นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2035
ความเห็น: 2

งบประมาณบุคคลากร

งบประมาณทั้งสิ้น ๒,๑๕๔.๙๙๙๗ ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ ๕๕
ในการประชุมคณบดีเมื่อวันที่๕ มิถุนายน ๒๕๕๑ ที่ผ่านมีการนำเสนอข้อมูลงบประมาณป๒๕๕๒ ที่ผ่าน ค.ร.มในส่วนของม.อได้รับงบประมาณในเบื้องต้น ๓,๙๒๒.๑๖๒๗ ล้านบาทลดลงจากปีงบประมาณปี๒๕๕๑ ร้อยละ ๐.๙แต่ สูงเป็นอันดับ ๒ รองจากม.มหิดล เป็นงบบุคลากร(เงินเดือนค่าจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว )๑,๗๔๑.๙๙๙๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๗ เพิ่มขึ้นจากปี่ที่ผ่านมา ร้อยละ๘.๖ และงบประมาณเงินอุดหนุนที่เป็นเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน   ๔๑๓     ล้านบาท    ถ้ารวมงบประมาณทั้งสองส่วนเข้าด้วยกัน จะเป็นงบประมาณที่ ใช้เป็นเงินเดือนค่าจ้างที่ใช้เงินงบประมาณทั้งสิ้น     ๒,๑๕๔.๙๙๙๗ ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ ๕๕ ซึ่งเป็นงบประมาณที่ใช้จ่ายให้บุคลากรข้าราชการ ๓,๖๕๕ คน ลูกจ้างประจำ ๑,๒๐๓ คน พนักงานมหาวิทยาลัย ๑,๕๙๑ คนแต่ในการเบิกจ่ายจริงนั้นในแต่ละปี จะมีเงินเหลือจ่ายเช่นงบประมาณหมวดเงินเดือนค่าจ้างประจำ คาดว่าในปี ๒๕๕๑ จะมีเงินเหลือจ่ายประมาณ ๘๐ ล้านบาท
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 15 มิถุนายน 2551 12:09 แก้ไข: 15 มิถุนายน 2551 12:09 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

เหลือ ตั้ง 80 ล้าน เอาไปทำอะไรต่อค่ะ หรือว่าต้องคืน

Ico48
tieng.c [IP: 192.168.100.112]
20 มิถุนายน 2551 13:54
#31097

เงินที่เหลือคืนครับ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.237.66.86
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ