นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 23317
ความเห็น: 33

ระบบ"กลุ่มตำแหน่ง”หรือ"ระบบแท่ง"

มาเป็น"กลุ่มตำแหน่ง”หรือที่เรียกว่า เป็นระบบแท่งและเปลี่ยนแปลงเงินเดือน เป็นขั้นต่ำ ขั้นสูง และเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็น ร้อยละ
พ.ร.บ ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ซึ่งมีสาระสำคัญ คือ            การเปลี่ยนแปลงในเรื่องระบบการจำแนกตำแหน่งหรือ Position Classification(P.C)จากเดิมกำหนดเป็น ซี หรือเป็นระดับที่มีอยู่ ๑๑ ระดับ ที่ใช้มา ตั้งแต่ กันยายน ๒๕๑๘ เป็นเวลานาน กว่า ๓๒ ปี มาเป็นระบบกลุ่มตำแหน่งหรือที่เรียกว่า เป็นระบบแท่งและเปลี่ยนแปลงเงินเดือน เป็นขั้นต่ำ ขั้นสูง และเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็น ร้อยละ โดยกำหนดว่าจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี ตั้งประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ซึ่งจะครบ ๑ ปีในมกราคม ๒๕๕๒ซึ่งรองเลขาธิการ ก.พ. และทีมงาน ได้กล่าวในโอกาส ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนาเรื่อง ผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์สู่แนวทางการสร้างความเข้มแข็งในการบริหารทรัพยากรบุคคลของจังหวัด ณ.โรงแรมมาริไทม์ แอนด์สปา รีสอร์ท จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ ๑๙-๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๑ว่าเดือนธันวาคม ๒๕๕๑ นี้ ระบบแท่งของก.พ. จะเสร็จเรียบร้อย และในการเลื่อนขั้นเงินเดือนเมษายน ๒๕๕๒ นี้ ก.พ. จะนำระบบเลื่อนเงินเดือน เป็นร้อยละมาใช้              โดยของ ก .พ. จะมี ๔ แท่งคือ             แท่งผู้บริหาร    ผู้อำนวยการ   วิชาการ   ทั่วไป             ในส่วนของมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่ง ก.พ.อ ดูแลนั้นได้มี พ.ร.บข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ๒๕๔๗ และ ๒๕๕๑ การปรับเข้าสู่ระบบแท่งของมหาวิทยาลัย นั้นไม่ได้กำหนดเวลาไว้  ในการบรรยายของคุณโอภาส เขียววิชัย ที่ปรึกษาระบบบริหาร ของ ส.ก.อ. เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๑ ที่โรงแรมเจริญธาณี  จังหวัดขอนแก่น  จะมี ๓ แท่ง คือ แท่งวิชาการ  บริหาร และทั่วไป วิชาชีพเฉพาะ และเชี่ยวชาญเฉพาะ            แท่งวิชาการ จะมีชั้น อาจารย์  ผ.ศ   ร.ศ.  ศ.            แท่งบริหาร จะมีชั้น ผู้บริหารระดับ ๗ ๘ ๙ จะไม่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยตามพ.ร.บ.ของมหาวิทยาลัย            แท่งทั่วไป วิชาชีพเฉพาะ และเชี่ยวชาญเฉพาะ จะมีชั้นปฏิบัติการระดับต้น  ปฏิบัติการระดับกลาง  ชำนาญการ   เชี่ยวชาญ  เชี่ยวชาญพิเศษ ซึ่งสายสนับสนุน จะเข้าสู่แท่งนี้จำนวนมาก ผู้เข้าสู่ปฏิบัติการระดับต้น ผู้ที่มี ระดับ๑-๔ (ผู้ที่บรรจุต่ำกว่าวุฒิปริญญาตรี )ปฏิบัติการระดับกลาง  ระดับ๓-๖(ผู้ที่บรรจุวุฒิปริญญาตรี)  ซึ่งแท่งนี้น่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ชั้นให้สอดคล้องกับโครงสร้างตำแหน่งของข้าราชพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งคาดว่าหลังจาก การเข้าสู่ แท่งของ ก.พ.เสร็จ(ข้าราชการในสังกัดสำนักงานกรรมการการอุดมศึกษาสังกัด ก.พ.) ก.พ.อ. จะเร่งดำเนินการ ในส่วนของมหาวิทยาลัย
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 30 สิงหาคม 2551 23:06 แก้ไข: 30 สิงหาคม 2551 23:06 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 โกอ้วน.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ระบบใหม่นี้น่าจะสร้างความเปลี่ยนแปลงในองค์กรได้ดีครับ

Ico48
นลัทพร ปิ่นเย็น [IP: 125.24.90.196]
11 ธันวาคม 2551 09:47
#39020

ระบบแท่งน่าจะดีกว่า เพราะตำแหน่งมากมายเหลือเกิน แต่ในท้องถิ่นปัญหายิ่งมากกว่าตำแหน่งแตกแขนงหากเทียบกับมาตรฐานต้องพิจารณาอย่างรอบคอบเช่น เจ้าหน้าที่บริหาร....มีทุกกองฝ่ายหากยกเลิกจะเทียบกับระดับใด และกรณีบรรจุระดับ 1,2 ต่อมาสอบเปลี่ยนสายงานเป็นระดับ 3 และเรียนจบป.โท หากมีการปรับจะปรับอย่างไรคะ

Ico48
ลูกเป็ด [IP: 192.168.100.112]
11 ธันวาคม 2551 14:54
#39034

ม.อ.จะเริ่มใช้เมื่อไหร่คะ

ระบบจำแนกตำแหน่งใหม่ที่ ก.พ.ประกาศใช้เมื่อ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ ใช้ บังคับ สำหรับข้าราชการพลเรือน ใน ๑๙ กระทรวง ไม่รวม ข้าราชการครู ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เช่นข้าราชการใน ม.อ.

ซึ่งข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษา จะปรับเปลี่ยน ไปสู่ระบบจำแนกตำแหน่งใหม่ นั้น ก.พ.อ.โดยสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ต้องดำเนินการเช่นเดียวกับ สำนักงาน ก.พ.

Ico48
วัลลี [IP: 192.168.100.112]
17 ธันวาคม 2551 16:06
#39219

 ขอเรียนถามดังนี้ค่ะ

1. ก.พ.อ. โดยสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา จะดำเนินการเมื่อไหร่ค่ะ
2. ข้าราชการใน ม.อ. ยังใช้ซีได้เหมือนเดิมใช่ไหม

                          ขอบคุณค่ะ

Ico48
โอภาส [IP: 161.200.31.147]
22 ธันวาคม 2551 16:09
#39373
ผมกำลังจะดำเนินการโอนไป กรมหนึ่ง สังกัดกระทรวง ICT ผมเป็นข้าราชการพลเรือนมหาลัย สังกัดจุฬาฯ กระทรวงอื่นเขาเข้าแท่งกันหมดแล้วถ้า มหาลัยยังไม่เสร็จก็คงรออีกนาน ทำไมเป็นอย่างนี้ เซ็งเลย
Ico48
บงกช [IP: 192.168.100.112]
26 ธันวาคม 2551 15:01
#39561
  • ได้อ่านเอกสารการเทียบโอนและเปลี่ยนตำแหน่งจากระบบพีซีเข้าสู่ระบบแท่งของข้าราชการ โดยคุณโอภาส  เขียววิชัย  แล้ว ไม่ได้มีความแตกต่างจากระบบพีซีเลย ทุกอย่างเหมือนเดิมเพียงแต่ไม่ใช้ซีเท่านั้น  ไม่ทราบเข้าใจถูกต้องหรือเปล่าค่ะ  แต่ของ กพ. ดูแล้วระบบแท่ง เงินเดือนขยายน่าจะเป็นประโยชน์กับข้าราชการชั้นผู้น้อย 1-6 
  • สกอ. น่าจะพิจารณาทบทวนบ้างนะค่ะ ถึงอย่างไรก็น่าจะแก้ไขให้เท่าเทียมกับกพ. เพื่อเป็นประโยชน์กับข้าราชการในมหาวิทยาลัย

ความเห็นของคุณโอภาส คงเป็นแนวคิด ที่จะดำเนินการ ต่อไปครับ แต่ คณะกรรมการ ก.พ.อ, จะเป็นอนุมัติหรือเห็นชอบ และ จะต้องเสนอ ครม ด้วยแต่ผมคาดว่า คงจะไม่น้อยกว่า ข้าราชการสังกัด ก.พ.

Ico48
pjo [IP: 118.173.1.12]
31 ธันวาคม 2551 22:45
#39702

ผมว่าระบบใหม่นี่ ไม่เหมือนเดิมนะครับ โดยเฉพาะเรื่องการพิจารณาขึ้นเงินเดือน ซึ่งใช้ระบบร้อยละ แทนระบบขั้น ถ้าผู้บริหารมีใจเป็นธรรม ก็แล้วไป สมัยที่ผมได้มีโอกาสทำงานบริหาร ได้มีการพิจารณาขึ้นเงินเดือนให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้บริการกลุ่มของผม จะพิจารณาโดยพยายามให้เพื่อนๆ-น้องๆผู้ร่วมงาน ได้รับประโยชน์ใกล้เคียงกับข้าราชการ เราไม่เคยใช้สิทธิ-อำนาจในการพิจารณาเป็นเปอร์เซ็นต์ตามที่มีสิทธิจะทำได้ ถ้าผู้บริหารใช้อำนาจนี้ เขาจะสามารถขึ้นเงินเดือนได้ตั้งแต่ 1% (ในระบบเดิมอย่างน้อยจะได้ประมาณ 4-6%)

ระบบนี้เพิ่มอำนาจแก่ผู้บริหารครับ

ม.อ. มีกฎหมายรองรับการบริหารบุคคลของตนเอง หวังว่า คณะทำงานที่จะตั้งขึัน คงคิดอะไรยาวๆหน่อยนะครับ

ห่วงว่าจะมีคนสายตาสั้น และคนเจ็บคอเป็นคณะกรรมการจังเลย

 

Ico48
[IP: 161.200.255.163]
21 มกราคม 2552 12:01
#40311

ขอคำปรึกษา ผ.อ.เที่ยงดังนี้ครับ 

1. ข้าราชการมหาวิทยาลัยเมื่อไรจะจัดเข้าแท่งเสร็จครับ ข้าราชการพลเรือนเขาเสร็จกันหมดแล้ว
2. ถ้าจะขอโอนไปเป็นข้าราชการพลเรื่อนของส่วนราชการอื่น(มีตำแหน่วว่างและจะรับเรา)จะมีข้อติดขัดอะไรหรือไม่ครับเพราะเรายังไม่เข้าแท่ง

ขอบคุณมากครับ

โอภาส (จุฬาฯ)

Ico48
แว่นขยาย [IP: 192.168.100.112]
21 มกราคม 2552 14:41
#40321
ตอนนี้มีบุคลากรมอ.จำนวนหนึ่ง มีปัญหาซีตัน เงินเดือนตัน ตำแหน่งตัน ความก้าวหน้าตัน ครองค่าชีพไม่เคยตัน มีโครงการอะไรดีดี ที่จะช่วยจูงใจบุคลากรกล่มคนเหล่านี้บ้าง นอกจากคอยรอพี่ระบบเที่ยง
Ico48
..AA... [IP: 124.157.168.191]
22 มกราคม 2552 10:57
#40350
ดิฉันเป็นพยาบาลเทคนิค6ไปเรียนต่อเนื่องจบวิชาชีพมา มีแนวทางปรับแบบไหนโดยไม่ต้องลดเงินเดือน ปล.เงินเดือน26,600บาท (อายุราชการ31ปี)
Ico48
PP.. [IP: 124.157.168.191]
22 มกราคม 2552 11:00
#40351

ดิฉันเป็นพยาบาลวิชาชีพ6 ได้ทำ อวช.7ผ่านแล้ว แต่รอปรับครบวันที่12 ธค 51 แต่ระบบเข้าแท่งเริ่มใช้วันที่10 ธค 51 สอบถามทางสสจ.บอกว่าคุณสมบัติไม่ผ่าน2วันอย่างนี้ จะมีแนวทางได้ปรับไหมค่ะ

Ico48
ฟ้าใส [IP: 192.168.100.112]
17 กุมภาพันธ์ 2552 16:40
#41188
ร้องเพลง รอออออออออ..... พี่ระบบเที่ยง ต่อไปก่อนนะคุณแว่นขยาย
Ico48
สัมพันธ์ [IP: 203.158.221.227]
19 มีนาคม 2552 20:23
#42556
อาจารย์ระดับ 7 ไม่ได้เงินวิทยะฐานะเหมือนกับสพฐ
Ico48
ติดรอ.. [IP: 119.42.101.37]
28 สิงหาคม 2552 17:23
#47757

เป็นพยาบาลเทคนิค6ที่รอปรับวิชาชีพเหมือนกันค่ะ ไม่คิดเลยว่าระบบแท่งจะทำให้เสียสิทธิ์ เสียเวลา เสียอนาคตความก้าวหน้า อาจทำให้ดีสำหรับบุคคลเพียงบางกลุ่มเท่านั้น แต่อีกหลายๆกลุ่มบุคคลที่ได้รับผลจากการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบอย่างใหญ่หลวงที่ยังรออย่างไม่มีคำตอบ  คุณรู้หรือไม่ว่าอีกกี่แสนล้านคน อีกกี่กลุ่มวิชาชีพจะไปเรียกร้องได้กับใคร เพราะเราเป็นผู้ถูกกระทำ  รอไปตามชะตากรรมหรือค่ะ หรือรอความเห็นใจ

Ico48
รอเอยรอ [IP: 119.42.103.75]
18 กันยายน 2552 08:06
#48438

คนไม่มีสิทธิ์ ที่จังหวัดไม่เอยนาม กรณีไม่มีใครแจ้งให้ทราบว่ามีแบบสำรวจการปรับตำแหน่งพยาบาลเทคนิคที่เรียนจบได้รับใบประกอบและรอการปรับตำแหน่ง มีหนังสือด่วนแบบสำรวจพิจารณาในการแต่งตั้งในวันที่9ก.ย.52  สำหรับจังหวัดอื่นๆหน่วยงานดูแลและขอเอกสารกันเร่งด่วน แต่ที่นี่บอกยังไม่ได้รับเรื่องอะไรเลย... และในอีก2วันจบการประชุมการพิจารณากลับบอกว่าไม่มีเอกสารของใครทั้งนั้นจึงไม่ได้ส่งเรื่องเลย.. และให้ทำเรื่องเสนอเพื่อรอครั้งหน้าต่อไป...   แบบนี้แล้วจะต้องทำอย่างไรค่ะในเมื่อส่วนราชการในหน่วยงานเป็นแบบนี้ 

Ico48
[IP: 202.12.97.124]
19 กุมภาพันธ์ 2553 11:08
#54324

เดิมบ้านเมืองของเราระบบข้าราชการแบ่งชั้นเป็นข้าราชการชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก หลังจากนั้นกพร.เห็นว่ามีศักดินาแบ่งชนชั้นในวงการสูงเกินควร ก็เลยมาปรับเปลี่ยนเป็นระบบซี ไปมามาไปอีกกพร.คนเดิมก็เห็นว่าเป็นศักดินาเกินไป ก็เลยนำระบบแท่งมาใช้ หากจะพิจารณาดูแล้วระบบแท่งกับระบบชั้นตรีโทเอกก็คล้ายคลึงกัน เพราะเพียงเป็นผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหาร ผู้อำนวยการ ก็เป็นตรี โทร เอกคือเก่าเหมือนเดิม ผมว่ากพร.วัน ๆ นั่งคิดนอนคิดเรื่องเดียว การพัฒนาบุคลให้ก้าวหน้า การพัฒนาวิชาการให้สูงส่ง การพัฒนาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการในใต้ฝ่าพระบาทน่าจะทำให้ดีกว่าที่เป็นอยู่ จะยกตัวอย่างกรณี กรณีลูกจ้างประจำ พนักงานพิมพ์ดีดชั้น 4 มีอัตราเงินเดือนสูงกว่าข้าราชการ ตำแหน่งธุรการ ระดับ 4 ไม่ทราบท่านผู้บริหารเอาเกณฑ์มาตรฐานอะไรเป็นตัวกำหนดเพราะในอดีตพนักงานพิมพ์ดีด จะพัฒนาฝีมือพัฒนาก้าวมาเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการ แต่ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน จ.ธุรการระดับ 4 เงินเดือนเต็มขั้นน้อยกว่าพนักงานพิมพ์ดีดชั้น 4  กพร.มอบหมายให้คณะบุคคลกลุ่มนี้ใช้หัวแม่เท้าคิดหรือไม่อย่างไร น้องเมียกับเมียพ่อเป็นพนักงานพิมพ์ดีชั้น 4 หรือไม่  บ้านเมืองจะก้าวหน้าหรือลงคลองก็มาจากแนวคิดของกลุ่มคนใหม่นี้แหละ

Ico48
ชำนาญงาน [IP: 222.123.209.105]
10 สิงหาคม 2553 18:15
#59463

ก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน ระบบแท่ง ทำให้ข้าราชการต้องเสียโอกาส เอาตัวชี้วัด เอาคะแนนอะไรก็ไม่รู้ มาให้ตัวเองปวดหัว เงินเดือนน่าจะได้ 1.5 ขั้น 2 ขั้น คิดเป็นเปอร์เซ็นก็อาจได้มากกว่าระบบแท่ง แต่ก้ไม่เป็นไรหรอก ในเมื่อข้าราชการต้องทำเป็นระบบเดียวกัน

แต่กลับกัน มาคิดของลูกจ้างประจำที่กระผมเป็นหัวหน้าเขาอยู่ ต้องมาประเมินว่าใครควรจะได้ 1 ขั้น 1.5 ขั้น 2 ขั้น  ให้ 2 ชั้น ก็ได้ 2 ขั้น ให้ 1.5 ขั้น ก็ได้ 1.5 ขั้น คนที่ได้ 1 ขั้น ก็ได้ 1.5 ขั้น ไหนเป็นแบบนี้ไปได้ เบื้องบนอ้างว่า เงินเหลือ ตลก แต่ข้าราชการ เอาเป็นเอาตาย แบบนี้ อีกไม่นาน เงินเดือนลูกจ้างประจำ คงจะได้มากกว่าข้าราชการแน่ๆ

 

ในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2553 ได้มีมติเห็นชอบ ในหลักการในการปรับ ระบบข้าราชการของก. พ. อ. เข้าสู่ระบบแท่ง โดยให้สำนักงานกฤษฎีกา ตรวจสอบ รายละเอียด ก่อน เสนอ ให้รัฐมนตรี ลงนาม ซึ่งท่านจะหารายละเอียด จาก สรุปผลการประชุม จาก web site ของสำนักนายกรัฐมนตรี ในการประชุมวันนั้นได้อนุมัติให้ข้าราชการรัฐสภา ข้าราชการครู(เป็น พ.ร.บ. )ด้วย ในการบันทึกสรุป การประชุม มีผลย้อนหลัง 16กันยายน 2552(น่าจะสรุปจากเอกสารที่นำเสนอ ค.ร.ม.) แต่จากการสอบถามผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นไปได้ มากที่สุดน่าจะเป็นวันที่ ค.ร.ม. อนุมัติ ขณะนี้ ก็รอว่าเมื่อไร ท่านรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการลงนามในประกาศ แล้วลงในราชกิจจานุเบกษา แล้วจึงใช้ได้ครบถ้วน

Ico48
v [IP: 202.28.35.3]
19 ตุลาคม 2553 09:49
#61006

ดิฉัน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ 8

ปฏิบัติหน้าที่ เลขานุการคณะฯ ที่อยู่ส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัย จะอยู่ในแท่งใด

Ico48
[IP: 161.200.155.229]
22 ตุลาคม 2553 11:47
#61076

อย่างถามจังว่าทำไม สพฐ. ตอนอยู่ในระบบซี มีเงินประจำตำแหน่งในระดับซี7 มาตั้งหลายปีแล้ว แม้กะทั่งกระทรวงอื่นที่ทำงานด้านการศึกษาเช่น วิทยาลัยช่างศิลป์ ซี 7 ก็มีเงินประจำตำแหน่งตั้งประมาณ 2-3ปีแล้วแต่ทำไม ศกอ. ไม่มีเงินประจำตำแหน่งซี7 3500 เหมือนที่อื่นเขา ตอนแรกนึกว่ามาทำงานที่ศกอ.สมัยก่อนเป็นทบวง นึกว่าจะเจริญก้าวหน้ามากกว่า สพฐ (สมัยก่อนเรียกกรมสามัญ)แต่เอาเขาถึงตอนนี้กลับแย่กว่าเก่ามากจนเพื่อนๆ เงินเดือนที่อยู่สพฐ วิ่งแซงหน้าไปถึงไหนต่อไหนแล้วก็ไม่รู้ ไม่รู้คิดถูกหรือผิด เพราะตอนเรียนจบสอบเข้า กรมสามัญได้ก็ไม่เอาคิดว่าอยู่ทบวงน่าจะดีกว่าแต่ที่ไหนได้แย่กว่าตั้งเยอะแล้วจะให้ประเทศพัฒนาหาครูดีๆมาสอนในระดับอุดมศึกษาได้อย่างไรครับท่าน

Ico48
ไม่แสดงตน [IP: 122.154.16.158]
15 พฤศจิกายน 2553 15:13
#61604

ทำไมตำแหน่งนายช่างศิลป์ชำนาญงาน ไม่มีการปรับ

เปลี่ยนแท่งเหมือนนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

ชำนาญการบ้างเลย ทั้งที่กลุ่มช่างที่ปรับเป็นแท่งใหม่นั้นเสียเปรียบทุกอย่าง ดันไปอยู่กลุ่มทั่วไป

ซึ่งการเป็นแท่งนี้ไม่มีความยุติธรรมเลย

 

Ico48
ไม่แสดงตน [IP: 122.154.16.158]
15 พฤศจิกายน 2553 15:19
#61605

การประเมินข้าราชการแบบตัวชี้วัด สรุปแล้วก็ไม่มี

ความยุติธรรรมต่างคนก็ต่างแย่งเปอร์เซ็นกันทั้งนั้น

คนที่ไม่ทำงานดีแต่ประจบนายก็ได้คะแนนสูง

คนไหนผลงานมีไม่ประจบก็ได้น้อย ยังมีอีกนะ

คนบรรจุใหม่บางทีไม่มีงานทำหรือรับผิดชอบ

อะไรนัก ดันได้คะแนนสูงลิบลิ่ว (ขนาดบรรจุได้

ไม่ถึง 1 ปีด้วยซ้ำ) แต่อาศัยที่ประจบนายเก่ง

อย่างเดียว แล้วให้หาตัวชี้วัดแทบเป็นแทบตาย

สรุปแล้วก็เหมือนเดิม ไม่ใช่อยู่ที่ตัวชี้วัด ผลงานดีและไปตัดสมรรถนะ นี่หรือเขาว่าแบบใหม่ยุติธรรม

Ico48
................ [IP: 49.230.50.140]
06 เมษายน 2554 07:27
#64781
โดยส่วนตัวข้าพเจ้าแล้ว คุณตา รับราชการเกี่ยวกับสายงานทางการศึกษามาจนถึงอายุ 60 ปี ในปัจจุบัน 88ปี คุณแม่ก็เจริญรอยตาม มาด้วยวิธีการที่สอบ บรรจุหลังจากจบ ปกศ.สูง แล้วมาบรรจุในปี 2519 หลังจากนั้นก็เรียน ป.ตรี ภาคสมทบ แต่ก็ยังงงว่าในอดีตวุฒิปริญญาคือวุฒิค.บ. แล้วทำไมปัจจุบันถึงเป็น กศ.บ.   ซึ่งปัจจุบันในแต่ละมหาวิทยาลัยทั้งประเทศไทยเปิดสอนไม่ครบองค์รวมในสาขาวิชาที่เป็น ศศ.บ.  แต่สมควรที่จะเป็น กศ.บ. ในบางสาขาวิชาที่ขึ้นอยู่กับ คณะกรรมการ ก.พ. จะอนุมัติว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสม ข้าพเจ้าคิดว่าข้าราชการสายงานทางการศึกษาต้องให้ความสำคัญในการจัดการปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับระบบ หลักสูตร- แผนการสอน-เกณฑ์การประเมิน เป็นอย่างมากเพราะท่านคือ "คุณครู" , "อาจารย์"  ท่านเป็นผู้ที่ทำให้ "ควายเป็นคน" แต่ในทางกลับกันท่านสามารถทำให้ "คนเป็นควายได้"  ที่เห็นอยู่ ณ ปัจจุบันก็ตำตาอยู่ว่าระบบการศึกษาในระดับอุดมศึกษามีวิถีทางไปในทางไหน หากพวกท่านไม่สามัคคีกัน ปัญหาที่ท่านตั้งกระทู้กันว่า "ระบบ กลุ่มตำแหน่ง" กับ "ระบบแท่ง" มีข้อแตกต่างกันอย่างไร ท่านก็ให้ความสำคัญกับผลงานทางวิชาการของท่านแต่เพียงอย่างเดียว  แล้ว "ลูกศิษย์" ท่านละครับท่าคิดว่าจะนำผลงานทางวิชาการไปใช่ได้แค่ไหน......  โดยส่วนตัวข้าพเจ้าก็เห็นผลงานทางวิชาการในการยกระดับวิทยฐานะที่ีมาตีพิมพ์เป็นหนังสือในรายวิชาต่างมาก็พอประมาณ... ส่วนใหญ่จะเข้าใจยาก อยากให้ท่านทำ "ควาย ให้เป็นคน" หากคนเป็น "ควาย" ความหวังในการพัฒนาประเทศก็จะเป็นเพียงแค่หวังแบบ "ลมๆ แล้งๆ" แล้วอีกกี่สิบ กี่ร้อยปีล่ะประเทศถึงมีความมั่นคงในเมื่อบรรพบุรุษของเราทำผิดมาตั้งแต่ต้น แล้วเราอนุชนรุ่นหลังไม่มีวิถีทางที่จะเอาข้อดี ข้อเสียมา  Applied บ้างหรือครับ หรือว่าจะรอให้มันล่มจมก่อน..........
Ico48
[IP: 110.49.235.27]
24 มิถุนายน 2554 13:12
#66046

ระบบแท่งดีจริงหรือ

เริ่มเลยนะ นาย ก. เริ่มรับราชการเมื่อ 18 ปีก่อน ตำแหน่งนายช่าง เงินเดือนก่อนปรับเข้าระบบแท่ง 17850

             นาย ข. เริ่มรับราชการเมื่อ 20 ปีก่อน ตำแหน่งนายช่าง เงินเดือนก่อนปรับเข้าระบบแท่ง 22450

เมื่อปรับเข้าแท่ง นาย ก.จะใช้ตัวคูณตัวล่าง คือ 16450 คูณ % ที่ได้จากการประเมิน

เมื่อปรับเข้าแท่ง นาย ข.จะใช้ตัวคูณตัวบน คือ 27080 คูณ % ที่ได้จากการประเมิน

นาย ก.ประเมินได้ 2.70% เท่ากับ นาย ก. ได้เงินเดือนเพิ่ม 450 ปัดเศษขึ้น

นาย ข.ประเมินได้ 2.70% เท่ากับ นาย ก. ได้เงินเดือนเพิ่ม 740 ปัดเศษขึ้น

ทั้งนาย ก.และ ข. รับผิดชอบงานเดืยวกัน ทำเหมือนกันทุกอย่างและหากนาย ข.จะได้ใช้ตัวคูณตัวบน นาย ข. จะต้องมีเงินเดือน 21780 บาท ซึ่งนาย ข.จะต้องรอไปอีกประมาณ 4.5 ปี 1ปีขึ้น2ครั้งเฉลี่ยครั้งละ 450 บาท คือ450คูณ9เท่ากับ4050 เมื่อ17850บวก4050เท่ากับ 21900

ผิดกับนาย ก. 740คูณ9เท่ากับ 6660 เมื่อ22450บวก6660เท่ากับ 29110

เริ่มต้นทั้งคู่หากกันแค่ คิดเอาเอง

ปัจจุบันขั้นต่ำของค่าคูณตัวบนขึ้นไปอีกแล้ว ดูได้ในเวบ ก.พ.

อ้างว่าเอาระบบนี้มาจากวิสาหกิจบางแห่ง  แต่เท่าที่เรารู้เขาไม่มีตัวล่างตัวบน

ถ้าอยากรับราชการกรุณาศึกษาการขึ้นเงินเดือนให้ดีก่อนเดี๋วยจะมาบ่นว่า ทำงาน 20 ปี

เงินเดือนไม่ถึง 2หมื่น หากสงสัยอะไรลงคำถามไว้จะตอบแบบเรื่องจริงไม่ตอบแบบ ก.พ.

Ico48
[IP: 110.49.235.27]
24 มิถุนายน 2554 13:21
#66047

ขอแสดงความเสียใจกับข้าราชการที่เงินเดือนแตะตัวคูณตัวบนแต่ไม่ได้ เพราะ ก.พ.ขยับหนีขึ้นไปอีกแล้ว

Ico48
[IP: 110.49.235.27]
24 มิถุนายน 2554 13:39
#66048

จากตัวอย่างนาย ก.และ นาย ข. หากนาย ข หย่อนประสิทธภาพ ได้2% นาย ข. ก็ยังได้27080คูณ2%เท่ากับ 550บาท

หากนาย ก. เทอมนี้ขยัน ได้ 3% 16450คูณ3%เท่ากับ 500บาท อย่างนี้หรือที่ ก.พ.คิดได้

จากการรับราชการมาหลายปี ไม่มีงานชิ้นไหนที่ทำได้สำเร้จจากคนคนเดียว ต้องทำเป็นทีมและสามัคคีด้วยจึงจะเสร็จแต่อาจไม่สำเร็จ พยายามให้ข้าราชการสามัคคีกันเพื่อพัฒนาชาติ อย่าสร้างข้าราชการที่เก่งแต่ไม่เคยทำอะไรเลยเข้ากับเพื่อนร่วมงานไม่ได้เพราะข้าเก่ง ข้าเป็นข้าราชการที่ ก.พ. สร้างสร้างมารุ่นใหม่ เข้ากับข้าราชการรุ่นเก่าเต่าล้านปีไม่ได้

Ico48
[IP: 110.49.235.27]
24 มิถุนายน 2554 13:43
#66049

โพลไปหลายกระทู้ ไปทำงานก่อน ข้าราชการพันธ์ใหม่ตามไปลงโปรแกรมให้ เหอตูละเบื่อ

Ico48
เอก [IP: 61.19.231.5]
27 มิถุนายน 2554 10:58
#66221

สวัดดีคร้บ ลบกวนขอถามหน่อยคร้บพอเปลียนเป็นระบบแท่งทาง กพอ บอกว่าสิทธิประโยชน์อื่นๆไม่น้อยกว่าการที่ได้รับอยู่เดิม แต่ทำไม่ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงานพิเศษ หรือ (c8) ถึงไม่ได้ค่าตอบแทนพิเศษ3500คร้บ (พึงประเมิณผ่านช่วงเปลี่ยนระบบแท่งพอดีปี53)

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.221.159.255
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ