นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 23697
ความเห็น: 33

ระบบ"กลุ่มตำแหน่ง”หรือ"ระบบแท่ง"

มาเป็น"กลุ่มตำแหน่ง”หรือที่เรียกว่า เป็นระบบแท่งและเปลี่ยนแปลงเงินเดือน เป็นขั้นต่ำ ขั้นสูง และเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็น ร้อยละ
พ.ร.บ ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ซึ่งมีสาระสำคัญ คือ            การเปลี่ยนแปลงในเรื่องระบบการจำแนกตำแหน่งหรือ Position Classification(P.C)จากเดิมกำหนดเป็น ซี หรือเป็นระดับที่มีอยู่ ๑๑ ระดับ ที่ใช้มา ตั้งแต่ กันยายน ๒๕๑๘ เป็นเวลานาน กว่า ๓๒ ปี มาเป็นระบบกลุ่มตำแหน่งหรือที่เรียกว่า เป็นระบบแท่งและเปลี่ยนแปลงเงินเดือน เป็นขั้นต่ำ ขั้นสูง และเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็น ร้อยละ โดยกำหนดว่าจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี ตั้งประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ซึ่งจะครบ ๑ ปีในมกราคม ๒๕๕๒ซึ่งรองเลขาธิการ ก.พ. และทีมงาน ได้กล่าวในโอกาส ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนาเรื่อง ผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์สู่แนวทางการสร้างความเข้มแข็งในการบริหารทรัพยากรบุคคลของจังหวัด ณ.โรงแรมมาริไทม์ แอนด์สปา รีสอร์ท จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ ๑๙-๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๑ว่าเดือนธันวาคม ๒๕๕๑ นี้ ระบบแท่งของก.พ. จะเสร็จเรียบร้อย และในการเลื่อนขั้นเงินเดือนเมษายน ๒๕๕๒ นี้ ก.พ. จะนำระบบเลื่อนเงินเดือน เป็นร้อยละมาใช้              โดยของ ก .พ. จะมี ๔ แท่งคือ             แท่งผู้บริหาร    ผู้อำนวยการ   วิชาการ   ทั่วไป             ในส่วนของมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่ง ก.พ.อ ดูแลนั้นได้มี พ.ร.บข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ๒๕๔๗ และ ๒๕๕๑ การปรับเข้าสู่ระบบแท่งของมหาวิทยาลัย นั้นไม่ได้กำหนดเวลาไว้  ในการบรรยายของคุณโอภาส เขียววิชัย ที่ปรึกษาระบบบริหาร ของ ส.ก.อ. เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๑ ที่โรงแรมเจริญธาณี  จังหวัดขอนแก่น  จะมี ๓ แท่ง คือ แท่งวิชาการ  บริหาร และทั่วไป วิชาชีพเฉพาะ และเชี่ยวชาญเฉพาะ            แท่งวิชาการ จะมีชั้น อาจารย์  ผ.ศ   ร.ศ.  ศ.            แท่งบริหาร จะมีชั้น ผู้บริหารระดับ ๗ ๘ ๙ จะไม่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยตามพ.ร.บ.ของมหาวิทยาลัย            แท่งทั่วไป วิชาชีพเฉพาะ และเชี่ยวชาญเฉพาะ จะมีชั้นปฏิบัติการระดับต้น  ปฏิบัติการระดับกลาง  ชำนาญการ   เชี่ยวชาญ  เชี่ยวชาญพิเศษ ซึ่งสายสนับสนุน จะเข้าสู่แท่งนี้จำนวนมาก ผู้เข้าสู่ปฏิบัติการระดับต้น ผู้ที่มี ระดับ๑-๔ (ผู้ที่บรรจุต่ำกว่าวุฒิปริญญาตรี )ปฏิบัติการระดับกลาง  ระดับ๓-๖(ผู้ที่บรรจุวุฒิปริญญาตรี)  ซึ่งแท่งนี้น่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ชั้นให้สอดคล้องกับโครงสร้างตำแหน่งของข้าราชพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งคาดว่าหลังจาก การเข้าสู่ แท่งของ ก.พ.เสร็จ(ข้าราชการในสังกัดสำนักงานกรรมการการอุดมศึกษาสังกัด ก.พ.) ก.พ.อ. จะเร่งดำเนินการ ในส่วนของมหาวิทยาลัย
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 30 สิงหาคม 2551 23:06 แก้ไข: 30 สิงหาคม 2551 23:06 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 โกอ้วน.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

กรมบัญชี กลางได้ตอบข้อหารือ ว่าระดับชำนาญงานพิเศษ จะไม่ได้รับเงินค่าตอบแทน ๓๕๐๐ บาท นั้น เรื่องนี้ผมได้มีโอกาสประชุมร่วม กับ สกอ เมื่อ วันที่ ๒๘ มิถุนายน นี้ ทราบว่า สกอ ได้มีบันทึกขอแก้ไขระเบียบกระทรวงการคลัง ให้ ระดับชำนาญงานพิเศษ ได้เงินค่าตอบแทน แล้วครับ

เที่ยง

Ico48
เอก [IP: 61.19.231.5]
01 กรกฎาคม 2554 12:22
#66343

ขอบคุณมากคร้บท่าน ผอ.

Ico48
เอก [IP: 202.28.21.5]
01 กรกฎาคม 2554 12:45
#66344

เรียนท่าน ผอ.ตำแหน่งประเภททั่วไป สามารถปรับเปลียนเป็นสาย ประเภท วิชาชีพเฉพาะและเชี่ยวชาญเฉพาะ ได้ไหมคร้บ บ้าง

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.239.179.228
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ