นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2357
ความเห็น: 0

การปรับปรุงโครงการมาตรการจูงใจ ผู้วุฒิปริญญาเอก สายวิชาการ

การยุติโครงการนี้ชั่วคราว เพื่อปรับปรุงวิธี การสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาสายวิชา การ

ที่ประชุม ค.บ.ม.ครั้งที่๑๒/๒๕๕๖ เมื่อวันศุกร์ ที่  ๑๓ ธันวาคม๒๕๕๖ ได้มีมติ ให้ยุติโครงการมาตรการจูงใจ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการวุฒิปริญญาเอก( Ready made) ที่จ่ายเงิน สองแสน สามแสน  เมื่อทำงานครบ  ๕ ปี  เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่ ๑๔ ธันวาคม๒๕๕๖  เป็นต้นไป โดยจะไม่กระทบกับ ประกาศที่คณะ/หน่วยงานได้ประกาศ ไปก่อนหน้า

 

  โครงการนี้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ เป็นต้นมา  มี ผู้ยื่น ขอรับเงินดังกล่าว จำนวน ๑๔๒ คน เป็นเงิน ทั้งสิ้น ๓๐,๕๐๐,๐๐๐.บาท (สามสิบล้านห้าแสนบาทถ้วน) ทำให้ ขณะนี้ อาจารย์ วุฒิปริญญาเอก มี อยู่ ร้อยละ ๕๕(จากจำนวนคณาจารย์ทั้งหมด ๒,๓๑๒ คน)  ในปี ๒๕๕๐ที่เริ่มโครงการ  มีอยู่ ร้อยละ๔๒(จำนวนคณาจารย์ทั้งหมด ๑,๙๐๐ คน)

 การยุติโครงการนี้ชั่วคราว เพื่อปรับปรุงวิธี การสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาสายวิชา การให้ เป็นรูปธรรมเพิ่มขึ้น  โดยจะบูรณาการโครงการที่มีอยู่แล้วทั้งหมดมาพิจารณาทบทวน โดยกำหนด จะนำเข้าที่สัมมนา คณบดี ในเดือน มกราคม ๒๕๕๗ และจะนำเข้า พิจารณา ใน ค.บ.ม. ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 17 ธันวาคม 2556 09:23 แก้ไข: 17 ธันวาคม 2556 09:24 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 Monly, และ 8 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.239.150.57
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ