นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

[C] (4) การเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์

การที่เราเบิกครุภัณฑ์มาใช้แล้วไม่พอใจอยากจะแลกกับเพื่อนในหน่วยงานเดียวกันโดยไม่แจ้งเจ้าหน้าที่พัสดุให้ทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูล หากครุภัณฑ์ตัวนั้นได้สูญหายไป ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ เพราะฉะนั้น ถ้าไม่มีความจำเป็นต้องใช้ครุภัณฑ์ตัวนั้นแล้วให้ทำเรื่... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: ไม่สงวนสิทธิ์ใดๆ Public_domain
โดย ฟ้าใส   สร้าง: 01 มิถุนายน 2555 14:34 แก้ไข: 01 มิถุนายน 2555 14:37 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]