นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 2549
comment: 0

ตั้งค่าให้ cron ทำงานแทนเราใน linux

บันทึกกันลืม การสำรองข้อมูลโดยใช้ cron และ tar

เป็นปัญหาบ่อยๆ สำหรับผู้ที่ใช้ Samba และมี user หลายคน และจำเป็นต้องทำการสำรองข้อมูลอยู่บ่อยๆ เพื่อไม่ให้ข้อมูลสูญหายเมื่อระบบล่ม สำหรับผม วิธีการง่ายๆ สำหรับการสำรองข้อมูลคือการการจายความเสี่ยง ของข้อมูลโดยการสำรองไปยัง Harddisk อีกลูกเพื่อลดความเสี่ยงลง โดยใช้คำสั่ง tar ซึ่งจะต้องทำเป็นประจำทุกเดือน

   และเพื่อความสะดวกในการสำรองข้อมูลของ user และสะดวกในการเรียกคืนข้อมูลของแต่ละ user จึงทำการจัดเก็บข้อมูลของแต่ละ user แยกกัน 

# สร้าง folder ของแต่ละเดือน
mkdir /sec.raw/home_`date +%Y%m%d`

# สำรองข้อมูลของแต่ละ user เช่น
 tar -cvzf /sec.raw/home_`date +%Y%m%d`/apinya.tgz /home/apinya
tar -cvzf /sec.raw/home_`date +%Y%m%d`/sathaya.tgz /home/sathaya

# เมื่อต้องการคลายข้อมูลก็ใช้คำสั่ง tar -xvf xxx.tgz

เมื่อต้องการให้ cron ทำงานแทนเราในทุกๆ เดือนก็ให้เก็บชุดคำสั่งที่สร้างไว้เป็น scrip file และบันทึกใน  /etc/cron.monthly และอย่างลืมกำหนดให้ สามารถ run scrip ได้ด้วยนะครับโดยใช้  chmod +x ตามด้วยชื่อ scrip

เป็นอันเสร็จเรียบร้อย ทีนี้ cron ก็จะทำการสำรองข้อมูลให้เราทุกๆ เดือน โดยไม่มีหลงลืมอย่างแน่นอน

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 30 ตุลาคม 2553 11:26 แก้ไข: 30 ตุลาคม 2553 14:05 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Nobita.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 3.235.107.209
Message:  
Load Editor
   
Cancel or