นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ServiceMan
Ico64
Sathaya Bunratchoo
Engineer
Scientific Equipment Center, PSU
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 2

อ่าน: 2278
ความเห็น: 0

Linux MySQL Programming #3

บันทึกกันลืม การเข้าถึง MyQSL โดยใช้ gcc (Update)

มาต่อกันนะครับในตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างการเข้าถึง MySQL

และทำการ Update ข้อมูลครับ

// Update1.c 

#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include "mysql.h"
int main(int argc, char *argv[])
{
    MYSQL my_connection;
    int res;
    mysql_init(&my_connection);
   
if (mysql_real_connect(&my_connection, "localhost", "user_name", password", "db_test", 0, NULL, 0))
        {
            printf("Connection success\n");
            res = mysql_query(&my_connection, "UPDATE Stock SET ProductPrice = 1234 WHERE ProductID='A01' ");
            if (!res)
                {
                    printf("Updated %lu rows\n", (unsigned long)mysql_affected_rows(&my_connection));
                } else
                {
                    fprintf(stderr, "Update error %d: %s\n", mysql_errno(&my_connection), mysql_error(&my_connection));
                }
            mysql_close(&my_connection);
    } else
    {
        fprintf(stderr, "Connection failed\n");
        if (mysql_errno(&my_connection))
        {
            fprintf(stderr, "Connection error %d: %s\n", mysql_errno(&my_connection), mysql_error(&my_connection));
        }
    }
    return EXIT_SUCCESS;
}
 

Compile โดยใช้คำสั่ง

$ gcc -I/usr/include/mysql update1.c -L/usr/lib/mysql -lmysqlclient -lz -o update1.o 

### หากท่านใช้ 64 bit (x86_64) ให้ใช้

$ gcc -I/usr/include/mysql update1.c -L/usr/lib64/mysql -lmysqlclient -lz -o update1.o

ทดสอบการ Run โดย

$ ./update1.o

Connection success
Updated 1 rows

สำเร็จ

สังเกตุว่าไม่ยากเลย เพราะคำสั่ง SQL ก็ไม่ได้แตกต่างกับ การเขียนในภาษาอื่นๆ

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 05 เมษายน 2552 13:33 แก้ไข: 21 มิถุนายน 2552 14:39 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.170.171
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ