นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 1221
comment: 0

อบรมเชิงปฏิบัติการการทดสอบปริมาณกลีเซอรีนอิสระ โมโน-,ได-,ไตร-กลีเซอไรด์และกลีเซอรีนทั้งหมดในตัวอย่างไบโอดีเซล

หลักสูตรนี้เป็นการจัดอบรม ณ สถานประกอบการ และเป็นหลักสูตรต่อเนื่อง ครั้งที่ 2 ค่ะ

อบรมเชิงปฏิบัติการการทดสอบปริมาณกลีเซอรีนอิสระ, โมโน-,ได-,ไตร-กลีเซอไรด์ และกลีเซอรีนทั้งหมดในตัวอย่างไบโอดีเซล

การอบรมดังกล่าวเป็นการจัดอบรม  ณ สถานประกอบการ ครั้งที่ 2 ค่ะ  ซึ่งเป็นหลักสูตรต่อเนื่องจากครั้งที่แล้ว

ครั้งนี้เป็นการทดสอบคุณภาพไบโอดีเซลตามมาตรฐาน EN 14105:2003 โดยใช้เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟร่วมกับตัวตรวจวัดชนิดเฟลมไอออไนเซชันค่ะ

เนื่องด้วยเป็นหลักสูตรที่เน้นให้ผู้รับการอบรมปฏิบัติได้จริง หลังจากอบรมจบแล้ว จึงได้จัดหลักสูตรดังนี้ค่ะ

     - บรรยายหลักการ การทดสอบปริมาณกลีเซอรีนอิสระ โมโน-,ได-,ไตร-

       กลีเซอไรด์และกลีเซอรีนทั้งหมด

     - ฝึกปฏิบัติการติดตั้งคอลัมน์และการปรับสภาพคอลัมน์ก่อนการทดสอบ

     - ฝึกปฏิบัติการเตรียมสารมาตรฐานและการเตรียมตัวอย่าง

     - ฝึกปฏิบัติการทดสอบสารมาตรฐานและตัวอย่าง

     - ฝึกปฎิบัติการแปลผลและคำนวณ

หลักสูตรนี้ใช้เวลา 3 วันค่ะ  จบหลักสูตรผู้ให้การอบรมเดินทางกลับถึงหาดใหญ่โดยสวัสดิภาพค่ะ

พบกันใหม่หลักสูตรหน้าค่ะ

  

หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 08 ธันวาคม 2558 10:19 แก้ไข: 08 ธันวาคม 2558 10:19 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 ดำขำ, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 3.235.107.209
Message:  
Load Editor
   
Cancel or