นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1367
ความเห็น: 0

การบรรยายเรื่องจรรยาบรรณกับการปฏิบัติหน้าที

สังคมไทยไปไม่ถึงฝัน จรรยาบรรณอาจเป็นคำตอบ


สภามหาวิทยาลัยได้ดำเนินการแต่งตั้งกรรมการจรรยาบรรณ โดยมี
ศาสตราจารย์ดร.สนิท อักษรแก้ว เป็นประธาน มีรศ พญ.สายบัวชี้เจริญ อาจารย์อะห์มัดยี่สุ่นทรง คุณอวยพร ภัทรภักดีกุล คุณรวีวรรณ ขำพล สองท่านแรกกรรมการจากสภาอาจารย์สองท่านหลังจาก สภาข้าราชการและชมรมราชการ โดยมี ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการ กรรมการมีวาระ 3 ปี ในการประชุมกรรมการครั้งแรก เมื่อ วันอังคารที่ 29มกราคม 2556 ที่ประชุมมีแนวคิดในเรื่องการส่งเสริมการให้บุคลากรของ มอ.มีจรรยาบรรณ เพิ่มขึ้น กิจกรรมแรก ที่เสนอจะดำเนินการคือการเชิญ คุณปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมาบรรยายในวันพุธที่27 มีนาคม 2556 เวลา 9.00-12.00น ณ ห้อง Bsc 3 คณะวิทยาศาสตร์ในหัวข้อเรื่อง.”สังคมไทยไปไม่ถึงฝัน  จรรยาบรรณอาจเป็นคำตอบ” ซึ่งกรรมการได้ประสานงานกับคุณปานเทพ ในเรื่องรายละเอียดการบรรยาย ให้สอดคล้องกับภารกิจ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  และในช่วงบ่าย จะเป็นสัมมนา
รองคณบดี/รองผอ หรือผู้ ที่รับผิดชอบ จรรยบรรณของคณะ
เพื่อร่วมกันจัดทำแผนดำเนินการใช่วง  3ปี
            จึงเรียนเชิญชวน ทุกท่านเข้าร่วมฟังบรรยาย
โดยแจ้งชื่อได้ที่  Personnel@group.psu.ac.th
หรือ
โทร 2050-1 คุณวรารัตน์

Sections: บริหารทรัพยากรมนุษย์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 02 March 2013 11:48 Modified: 02 March 2013 11:48 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Monly, Ico24 pompom, and 5 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.215.62.41
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ