นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1714
ความเห็น: 5

เพิ่มชั่วโมงอบรมสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ จากเดิม 2 ชั่วโมง เป็น 4 ชั่วโมง

ถึงเพื่อนๆ ที่ยังม่ายทำใบขับขี่ที หว่างนี้ต้องลางาน 2 วันโด่ ต่ออิสอบเสร็จม่ายนับ โห๊มสอบตกแ้ล้วต้องไปสอบใหม่

 

“กรมการขนส่งทางบกปรับปรุงระเบียบการสอบขอรับใบอนญาตขับรถทุกชนิด
โดยเน้นเพิ่มชั่วโมงให้ความรู้ด้านการขับขี่ปลอดภัยและเสริมสร้างวินัยจราจร”


            ด้วยกรมการขนส่งทางบกได้ออกระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ อบรมและทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์  พ.ศ.2522 ให้เพิ่มชั่วโมงอบรมสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลชั่วคราว  ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว  ใบอนุญาตขับรถบนถนน  ใบอนุญาตขับรถแทรกเตอร์ และใบอนุญาตอนุญาตขับรถที่ใช้งานเกษตรกรรม  จากเดิม 2 ชั่วโมง เป็น 4 ชั่วโมง   ซึ่งจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่  15  มกราคม  2555  เป็นต้นไป
       
           ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ จึงเปลี่ยนแปลงเวลาการให้บริการสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถใหม่ ดังนี้

                  เวลา                                              ดำเนินการ
        08.00 - 09.00 น.                   รับคำขอและทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
         
        09.00 – 12.00 น. และ            อบรม กฎหมายว่าด้วยรถยนต์, กฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก
        13.00 – 14.00 น.               และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง,การขับรถอย่างปลอดภัยและมารยาทในการขับรถ
       
        14.00 น.เป็นต้นไป                       ทดสอบข้อเขียน
       
        08.30 น. ของวันทำการถัดไป     ทดสอบขับรถ และรับใบอนุญาต ฯ
              
      จึง ขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ  สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา หมายเลขโทรศัพท์ 074-330253  ได้ทุกวันในเวลาราชการสำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา
ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 22 มกราคม 2555 16:49 แก้ไข: 22 มกราคม 2555 16:49 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 ServiceMan, และ 4 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ดีนะที่มีแล้ว ให้ไปสอบตอนนี้คงจะยากน่าดู

ไม่มีรถใ้ห้ไปสอบที ทำปรือดีนิ

ว่าจะไปสอบ ต้อง ลา 2 วันเลย หรือนี่....งั้น ค่อยไป

ช่ายๆ ดีนะที่มีแล้ว

ดีนะ ที่มีแล้ว ว่าแต่ หมดอายุยังหว่าใบขับขี่ของฉัน

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 100.24.125.162
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ