นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 6894
ความเห็น: 11

การปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ตามคุณวุฒิ

ปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิ และผู้ที่ไดรับผลกระทบ ปรับแบบ คลื่นกระทบฝั่ง

ในการประชุมค.บ.ม. ครั้งที่๙/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๑๕๕๖  ที่ประชุมได้มีมติ ปรับเงินเดือน ตามคุณวุฒิ พนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ที่ให้ปรับ เงินเดือนวุฒิปริญญาตรี เป็น ๑๕,๐๐๐ บาท แต่ เป็นการปรับหลายครั้ง มกราคม ๒๕๕๗ เงิน เดือน ข้าราชการปริญญา ตรี จะเป็น ๑๕,๐๐๐ บาท  ซึ่งไม่ใช่ การปรับเงิน เดือนทั้งระบบ  แต่จะปรับข้าราชการที่ได้ รับผลกระทบ   โดยผู้ที่ได้รับการปรับเงินเพิ่มขึ้นไปสำหรับ ผู้บรรจุ ก่อน ประมาณ ๑๐ ปี  ซึ่งสำนักงาน ก.พ. เรียกว่า การปรับเงินเดือน แบบคลื่น กระทบฝั่ง ผู้มีเงินเดือน น้อย จะได้ ปรับในอัตราที่สูง  เงินเดือนสูงจะได้ปรับในอัตราที่ต่ำ หรือไม่ได้ปรับเลย

          ในทำนองเดียวกันในการปรับเงิน เดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งนี้ ใช้ หลักการเดียวกันกับของข้าราชการ เป็นการปรับเงิน เดือน ตั้งเดือนมกราคม ๒๕๕๕ และ มกราคม ๒๕๕๖

          ตัวอย่างเช่นปัจจุบัน อาจารย์วุฒิ ปริญญาเอก ๒๕,๕๒๐ ปรับเป็น( มกราคม๕๖) ๓๐,๐๐๐ บาท เพิ่มขึ้น ๔,๔๘๐ คิดเป็น ร้อยละ ๑๗ สายสนับสนุน เดิม ๑๑,๘๙๐ บาท  ปรับเป็น ๑๗,๒๙๐ บาท เพิ่มขึ้น ๕,๔๐๐คิดเป็น  ร้อยละ ๔๕

          ในการปรับนั้นสายวิชาการ ที่มีวุฒิ ปริญญาเอก ต้องมีเงินเดือน อยู่ในช่วง ๒๐,๖๖๐-๕๓,๑๐๐โดย แบ่งเป็น ๘ ช่วง จะได้ปรับ ตั้งแต่ ๕,๐๑๐-๑๕๐ บาท สายสนับสนุน ปริญญาตรี อยู่ในช่วง ๑๒,๕๑๐-๓๒,๕๕๐ โดยแบ่งเป็น ๘ ช่วง จะได้ปรับตั้งแต่ ๕,๐๑๐-๑๕๐ บาท นี้ สำหรับการปรับ ในเดือน มกราคม ๒๕๕๕ ส่วน ในเดือน มกราคม ๒๕๕๖ ก็จะปรับในทำนองเดียวกัน  ผู้ ที่จะได้รับเงิน จากการปรับ ครั้งนี้ จะต้องปฏิบัติงานอยู่ ณ  ๓๐ กันยายน๒๕๕๖

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 21 กันยายน 2556 11:25 แก้ไข: 21 กันยายน 2556 11:25 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Watcharee, Ico24 Zenki, และ 5 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

เป็นข่าวดีมากครับ แต่ต้องมาดู เงื่อนไข และรายละเอียด ๘ ช่วงอีกที

 

ส่วนการปรับแบบคลื่นกระทบฝั่ง หรือ มีเงินเดือน น้อย จะได้ ปรับในอัตราที่สูง  เงินเดือนสูงจะได้ปรับในอัตราที่ต่ำ หรือไม่ได้ปรับเลย...อาจดูไม่ค่อยยุติธรรมกับคนที่ขยันทำงานเท่าไหร่ อิอิ

 

แล้ว ป.โท สายสนับสนุน มีช่วงให้ดูมั้ยครับ หรือ รวมอยู่ใน ป.ตรีแล้ว

 

เอิ้ก เอิ้ก

 

"ใจสั่งมา"

ทุกคุณวุฒิ มีอัตราการปรับทำนองเดียวกัน แต่จำนวน เงินแตกต่างกัน ที่ยก มาเป็นตัวอย่างครับ จะให้ เอารายละเอียด ไว้ที่ web กองการเจ้าหน้าที่ ครับ

เที่ยง

Ico48
วรรณรัช [IP: 113.53.62.59]
24 กันยายน 2556 09:31
#93067

รบกวนสอบถามด้วยค่ะ ว่าเงินเดือนพื้นฐาน เป็นไปตามเกณฑ์ที่ ครม อนุมัติหรือเปล่าที่ว่า

ป เอก อยู่ที่ 30,000

สายสนับสนุน ๑๗,๒๙๐ <--- วุฒิโท หรือเอก ค่ะ? แล้วตรงตามที่ ครม อนุมัติหรือเปล่าค่ะ

การปรับแบบคลื่นกระทบฝั่ง ครั้งก่อน (1 ตุลาคม 2555)

ผมได้ปรับเงินเดือนเพิ่ทมขึ้นเพียง 730 บาทเท่านั้นครับ

ทั้งๆที่มีประการณ์การทำงานมา 9 ปี

ในขณะที่ น้องที่ทำงาน พึ่งเข้ามาได้ 3 เดือน กลับได้ปรับตั้ง 1140 บาท

(แรกบรรจุ 10840 พอปรับได้ 11940)

แต่รวมแล้วก็ยังน้อยกว่า เงินเดือน วุฒิ ป.โท ที่พึ่งบรรจุใหม่

แถมน้องที่ทำยังได้ ตกเบิกค่าครองชีพ หมื่นกว่าๆ

ส่วนผมอด

Ico48
พนงเงินรายได้ [IP: 27.55.47.223]
01 ตุลาคม 2556 19:46
#93312

แล้วพนักงานเงินรายได้ล่ะค่ะ ได้ขึ้นกับเค้าบ้างหรือเปล่า ทำไมไม่มีใครพูดถึงกันเลย

พนักงาน เงินราย ในคณะหน่วยงาน คงจะต้องดำเนินการ ในลำดับ ต่อไป ครับ ซึ่งหลายหน่วยงาน ได้ เตรียมการแล้วครับ

ในส่วนการปรับเงินตามคุณ วุฒิ เมื่อปรับเงิน ตามฐาน เงิน เดือน ตั้งแต่มกราคม ๕๕ แล้ว ก็จะเปลี่ยนแปลง วงเงิน แต่ ละท่า นในการเพิ่มค่าจ้าง เมษยน ๕๕ ตุลาคม ๕๕ ปรับฐานเงินเดือน มกราคม๕๖ แล้วปรับเพิ่มค่าจ้าง เมษายน ๕๖ ตุลาคม ๕๖

Ico48
wat [IP: 202.29.33.202]
31 ตุลาคม 2556 15:37
#94106

ที่บอกว่าต้องมีตัว ณ 30 กันยายน 56 เกณฑ์มาจากไหนคะ ที่จริงคนที่ ทำงานตั้งแต่ 1 มค 55 ควรจะได้รับตามสัดส่วนเวลาที่ทำงาน เพราะที่จริงแล้วเงินนี้ มหาวิทยาลัยควรจะจ่ายตั้งนานแล้ว แต่กลับไม่จ่าย

Ico48
มะม่วงเบา [IP: 192.168.149.213]
06 พฤศจิกายน 2556 11:53
#94212

ไม่ทราบว่า การปรับฐานเงินเดือน รวมทั้งเงินตกเบิก จะได้เดือนไหนคับ

Ico48
เที่ยง (Recent Activities)
07 November 2013 12:00
#94220

คำสั่ง น่าจะออก ภายใน พย นี้ ตกเบิกงวด น่าจะเป็นเดือน ธันวาคม ครับ

ส่วนการกำหนด ว่า ต้องอยู่ปฎิบัติงาน ณ ๓๐ กันยายน นั้น เป็นการกำหนดมาจาก สกอ ที่จัดสรรงบประมาณ มาให้ ครับ

Ico48
มะม่วงเบา [IP: 192.168.149.213]
07 พฤศจิกายน 2556 14:22
#94224

ขอบคุณมากคับ และฝากขอบคุณทุกท่านที่เกี่ยวข้องด้วยคับ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.237.124.210
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ