นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

หญิง
Ico64
นางสาว เพียงเพ็ญ สิทธิจันทร์
นักวิชาการอุดมศึกษา
ภาควิชาสารัตถศึกษา
Network
Members · Following: 2 · Followed: 0

สารบัญหน้า 1 : 2 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
นักศึกษาชาวภูฐานคนแรกในภาควิชา 1181 0
เหตุที่ไม่ได้บันทึก [R] 9 0