นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ServiceMan
Ico64
Sathaya Bunratchoo
Engineer
Scientific Equipment Center, PSU
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 2

อ่าน: 3004
ความเห็น: 0

การตั้งค่า DD-Wrt เป็น Wireless Client สำหรับห้องให้บริการ 24 ชั่วโมงของ SEC

เมื่อไฟฟ้ากระชาก ติดดับ ติดต่อกันหลายครั้ง DD-Wrt เพี้ยนจนต้องตั้งค่าใหม่

    ในช่วงวันที่เกิดการดับไฟฟ้าทั่วภาคใต้ นอกจากเครื่องปั่นไฟจะมีปัญหาแล้ว Wireless access point สำหรับห้องให้บริการ 24 ชั่วโมงของศูนย์เครื่องมือฯ ก็เกิดอาการเพี้ยนไปเช่นกัน เมื่อมันเพี้ยนจะทำให้ไม่สามารถเข้าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับเครื่องมือฯ ได้

    ทางแก้จะต้องตั้งค่ามันใหม่ ให้เข้าผ่านระบบ LAN ภายในห้อง 24 ชั่วโมง และหากเข้าหน้าจอควบคุมไม่ได้ให้ กดปุ่ม Reset ด้านหลังเครื่องจนกว่าไฟ Power จะกระพริบ จากนั้นรอจนกว่าระบบจะ Reboot เสร็จ เข้าสู่หน้า web ด้วย IP 192.168.1.1 login ด้วย root:admin จากนั้นเลือก (1) Status > (2) Wireless

(3) Site Survey

(4) เลือก Join กับ SEC.GROUP

(5) หลังจากกด Continue จะเข้าสู่หน้าจอ Wireless Setup เลือก Wireless mode เป็น Client และกด Save

(6) คลิดแถบ Wireless Security เลือก Mode เป็น WEP แบบ 128 bits ป้อน Passphrase ด้วย password ที่ชาว SEC รู้ๆ กันอยู่ จากนั้นกด Generate และ (7) กด Save

(8) เลือกแถบ Basic Setup ในเมนู Setup ต้งค่า Static IP เป็นดังภาพ (9)

ตั้งค่า Local IP ดัง (10)

 

(11) เปิดใช้งาน DHCP Server กด Save Setting เครื่องจะ Reboot ใหม่ ทดลอง ping gateway 192.168.53.1 หากมีการตอบกลับถือว่าสำเร็จ

 

หมายเหตุ ในบางขั้นตอนเมื่อกด Save จะทำให้เครื่อง Reboot บ้างให้รอจน Reboot เสร็จแล้วจึงเข้าสู่การตั้งค่าถัดไป

Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 27 May 2013 20:59 Modified: 27 May 2013 20:59 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 DaDa, Ico24 Our Shangri-La, and 4 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.237.138.69
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ