฆ่าแมลงเบื้องต้น 1419 0
ทดสอบปริมาณกรดอะซิติก กรดบิวทิลิกในเปลือกข้าวโพด 1667 1
การ Tune เครื่อง GC-MS 3908 6
วิธีการทดสอบแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในน้ำผลไม้อัดแก๊ส 2176 0
อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เครื่อง GC ประจำปี 2557 1154 0
ออกกำลังกายยามเย็น 1240 1
แปลงโฉมลูกบอลเป็นถุงเก็บแก๊ส 4552 3
เปิดให้บริการทดสอบสารประกอบไฮโดรคาร์บอนในตัวอย่างอากาศ 1915 1
ความรักในอาชีพ ตอนที่1 1598 5
พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลในวันพ่อ 1463 0
เทคนิคใหม่สำหรับการทดสอบคุณภาพสุรากลั่นชุมชนตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุรากลั่น 1230 0
เทคนิคใหม่สำหรับการทดสอบสารประกอบ Methyl bromide ที่ตกค้างในข้าว 1291 1
การวิเคราะห์สารประกอบ 2-chlorophenol 1838 0
ค่าสปอนิฟิเคชั่น (saponification number หรือ Saponification value 8513 1
ขอรับบริจาคโลหิตทุกกรุ๊ป 1461 0
การเรียนการสอนแนวใหม่ 1399 0
ทดสอบเมธานอลในกลีเซอรอล 1756 0
เตรียมความพร้อมการตรวจประเมินภายใน(Internal audit) ของห้องLab OES 1593 0
อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เครื่อง GC ประจำปี 2556 2564 0
เปิดให้บริการทดสอบวัตถุกันเสียในตัวอย่างประเภทซอสแป้ง 1487 1
การทดสอบความชำนาญของห้องปฏิบัติการทดสอบตัวอย่างด้วยเทคนิค OES 1419 0
เปิดให้บริการทดสอบ Dibutyl Phthalate ในถุงมือ 1339 0
การทดสอบสารอะโรมาติกและแนฟทาลีนเพื่อแสดงพิกัดภาษีสินค้านำเข้า 1631 0
การทดสอบไฮโดรคาร์บอน #2 1750 2
การทดสอบไฮโดรคาร์บอน #1 1489 0
ความสุขในที่ทำงาน 2303 2
การเข้าร่วมโปรแกรมทดสอบความชำนาญระหว่างห้องปฏิบัติการทดสอบตัวอย่างด้วยเทคนิค OES 1543 0
อาการปวดหลัง 1318 1
การตรวจสอบการรั่ว (Leak test) เครื่อง GC-ISQMS 2062 0
บันทึกส่งท้ายปี 2555 1391 0
Thermal cleaning สำหรับ GC เบื้องต้น 1501 0
บริการรับฝากตัวอย่างเก็บที่อุณหภูมิต่ำ 1514 3
วิธีการคำนวณ Signal to noise ratio ใน GC 2169 2
ควันหลงการตรวจประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบ OES 1821 1
การวิเคราะห์ % Ester ในไบโอดีเซลด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟี 3255 1
ทดสอบเอสเตอร์ของกรดไขมันด้วย GC-ISQMS 2918 0
โครมาโทแกรมจากการตรวจสอบสมรรถนะ HPLC 3735 0
ตรวจสอบสมรรถนะเครื่อง HPLC 2005 1
สอบเทียบ Headspace autosampler 2155 0
การสอบเทียบ GC-FID 3348 0
ขี่จักรยาน 2045 3
ผึ้งบำบัด 2228 2
HTLC และ TLC 5069 2
แนะนำหนังสือใหม่ 1852 1
เตรียมพร้อมรับการตรวจประเมินจาก สมอ 1866 3
ออกจากห้องแล๊บไปงาน Food Innovation Asia Conference 2008 1649 4
AAR from Refreshing KM 1668 0
การวิเคราะห์สารที่ระเหยง่ายจากส่วนสกัดของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (Crude) ด้วยเทคนิค Static Headspace Solid phase microextraction ร่วมกับ Gas Chromatography - Mass Spectrometry (GC-MS) 9493 3
ชุดน้ำยาตรวจสอบสารพิษตกค้าง/ยาฆ่าแมลง “จีที” 5657 4
งานคุ้มครองผู้บริโภค 2235 0
น้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรไทย 4665 4
ความสำคัญของการทำให้ตัวอย่างสะอาดก่อนการทดสอบด้วยเทคนิค GC-MS 3407 4
การตรวจสอบความบริสุทธิ์ของกรดลอริค (ตอนที่ 2) 2263 1
การตรวจสอบความบริสุทธิ์ของกรดลอริค 2904 2
การวิเคราะห์ %ไขมันทั้งหมด 4431 4
ร่วมไว้อาลัย 1640 1
ขอความรู้เรื่องกล้อง 2296 5
โรคจากคอมพิวเตอร์ 6102 4
วันเด็ก ปี 51 1715 7
การวิเคราะห์ไวน์ 2108 1
ตรวจวัดแอลกอฮอล์ 2610 2
ออกจากห้องแล๊บไป Count down 1693 2
ตามรอยเท้าพ่อ ด้วยไบโอดีเซล 1653 4
ศูนย์เครื่องมือ 3146 5