นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

อ่าน: 1861
ความเห็น: 0

โครงการพี่เลี้ยง/ที่ปรึกษาเลขานุการใหม่ (ต่อ)

เวลาแห่งนี้ต้องมีพี่เลี้ยงให้คำปรึกษา....

      วันนี้มาว่ากันต่อเกี่ยวกับขั้นตอนการในการดำเนินโครงการพี่เลี้ยง/ที่ปรึกษาให้แก่เลขานุการใหม่

1. ทำหนังสือเชิญคณะ/หน่วยงานที่มีเลขานุการใหม่และต้องการให้เลขานุการใหม่เข้าร่วมโครงการพี่เลี้ยง/ที่ปรึกษาให้แก่เลขานุการใหม่ ครั้งที่ 9 โดยแจ้งเวียนทาง E-mail : psu-all-unit@psu.ac.th

2.ได้มีผู้ตอบรับเข้าร่วมโครงการจำนวน 2 ท่าน คือ

    2.1 นางสาวกนกรัตน์  ไชยวงศ์  เลขานุการผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่

    2.2 นางสาวอิลฮาม  บินฮารง  เลขานุการคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตปัตตานี

3. งานเลขานุการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีได้ประชุมหารือกันเรื่องรูปแบบในการดำเนินโครงการ โดยสรุป จะเป็นรูปแบบ on the job training เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพเลขานุการ ตลอดจนเสริมสร้างการพบปะการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อให้เทียบเคียงการปฏิบัติงานในกลุ่มเลขานุการผู้บริหาร และเพื่อให้เลขานุการใหม่ ทั้ง 2 ท่าน ได้รับประสบการณ์และการเรียนรู้รูปแบบการทำงานเกี่ยวกับงานเลขานุการที่หลากหลายจากเลขานุการผู้บริหารในแต่ละคณะ/หน่วยงาน โดยมีวิธีการปฏิบัติ ดังนี้

    3.1 ให้เลขานุการน้องใหม่มาฝึกปฏิบัติจริงที่งานเลขานุการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เป็นหลัก โดยจะเริ่มฝึกต้นเดือนเมษายน 2554

   3.2 ส่งจดหมายแจ้งเวียน E - mail : psu-secretary@group.psu.ac.th  เพื่อขอความร่วมมือจากเครือข่ายเลขานุการผู้บริหารที่สังกัดคณะ/หน่วยงาน เพื่อส่งเลขานุการใหม่ไปฝึกงานเกี่ยวกับงานเลขานุการ ใช้เวลาประมาณ ครึ่งวัน - 2 วัน ขึ้นอยู่กับความสะดวกของแต่ละคณะ/หน่วยงาน  โดยมีคณะที่ตอบรับและพร้อมที่จะให้ความร่วมมือ ดังนี้

         3.2.1 คณะเภสัชศาสตร์ ให้ไปฝึกงานในเรื่องการทำรายงานการเดินทางไปราชการของผู้บริหารและวิธีการเขียนโครงการ

        3.2.2  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้ไปฝึกงานในภาพรวมของงานเลขานุการ

    3.3 จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเลขานุการเป็นรูปเล่มให้แก่เลขานุการเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการทำงาน

    3.4 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานเลขานุการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาวิธีการทำงาน

   3.5 จัดทำแบบสอบถามประเมินให้กับเลขานุการและผู้บริหารของเลขานุการที่มาฝึกงาน

   3.6 สรุปผลการดำเนินงาน

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 18 มีนาคม 2554 11:43 แก้ไข: 18 มีนาคม 2554 11:43 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.230.143.40
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ