นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 18475
comment: 34

โครงการเกษียณราชการก่อนกำหนด ๒

จัดลำดับให้ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพเป็นลำดับแรก
จากบันทึกนี้โครงการเกษียณราชการก่อนกำหนด ได้ผ่านความเห็นชอบ จากที่ประชุมค.บ.ม.ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๐เมื่อวันที่ ๒ พ.ย. ๕๐  โดยมีมติเห็นชอบเข้าร่วมในโครงการโดยเลือกเข้าในกรณีที่ ๕ จำนวนผู้เข้าร่วมได้ร้อยละ๕ ของผู้ที่อายุ ๕๐ ปีขึ้นไป ประมาณ ๗๓ คน แต่ละคณะหน่วยก็จะมีโควต้า อยู่ ร้อยละ ๕ เช่นเดียวกันโดยมีเงื่อนไขต่างเช่น สาขาขาดแคลน จะให้ค่านำหนัก ในตำแหน่งทางวิชาการ ซึ่งส่วนใหญ่ จะเหมือน ปี๒๕๔๗ ที่เพิ่มขึ้น การให้ค่าน้ำหนักในตำแหน่งทางชำนาญการ เชี่ยวชาญ  การเลื่อนขั้นเงินเดือนใน๕ ปีที่ผ่านมา และจัดลำดับให้ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพเป็นลำดับแรก รายละเอียดต่างจะประกาศให้ทราบ ในเดือนมกราคม ๒๕๕๑
Sections: บริหารทรัพยากรมนุษย์
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
created: 07 November 2007 09:30 Modified: 07 November 2007 09:37 [ Report Abuse ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

comment

Ico48
[IP: 202.143.129.39]
30 เมษายน 2551 13:59
#28351

ขอทราบประวัติเกษียณก่อนกำหนดของราชการไทยค่ะว่าครั้งที่ 1  พ.ศ. อะไร และมีกี่ครั้งแล้ว  พ.ศ. 51 นี้ เป็นครั้งที่เท่าไหร่  ของคุณมากค่ะ  จากคนไม่มีอีเมล

สงสัยครับ

จัดลำดับให้ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพเป็นลำดับแรก

โครงการนี้เป็นความสมัครใจใช่มั้ยครับ

แสดงว่าถ้าลาออกจากราชการก็ไม่ได้บำนาญใช่ป่าวครับ

คนที่ร่วมโครงการนี้ก็ยังได้บำนาญต่อ ผมเข้าใจถูกต้องมั้ยครับ 

Ico48
เที่ยง จารุมณี [IP: 192.168.100.112]
01 พฤษภาคม 2551 11:49
#28450

โครงการนี้จัดมาแล้ว๔ ครั้ง ปี๒๕๔๓ ๒๕๔๔ ๒๕๔๕ ๒๕๔๗

 ผู้ที่เข้าโครงการต้องสมัครใจและหน่วยงานมีความเห็นชอบ และอยู่ในโควต้าของหน่วยงาน และจะได้รับเงินบำเหน็จ หรือบำนาญ

Ico48
ตำรวจผู้น้อย [IP: 124.120.245.140]
18 กุมภาพันธ์ 2552 14:09
#41224
อยากทราบเมื่อไรจะรู้ว่าได้เท่าไร ? กำหนดให้เกษียณเมื่อใด

หลักเกณฑ์ ของสำนักงาน ก.พ.  จะได้เงินก้อน ขั้นต่ำ ๘  บวกด้วยอายุราชการที่เหลือ คูณ ด้วย เงินเดือนในปีปัจจุบันที่เข้าโครงการ แต่โครงการเกษียณก่อนกำหนดในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ทราบจากสำนักงาน ก.พ. กำลังเสนอ เข้า คณะรัฐมนตรีพิจารณา

Ico48
ครูแจ่มใส [IP: 202.129.29.80]
24 เมษายน 2552 15:51
#43673
โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด จะมีเมื่อไหร่
Ico48
ข้าราชการ [IP: 202.129.29.80]
24 เมษายน 2552 15:56
#43674
ได้อ่านพระราชกฤษฎีการเรื่องโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดแล้ว จะมี ระหว่าง ปีงบประมาณ 2551-2555 สำหรับสิ้นปีงบประมาณ 2552 ที่ใกล้จะถึงนี้ ( 30 กันยายน 2552) จะมีโครงการดังกล่าว    เมื่อไหร่ และยังเป็นเช่นแบบ  กันยายน ปี 2551   รึไม่อย่างไร
Ico48
อาวุโส [IP: 125.24.9.13]
06 พฤษภาคม 2552 08:26
#43918
โครงการเกษียรราชการก่อนกกำหนดในปี 2553 มีหรือไม่
Ico48
หนุ่ม [IP: 118.172.137.20]
13 พฤษภาคม 2552 08:09
#44098

กำหนดให้เป็นามตรฐานเลย ที่ผ่านมาแต่ละโครงการไม่เคยเหมือนกัน เป็นเพราะอะไร

Ico48
เค [IP: 61.7.173.238]
14 พฤษภาคม 2552 21:01
#44169
อยากให้มองถึงผู้น้อยที่ปฎิบัติงานบ้างว่าเขาสมควรที่จะได้ค่าตอบแทนในการออกจากราชการหรือไม่และผลสำเร็จของงานที่ผ่านมาถ้าไม่มีเขาจะสำเร็จหรือเปล่า
Ico48
ข้าราชการไทยเต็มขั้น [IP: 117.47.82.54]
17 พฤษภาคม 2552 09:17
#44225
น่าจะเพิ่มค่าตอบแทนให้มากกว่านี้   เพราะกลุ่มที่ลาออก เขาได้บำเพ็ญประโยชน์ให้กับส่วนราชการมากครับ
Ico48
ครูไทย [IP: 118.172.169.40]
20 สิงหาคม 2552 12:04
#47495

ยื่นเออร์ลี่ไปแล้วแต่ตัวเองไม่ได้ป่วยต้องการไปดูแลคู่สมรสที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งอยากทราบว่าพอจะมีความหวังหรือไม่   อายุราชการ สามสิบปี   อายุตัวห้าสิบเอ็ดปี

Ico48
ครูบ้านนอก [IP: 125.26.151.154]
27 เมษายน 2553 14:05
#56573

 ๑)อยากทราบว่าถ้าเออร์ลี่แล้วสวัสดิการรักษาพยาบาลยังใช้ได้เหมือนเดิมไหม?

๒)ปีนี้อีกสองเดือนอายุจะ ๕๘ปีแล้วสามารถยื่นเออร์ลี่ปีงบประมารณ๕๔ ทันไหม?

๓)อายุราชการปีนี้เป็นปีที่ ๓๐

เรียนครูบ้านนอก

ยื่นได้ ครับ แต่จะได้ ขึ้นอยู่กับโควต้า และงบประมาณของหน่วยงานให้สอบถามรายละเอียดจากหน่วยงานต้นสังกัด  ส่วนค่ารักษาพยาบาลนั้น เมื่อเป็นข้าราชการบำเหน็จบำนาญ ก็สมารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ ครับ

Ico48
เพชรี สุพรรณการ [IP: 124.121.197.185]
03 พฤษภาคม 2553 18:04
#56702
   ดิฉันติดตามมาตรการปรับปรุงข้าราชการ(โครงการเกษียณก่อนกำหนด) ซึ่งเริ่มปีพ.ศ. 2551 -2555 (ปีงบประมาณ 2552 -2556)  และเมื่อวันที่ 27 เม.ย. 53  อ่านเจอเขียนว่ากพ.ยันใช้กรอบเดิมปี52 -55 หมายว่าว่าอะไร ปีงบประมาณ 52 -55 หรือปีพ.ศ. 52 - 55   ดิฉันอ่านแล้วสับสน  เพราะดิฉันวางแผนในการเข้าโครงการเกษียณก่อนกำหนดอยู่ค่ะ  ช่วยตอบให้หายข้องใจด้วยค่ะ
Ico48
arunlak [IP: 222.123.3.169]
21 สิงหาคม 2553 18:04
#59692

อยากทราบว่าโครงการเกษียรณก่อนกำหนดปีงบประมาณ 2556จะมีไหมช่วยตอบหน่อยเพื่อวางแผน

Ico48
อรรถวิท [IP: 117.47.101.95]
26 สิงหาคม 2553 21:29
#59810

๑)อยากทราบว่าถ้าเออร์ลี่แล้วสวัสดิการรักษาพยาบาลยังใช้ได้เหมือนเดิมไหม?

๒)อยากทราบว่าถ้าเออร์ลี่แล้วสวัสดิการศึกษาบุตรยังใช้ได้เหมือนเดิมไหม?

สรุปมีอะไรที่ขาดสิทธิบ้าง

 

                       ขอบคุณ

ถ้าเข้าโครงการเออร์ลี่ แล้ว สิทธิทุกอย่างเหมือนข้าราชบำนาญ สวัสดิการรักษาพยาบาล การศึกษาบุตร ยังได้รับเเหมือนเดิม ที่น้อย ลง คือเงินเดือน ครับ โครงนี้ ตามมติครม จะมี ถึงปีงบประมาณ ๕๖ แต่ ต้องรอมติ ครม ครับ ในปี๒๕๕๕ ช่วงนี้ จะรับทราบและดำเนินการแล้วครับ

Ico48
pasinee [IP: 182.93.200.63]
21 มิถุนายน 2555 09:42
#77992

อยากทราบว่า โครงการเกษียณอายุก่อนเวลา หรือ early retire หลังจากปีงบประมาณ 2556 โครงการนี้จะมีอีกครั้งเมื่อไร ปี 2557 -2558 จะอีกไหมคะ

Ico48
คนรอคอย [IP: 106.0.194.26]
25 มิถุนายน 2555 15:01
#78090

ทำไม่หน่วยงานเจ้าสังกัดไม่ออกหนังสือให้ยื่นเออรี้เพราะจะถึงวันที่ 2 ก.ค.แล้วตามที่กำหนดขอให้ออกหนังสือเร็ว ๆ จะได้ยื่นเสียที่

Ico48
คนสมหวัง [IP: 106.0.194.26]
27 มิถุนายน 2555 11:08
#78122

ออกเสียที่หนังสั่งการให้ยืนเออรี้ คนที่จะออกรีบส่งเร็ว 2 -13 กค.นี้ไชโยพวกเรา

Ico48
กัลปพฤกษ์ [IP: 122.154.18.254]
03 กรกฎาคม 2555 13:30
#78230

ออกจากราชการในกรณีเกษียณก่อนกำหนดปี 2555 แล้วสามารถจะทำงานที่มหาลัยลาดกระบังได้หรือไม่

Ico48
ครู [IP: 182.232.50.239]
13 สิงหาคม 2555 17:19
#79755

เรียน อ.เที่ยง เงินเดือนที่ใช้คิดเงินก้นถุง และเงินบำนาญ ใช้คำสั่งให้ออกกันยายน 2555 หรือ 1 ตุลาคม 2555 ช่วยบอกด้วย

.ใช้คำสั่งให้ออก ๑ ตุลาคม ครับ

เที่ยง

Ico48
ครูคอยรอ [IP: 171.4.21.250]
13 ตุลาคม 2555 11:10
#81083

ปี2558จะมีเออรี่อีกไหมคะ

Ico48
ครูคอยรอ [IP: 171.4.21.250]
13 ตุลาคม 2555 11:12
#81084

ช่วยตอบด้วยค่ะ  ปี2558  จะมีโครงการครูเออรี่ไหมคะ 

Ico48
ครูพันธุ์เก่า [IP: 110.77.219.90]
11 กุมภาพันธ์ 2556 13:46
#84066

อยากเรียนถามว่าปีพ.ศ. 2556 (ปีงบประมาณ 2557) จะมีโครงการเออรีอีกไหมคะ

Ico48
amara [IP: 110.164.167.14]
04 มีนาคม 2556 15:41
#84813

อยากให้มีโครงการเออรี่อีกเรื่อย ๆ ไปค่ะ เด็กรุ่นใหม่ ๆ จะได้ไม่ตกงานกัน

ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ไม่มีโครงการ แน่นอน ส่วนจะมีหรือไม่ในอนาคตมีหรือไม่ ขึ้นอยู่กับนโยบาย ของรัฐบาล โดยมีสำนักงาน กพ เป็นเจ้าของโครงการครับ

Ico48
คงสิ้นหวังแล้ว [IP: 110.78.148.215]
17 มิถุนายน 2556 11:29
#88924

แม้รู้ทั้งรู้ว่าไม่มีโครงการเออรีอีกแล้ว แต่อยากให้มีปาติหารย์ฟ้าผ่าเปรี้ยงลงมาว่าปีนี้รัฐบาลท่านใจดียอมขยายเวลาต่อให้อีก 1 ปี แต่ยังไงก็แค่ฝันลมๆแล้งๆ เพราะ ก.พ. ไม่เสนอเรื่องให้ยังไงๆปาติหารย์ก็ไม่มีจริง

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 18.204.227.117
Message:  
Load Editor
   
Cancel or