นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1318
ความเห็น: 0

โครงการจัดทำ ก.พ.อ.03

ลดการส่งกลับไปแก้ไข

 

โครงการกิจกรรมการจัดทำ
ก.พ.อ.03

            การดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็นตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพของทางมหาวิทยาลัยที่สำคัญซึ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ยังมีผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่ต่ำกว่าเป้าหมายสมศ. ผู้ดำรงตำแหน่งผศ./รศ./ศ ร้อยละ 35(เป้าหมายถ้าได้คะแนนระดับ5 ต้องมีผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการร้อยละ60) ซึ่งได้จัดเป็นความเสี่ยงตัวหนึ่งของมหาวิทยาลัย

            มหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นว่ากระบวนการเร่งรัดในการดำเนินการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้พิจารณาผู้ดำรงตำแหน่งเพิ่มขึ้นจึงได้จัดโครงการจัดทำ ก.พ.อ.03 ขึ้น เพื่อลดการส่งกลับไปแก้ไข
ทำให้กระบวนการล่าช้า

            เพื่อให้ผู้ที่เตรียมจะยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
มีความเข้าใจในการเขียน ก.พ.อ.03 และผลงานที่ใช้เสนอขอกำหนดตำแหน่ง

            โดยจะมีรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
และเจ้าหน้าที่จากกองการเจ้าหน้าที่ เสนอแนะในการจัดทำ ก.พ.อ.03
และช่วยตรวจสอบผลงานในเบื้องต้น

ระยะเวลา
และสถานที่ในการดำเนินงาน

            ครั้งที่1 วันพุธ ที่20 กุมภาพันธ์ 2556

            ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 24 เมษายน 2556  

            ครั้งที่ 3 วันพุธที่ 26 มิถุนายน2556 

            ครั้งที่ 4 วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2556

            ครั้งที่ 5 วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2556 

            ครั้งที่ 6 วันพุธที่ 18 ธันวาคม2556 

เวลา 14.00 – 16.30
น. ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่      

          ผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมติดต่อแจ้งความจำนงได้ที่
คุณนันทนา พันธ์ภัยงานบริหารงานบุคคล
กองการเจ้าหน้าที่ โทร.2052 โทรสาร. 074-558903  Email nantana.p@psu.ac.th หรือ personnel@group.psu.ac.th  

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
คำสำคัญ (keywords): ตำแหน่งทางวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 11 กุมภาพันธ์ 2556 22:16 แก้ไข: 11 กุมภาพันธ์ 2556 22:16 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 Our Shangri-La, และ 4 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.215.62.41
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ